Gästrike Vatten

Tips om vatten och avlopp

Allt du spolar ner i toaletten och häller i vasken hamnar hos oss så småningom. Detsamma gäller det vatten du använder i duschen, diskmaskinen och tvättmaskinen. Vattnet går runt i ett evigt kretslopp. Genom att tänka på vad du spolar ner i avloppet bidrar du till att hålla vårt vatten rent. Våra reningsverk kan inte ta hand om sopor, läkemedel och kemikalier. Därför ska du alltid lämna det till en återvinningscentral.
Din insats gör skillnad. Med enkla handlingar i vardagen hjälper du till att bidra till friskt vatten, rena hav och sjöar.

""
""

Så kan du bidra till en bättre miljö

  • Spola bara ner kiss, bajs och toapapper i toaletten.
  • Välj miljömärkta produkter. Då minskar mängden kemikalier som cirkulerar i vattnet.
  • Tänk på att dosera rätt mängd disk- och tvättmedel. Hårt eller mjukt vatten påverkar doseringen.
  • Använd tandkräm och deodorant utan triclosan.
  • Köp allväderskläder utan polyfluorerade impregneringsmedel.
  • Tvätta bilen på biltvätten. Då räddar du naturen från farliga ämnen.
  • Använd aldrig hobby- och konstnärsfärger som innehåller kadmium.
  • Farligt avfall lämnas till miljöstationer eller återvinningscentraler.

Sortera och lämna in till återvinning

  • Lämna gamla och oanvända mediciner till apoteken.
  • Sopor och matrester slänger du i sop- och kompostpåsar som kan tas omhand och bli ny energi.

Vad kan jag göra för vattnet?

Genom att tänka på vad du spolar ner i avloppet bidrar du till att hålla vårt vatten rent. Med enkla handlingar i vardagen hjälper du till att bidra till friskt vatten, rena hav och sjöar. Din insats gör skillnad.