Gästrike Vatten

Tvätta bilen på biltvätten

Om du spolar av bilen hemma på gatan rinner miljöfarliga tungmetaller ner i dagvattenbrunnar och vidare, helt orenat till närmaste bäck, sjö eller hav. Det förgiftar miljön för fiskar, skaldjur, vattenlevande organismer och badande barn. Vem vill simma i olja, kadmium, bly, nickel, krom och zink?

Vad händer om jag tvättar bilen på gatan?

När du tvättar bilen på gatan, parkeringsplatsen eller garageinfarten rinner förorenat vatten oftast ner i en dagvattenbrunn. Med tvättvattnet följer tungmetaller, oljerester och föroreningar av olika slag samt tensider och andra kemikalier från bilschampo och avfettningsmedel. Det orenade tvättvattnet går via dagvattensystemet direkt ut i vattendrag där det skadar växter och djur. Kanske är det där som ni badar och fiskar om somrarna?

Om du tvättar bilen i garaget leds vattnet till kommunens reningsverk. De miljöfarliga ämnena i tvättvattnet stör reningsprocesserna i reningsverket och försämrar slammets kvalitet.

Tvätta bilen på macken

Det bästa alternativet är att tvätta bilen på en fordonstvätt med godkänd reningsutrustning. Stora delar av föroreningarna skiljs då bort redan i fordonstvätten, innan vattnet leds vidare till det kommunala reningsverket där det renas ännu en gång. Välj antingen att tvätta i en automattvätt eller för hand på en tvättplats vid en fordonstvätt. Allra bäst är att använda en miljömärkt fordonstvätt.

Liten flicka tvättar sin trampbil på uppfarten till huset,

Miljömärkta rengöringsmedel är bra, men det räcker inte. Bilen ska tvättas på en biltvätt, allra helst på en miljömärkt biltvätt.

Tänk på miljön

Om du ändå väljer att tvätta bilen hemma finns det en del saker att tänka på för att minska påverkan på miljön. Placera bilen på gräs- eller grusunderlag och inte i närheten av dagvattenbrunnar. Biltvätten bör inte heller ske i närheten av vattentäkter, till exempel en grävd brunn, eftersom föroreningarna riskerar att hamna i dricksvattnet.

Myt 1

Myt 2

Myt 3

Relaterat innehåll