Gästrike Vatten

VA-taxan i Gävle, Hofors, Ockelbo och Östhammar höjs från 1 januari 2024

Vi lagar, förnyar och förbättrar för en trygg och säker vattenförsörjning och avloppsrening. Vatten och avlopp finansieras med avgifter. Kostnaderna ökar vilket gör att avgifterna behöver höjas från och med 2024.

Endast avgifter och inget vinstintresse

Vatten och avloppsverksamheten finansieras med avgifter och redovisas separat för varje kommun. Det innebär att kostnaderna för vatten och avlopp ska mötas av intäkterna från kunderna i respektive kommun. Vi tar bara ut de avgifter som är nödvändiga för att täcka kostnaderna för att driva och utveckla vatten-och avloppsledningarna och våra anläggningar. Vi får inte gå med vinst.

Ökade kostnader

Gästrike Vatten har analyserat kostnader och intäkter i varje kommun inför 2024. Det är tydligt att VA-kostnaderna ökar, precis som för annat i samhället. Det beror främst på ökade kostnader för drift och underhåll genom till exempel höjda priser för energi, drivmedel och kemikalier samt höjda räntor.

Förutom de ökade kostnaderna ser vi även minskade intäkter i vissa kommuner, vilket också är en bidragande orsak till förslaget om höjda brukningsavgifter.

Trots att en översyn av aktiviteter har vidtagits för att hålla nere kostnaderna finns behov av att öka intäkterna, dvs VA-avgifterna, för att möta de ökade kostnaderna. Styrelserna för Gävle Vatten, Hofors Vatten, Ockelbo Vatten och Östhammar Vatten har lämnat förslag på nivå för VA-taxan för 2024 till fullmäktige i respektive kommun. I Älvkarleby kommun görs ingen justering för 2024 då intäkterna ökat och det finns medel från tidigare år.

Höjda brukningsavgifter

Kommunfullmäktige i Gävle, Hofors, Östhammar och Ockelbo kommun har beslutat att höja VA-taxan från den 1 januari 2024.

Höjningarna innebär att en liter dricksvatten inklusive avloppsrening för genomsnittsvillan i respektive kommun kostar cirka 7–13 öre och att månadskostnaden för genomsnittsvillan ökar med 70 – 120 kronor i respektive kommun.

Kostnad/mån för genomsnittsvillan i Gävle kommun 2023*

Höjning/mån för genomsnittsvillan i Gävle kommun*

Höjning/mån för Typhus A**

Höjning/mån per lägenhet för Typhus B***

Höjning i procent

550 kronor

83 kronor

90 kronor

60 kronor

15 %

* Genomsnittsvillan i Gävle har en årsförbrukning på ca 110 kbm

** Villa med en årsförbrukning på 150 kubikmeter

*** Flerbostadshus med 15 lägenheter och en årsförbrukning på 2000 kubikmeter

Kostnad/mån för genomsnittsvillan i Hofors kommun 2023*

Höjning/mån för genomsnittsvillan i Hofors kommun*

Höjning/mån för Typhus A**

Höjning/mån per lägenhet för Typhus B***

Höjning i procent

748 kronor

68 kronor

77 kronor

54 kronor

15 %

* Genomsnittsvillan i Hofors har en årsförbrukning på ca 100 kbm

** Villa med en årsförbrukning på 150 kubikmeter

*** Flerbostadshus med 15 lägenheter och en årsförbrukning på 2000 kubikmeter

Kostnad/mån för genomsnittsvillan i Ockelbo kommun 2023*

Höjning/mån för genomsnittsvillan i Ockelbo kommun*

Höjning/mån för Typhus A**

Höjning/mån per lägenhet för Typhus B***

Höjning i procent

793 kronor

119 kronor

144 kronor

104 kronor

15 %

* Genomsnittsvillan i Ockelbo har en årsförbrukning på ca 85 kbm

** Villa med en årsförbrukning på 150 kubikmeter

*** Flerbostadshus med 15 lägenheter och en årsförbrukning på 2000 kubikmeter

Kostnad/mån för genomsnittsvillan i Älvkarleby kommun 2023*

Höjning/mån för genomsnittsvillan i Älvkarleby kommun*

Höjning/mån för Typhus A**

Höjning/mån per lägenhet för Typhus B***

Höjning i procent

587 kronor

0 kronor

0 kronor

0 kronor

0 %

* Genomsnittsvillan i Älvkarleby har en årsförbrukning på ca 90 kbm

** Villa med en årsförbrukning på 150 kubikmeter

*** Flerbostadshus med 15 lägenheter och en årsförbrukning på 2000 kubikmeter

Kostnad/mån för genomsnittsvillan i Östhammar kommun 2023*

Höjning/mån för genomsnittsvillan i Östhammar kommun*

Höjning/mån för Typhus A**

Höjning/mån per lägenhet för Typhus B***

Höjning i procent

1 016 kronor

67 kronor

80 kronor

46 kronor

7 %

* Genomsnittsvillan i Östhammar har en årsförbrukning på ca 100 kbm

** Villa med en årsförbrukning på 150 kubikmeter

*** Flerbostadshus med 15 lägenheter och en årsförbrukning på 2000 kubikmeter

Senast ändrad:

Till toppen