Gästrike Vatten

Bruknings­avgift i Hofors kommun

Avgifterna gäller från 2024-01-01

Brukningsavgiften som du betalar för vatten- och avlopp består av en fast och en rörlig del.
Den rörliga delen beror på hur många kubikmeter (m³) vatten du använder, och den fasta mätaravgiften beror på hur stor vattenmätare du har och om din fastighet klassas som småhus eller övrig fastighet i fastighetstaxeringen.

Kostnadsexempel

Kostnadsexempel utgår från en uppskattad normalvilla, flerbostadshus och genomsnittsvillan i Hofors kommun.

Exempel för genomsnittsvillan i Hofors

Genomsnittsvillan i Hofors förbrukar cirka 100 kubikmeter vatten per år. Det utgör en totalkostnad på cirka 748 kronor per månad, knappt 9 öre per liter, inklusive moms.

Exempel för ett typhus A:

För en villa med en årsförbrukning på 150 m3 är totalkostnaden cirka 847 kronor per månad, knappt 7 öre per liter, inklusive moms.

Exempel för ett typhus B:

För ett flerbostadshus med 15 lägenheter och en årsförbrukning på 2 000 m3 (två parallellkopplade mätare qn 2,5 ) är kostnaden cirka 589 kronor per månad och lägenhet, drygt 5 öre per liter, inklusive moms.

Rörlig avgift - tabell


Tabell rörlig avgift

Rörlig avgift

Exklusive moms

Inklusive moms

Rörlig avgift för vatten- och avlopp

19,02 kr/m³

23, 78 kr/m³

Rörlig avgift för vatten

7, 62 kr/m³

9,53 kr/m³

Rörlig avgift för avlopp

11, 41 kr/m³

14, 26 kr/m³

En avgift per m² tomtyta och år för bortledning av dagvatten

0 kr

0 kr

En avgift per m² tomtyta och år vid behov av rening av dagvatten från fastigheten

0 kr

0 kr

Fast avgift - tabell

Fast mätaravgift småhus

Fast mätaravgift småhus

Exklusive moms

Inklusive moms

Fast mätaravgift för vatten och avlopp med mätare qn 2,5 (20 mm)

5 279kr per år

6 599 kr per år

Fast mätaravgift för bara vatten med mätare qn 2,5 (20 mm)

2 112 kr per år

2 640 kr per år

Fast mätaravgift för bara avlopp

3 168 kr per år

3 960 kr per år

Observera att alla mätaravgifter avrundas upp till närmaste kronan.

Fast mätaravgift för vatten och avlopp övriga fastigheter

Fast mätaravgift för vatten och avlopp övriga fastigheter

Exklusive moms

Inklusive moms

1 x qn 2,5 (1 x 20 mm)

15 836 kr per år

19 795 kr per år

2 x qn 2,5 (2 x 20mm)

46 803 kr per år

58 504 kr per år

3 x qn 2,5 (3 x 20 mm)

94 489 kr per år

118 111 kr per år

4 x qn 2,5 (4 x 20 mm)

156 112 kr per år

195 140 kr per år

1 x qn 6 (1 x 25 mm)

102 707 kr per år

128 384 kr per år

2 x qn 6 (2 x 25 mm)

205 412 kr per år

256 765 kr per år

3 x qn 6 (3 x 25 mm)

320 441 kr per år

400 551 kr per år

4 x qn 6 (4 x 25 mm)

492 990 kr per år

616 238 kr per år

1 x qn 10 (1 x 40 mm)

205 412 kr per år

256 765 kr per år

2 x qn 10 (2 x 40 mm)

349 202 kr per år

436 503kr per år

3 x qn 10 (3 x 40 mm)

677 861 kr per år

847 326 kr per år

4 x qn 10 (4 x 40 mm)

944 898 kr per år

1 181 123 kr per år

1 x qn 15 (1 x 50 mm)

648 826kr per år

811 033 kr per år

2 x qn 15 (2 x 50 mm)

1 166 566 kr per år

1 458 208 kr per år

Observera att alla mätaravgifter avrundas upp till närmaste kronan.

En del fastigheter är anslutna endast till vatten eller endast till avlopp. Då gäller dessa mätaravgifter.

Fast mätaravgift för endast vatten övriga fastigheter

Fast mätaravgift för endast vatten övriga fastigheter

Exklusive moms

Inklusive moms

1 x qn 2,5 (1 x 20 mm)

6 335 kr per år

7 918 kr per år

2 x qn 2,5 (2 x 20mm)

18 722 kr per år

23 402 kr per år

3 x qn 2,5 (3 x 20 mm)

37 796 kr per år

47 245 kr per år

4 x qn 2,5 (4 x 20 mm)

62 445 kr per år

78 056kr per år

1 x qn 6 (1 x 25 mm)

41 083 kr per år

51 354 kr per år

2 x qn 6 (2 x 25 mm)

82 165 kr per år

102 706 kr per år

3 x qn 6 (3 x 25 mm)

128 177 kr per år

160 221 kr per år

4 x qn 6 (4 x 25 mm)

197 196 kr per år

246 496 kr per år

1 x qn 10 (1 x 40 mm)

82 165 kr per år

102 706 kr per år

2 x qn 10 (2 x 40 mm)

139 681 kr per år

174 602 kr per år

3 x qn 10 (3 x 40 mm)

271 145 kr per år

338 931kr per år

4 x qn 10 (4 x 40 mm)

377 960 kr per år

472 450 kr per år

1 x qn 15 (1 x 50 mm

259 531 kr per år

324 414 kr per år

2 x qn 15 (2 x 50 mm)

466 627 kr per år

583 284 kr per år

Observera att alla mätaravgifter avrundas upp till närmaste kronan.

 

Fast mätaravgift för endast avlopp övriga fastigheter

Fast mätaravgift för endast avlopp övriga fastigheter

Exklusive moms

Inklusive moms

1 x qn 2,5 (1 x 20 mm)

9 502 per år

11 877 kr per år

2 x qn 2,5 (2 x 20mm)

28 082 kr per år

35 103 kr per år

3 x qn 2,5 (3 x 20 mm)

56 694 kr per år

70 867 kr per år

4 x qn 2,5 (4 x 20 mm)

93 668 kr per år

117 084 kr per år

1 x qn 6 (1 x 25 mm)

61 625 kr per år

77 031 kr per år

2 x qn 6 (2 x 25 mm)

123 248 kr per år

154 059 kr per år

3 x qn 6 (3 x 25 mm)

192 265 kr per år

240 331 kr per år

4 x qn 6 (4 x 25 mm)

295 794 kr per år

369 743 kr per år

1 x qn 10 (1 x 40 mm)

123 248 kr per år

154 059 kr per år

2 x qn 10 (2 x 40 mm)

209 522 kr per år

261 902 kr per år

3 x qn 10 (3 x 40 mm)

406 717 kr per år

508 396 kr per år

4 x qn 10 (4 x 40 mm)

566 939 kr per år

708 674 kr per år

1 x qn 15 (1 x 50 mm)

389 296 kr per år

486 620 kr per år

2 x qn 15 (2 x 50 mm)

699 950 kr per år

874 925 kr per år


Observera att alla mätaravgifter avrundas upp till närmaste kronan.

Relaterat innehåll

""

Varje kommun har en egen nivå

Gästrike Vattens vattentjänster finansieras via avgifter. Som kund betalar du avgifterna för vatten- och avloppshanteringen i din kommun.

""

Beräkna din anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till det kommunala VA-nätet.

""

Taxa, regler och ansvar

Här finns våra kommuners avgifter och allmänna bestämmelser för vatten och avlopp.