Gästrike Vatten

Fettavskiljare

Fett ställer till problem i våra avloppsledningar. Fett och olja i avloppsvattent leder till stora problem med igensättningar i våra ledningar. När avloppsvattnet kyls ner stelnar fettet och fastnar på rörväggarna i avloppsledningarna och täpper så småningom igen rören. Därför ska verksamheter som hanterar livsmedel installera en fettavkiljare och ett system för fettåtervinning för att förhindra fettutsläpp.

Hand håller i stekpanna och häller fett med av stekspade.

Fettavskiljaren är fastighetsägarens säkerhetsanordning för att förhindra fettutsläpp till avloppet. Fett som spolas ut i avloppet stelnar och fastnar i rören. Det leder till minskad kapacitet och i värsta fall stopp i ledningarna. Fettproppar kan leda till stora och kostsamma problem, som till exempel översvämningar.

Fastighetsägaren ansvarar för installation och funktion

Fettavskiljare är en fast installation som fastighetsägaren ansvarar för. Fettavskiljaren ska vara utformad enligt europastandard SS-EN 1825-1 och dimensioneras efter verksamhetens spillvattenflöde enligt SS-EN 1825-2. Kontakta en rörfirma eller VVS-konsult för hjälp med dimensionering av fettavskiljaren.

Tömning av fettavskiljare

Tömningsintervallen ska ske utifrån Svensk standard SS-EN 1825-2, med möjlighet till anpassning utifrån fettavskiljarens storlek och funktion i relation till befintlig verksamhet.

Senast ändrad:

Relaterat innehåll

Hand håller tvättsvamp över strålkastare på en bil

Hantera oljeavfall miljösäkert
- installera oljeavskiljare

Olja ställer till stora problem i naturen. Det är så giftigt att mycket låga koncentrationer kan orsaka skador. Även produkter som bryter ner olja orsakar såväl akuta gifteffekter som långsiktiga effekter i våra vattenmiljöer. Sådana utsläpp räknas som ett av de allvarligaste hoten mot det marina livet i sjöar och vattendrag.