Gästrike Vatten

Utökat tillstånd för Duvbackens reningsverk

Gävle Vatten AB har fått ett nytt utökat tillstånd för verksamheten vid Duvbackens reningsverk i Gävle. Det gäller en ökad hantering från 100 000 till 120 000 personekvivalenter.

Flygvy över duvbackens reningsverk.

I och med det nya utökade tillståndet, som är tidsbegränsat till år 2027, har vi möjlighet att ta emot en belastning upp till 120 000 personekvivalenter. I tillståndet ingår det att verket måste kompletteras med ett polersteg för rening av fosfor. Det installerades under 2020.

Till Duvbackens reningsverk leds idag avloppsvatten från centrala Gävle samt från ytterområdena Valbo, Forsbacka och Hille. Då Gävle kommun växer och har en befolkningsprognos på att till 2030 växa till 120 000 personer och till år 2050 växa till 150 000 personer behöver Gävle Vatten AB utöka tillståndet för Duvbackens reningsverk. Gävle kommun räknar också med att fler omvandlingsområden kommer att anslutas inom de närmsta fem åren samt att en ökad anslutning i det befintliga verksamhetsområdet kan bli aktuellt.

Det utökade tillståndet ger oss möjlighet att klara de närmaste årens ökade belastning och ge tid till att hitta de mest hållbara lösningarna för rening av avloppsvatten i Gävle och regionen med utblick mot 2050.

Ansökan

Här kan du läsa ansökan

Senast ändrad: