Gästrike Vatten

Höjd anläggningsavgift i Ockelbo, Hofors och Älvkarleby kommun

Anläggningsavgiften i kommunerna Ockelbo, Älvkarleby och Hofors kommer stegvis att höjas från år 2022 till 2024.

Varför höjer vi anläggningsavgiften?

Anledning till höjningen av anläggningsavgiften är att de genomsnittliga kostnaderna för utbyggnad av kommunalt VA inte täcks av dagens avgift för anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Under många år har anläggningsavgiften i Ockelbo, Älvkarleby och Hofors kommun endast justerats efter indexuppräkning. För att anläggningsavgiftens nivå ska spegla intäktsbehovet kommer en stegvis höjning under åren 2022 - 2024 att ske. Inriktningen är att anläggningsavgiftens nivå sedan kan stabiliseras.

Definitioner

Typhus A är ett familjehus med en tomtyta på 800 m² och en vattenförbrukning på 150 m³/år. Fastigheten är ansluten till dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Typhus B är ett flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Huset har 15 lägenheter, 800 m² tomtyta och en vattenförbrukning på 2000 m³/år.

2021

För typhus A är kostnaden cirka 99 000 kronor inklusive moms.
För typhus B är kostnaden cirka 212 000 kronor inklusive moms.

2022

För typhus A blir kostnaden cirka 118 000 kronor inklusive moms.
För typhus B blir kostnaden cirka 303 000 kronor inklusive moms.

2023

För typhus A blir kostnaden cirka 143 000 kronor inklusive moms.
För typhus B blir kostnaden cirka 445 000 kronor inklusive moms.

2024

För typhus A blir kostnaden cirka 177 000 kronor inklusive moms.
För typhus B blir kostnaden cirka 667 000 kronor inklusive moms.

Definitioner

Typhus A är ett enfamiljshus, tomtyta 800 m², vattenförbrukning 150 m³/år. Fastigheten är ansluten till dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Typhus B är ett flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Huset har 15 lägenheter, 800 m² tomtyta, vattenförbrukning 2000 m³/år.

2021

- För typhus A är kostnaden ca 71 000 kr inklusive moms.

- För typhus B blir kostnaden ca 240 000 kr inklusive moms.

2022

- För typhus A blir kostnaden ca 89 000 kr inklusive moms.

- För typhus B blir kostnaden ca 308 000 kr inklusive moms.

2023

- För typhus A blir kostnaden ca 109 000 kr inklusive moms.

- För typhus B blir kostnaden ca 394 000 kr inklusive moms.

2024

- För typhus A blir kostnaden ca 142 000 kr inklusive moms.

- För typhus B blir kostnaden ca 513 000 kr inklusive moms.

Definitioner

Typhus A är ett enfamiljshus, tomtyta 800 m², vattenförbrukning 150 m³/år. Fastigheten är ansluten till dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Typhus B är ett flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Huset har 15 lägenheter, 800 m² tomtyta, vattenförbrukning 2000 m³/år.

2021

- För typhus A är kostnaden ca 113 000 kr inklusive moms.

- För typhus B är kostnaden ca 323 000kr inklusive moms.

2022

- För typhus A blir kostnaden ca 128 500 inklusive moms.

- För typhus B blir kostnaden ca 403 000 inklusive moms.

2023

- För typhus A blir kostnaden ca 152 000 inklusive moms.

- För typhus B blir kostnaden ca 520 000 inklusive moms.

2024

- För typhus A blir kostnaden ca 177 000 inklusive moms.

- För typhus B blir kostnaden ca 667 000 inklusive moms.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som betalas vid nyanslutning eller tillbyggnad på befintlig fastighet. Som kund/fastighetsägare betalar du anläggningsavgift till det bolag inom Gästrike Vatten som är ansvarig för VA-anläggningarna det vill säga VA-huvudman för. Anläggningsavgiften beräknas för varje fastighet utifrån respektive kommuns avgiftsnivå och omfattar fastighetens andel av den kommunala VA-anläggningen, både verk och ledningar.

I gällande taxekonstruktion beräknas anläggningsavgiften för varje fastighet utifrån parametrarna nedan:

  • Servisavgift - antal vattentjänster som ska anslutas: dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
  • Förbindelsepunktsavgift - upprättande av förbindelsepunkt och framdragning av servisledning.
  • Tomtyteavgift - fastighetens tomtyta i kvadratmeter.
  • Lägenhetsavgift - antal bostadsenheter som finns på fastigheten.
  • Grundavgift - bortledande av dagvatten om bortledandet sker utan att förbindelsepunkt har upprättats.

Våra vattentjänster är helt avgiftsfinansierade. Avgiften ska vara betald innan anslutning kan ske.

Senast ändrad: