Gästrike Vatten

Bruknings­avgift i Gävle kommun

Avgifterna gäller från 2024-01-01

Brukningsavgiften som du betalar för vatten- och avlopp består av en fast och en rörlig del.
Den rörliga delen beror på hur många kubikmeter (m³) vatten du använder, och den fasta mätaravgiften beror på hur stor vattenmätare du har och om din fastighet klassas som småhus eller övrig fastighet i fastighetstaxeringen.

Kostnadsexempel

Kostnadsexempel utgår från en uppskattad normalvilla, flerbostadshus och genomsnittsvillan i Gävle kommun.

Exempel för genomsnittsvillan i Gävle

Genomsnittsvillan i Gävle förbrukar cirka 110 kubikmeter vatten per år. Det utgör en totalkostnad på cirka 632 kronor per månad, knappt 7 öre per liter, inklusive moms.

Exempel för ett typhus A:

För en villa med en årsförbrukning på 150 m3 är totalkostnaden cirka 692 kronor per månad, knappt 6 öre per liter, inklusive moms.

Exempel för ett typhus B:

För ett flerbostadshus med 15 lägenheter och en årsförbrukning på 2 000 m3 (två parallellkopplade mätare qn 2,5 ) är kostnaden cirka 462 kronor per månad och lägenhet, drygt 4 öre per liter, inklusive moms.

Rörlig avgift - tabell


Tabell rörlig avgift

Rörlig avgift

Exklusive moms

Inklusive moms

Rörlig avgift för vatten- och avlopp

14,38 kr/m³

17,98 kr/m³

Rörlig avgift för vatten

5,75 kr/m³

7,19 kr/m³

Rörlig avgift för avlopp

8,63 kr/m³

10,79 kr/m³

En avgift per m² tomtyta och år för bortledning av dagvatten

0 kr

0 kr

En avgift per m² tomtyta och år vid behov av rening av dagvatten från fastigheten

0 kr

0 kr

Observera att alla mätaravgifter avrundas upp till närmaste kronan.

Fast avgift - tabell

Fast mätaravgift småhus

Fast mätaravgift småhus

Exklusive moms

Inklusive moms

Fast mätaravgift för vatten och avlopp med mätare qn 2,5 (20 mm)

4 489 kr per år

5 611 kr per år

Fast mätaravgift för bara vatten med mätare qn 2,5 (20 mm)

1 796 kr per år

2 245 kr per år

Fast mätaravgift för bara avlopp

2 694 kr per år

3 367 kr per år

Observera att alla mätaravgifter avrundas upp till närmaste kronan.

Fast mätaravgift för vatten och avlopp övriga fastigheter

Fast mätaravgift för vatten och avlopp övriga fastigheter

Exklusive moms

Inklusive moms

1 x qn 2,5 (1 x 20 mm)

13 467 kr per år

16 834 kr per år

2 x qn 2,5 (2 x 20mm)

37 412 kr per år

46 765 kr per år

3 x qn 2,5 (3 x 20 mm)

90 615 kr per år

113 269 kr per år

4 x qn 2,5 (4 x 20 mm)

149 712 kr per år

187 140 kr per år

1 x qn 6 (1 x 25 mm)

98 496 kr per år

123 120 kr per år

2 x qn 6 (2 x 25 mm)

196 991 kr per år

246 239 kr per år

3 x qn 6 (3 x 25 mm)

307 306 kr per år

384 133 kr per år

4 x qn 6 (4 x 25 mm)

472 779 kr per år

590 974 kr per år

1 x qn 10 (1 x 40 mm)

196 991 kr per år

246 239 kr per år

2 x qn 10 (2 x 40 mm)

334 886 kr per år

418 608 kr per år

3 x qn 10 (3 x 40 mm)

650 071 kr per år

812 589 kr per år

4 x qn 10 (4 x 40 mm)

906 160 kr per år

1 132 700 kr per år

1 x qn 15 (1 x 50 mm)

622 228kr per år

777 785 kr per år

2 x qn 15 (2 x 50 mm)

1 118 741 kr per år

1 398 426 kr per år

Observera att alla mätaravgifter avrundas upp till närmaste kronan.

En del fastigheter är anslutna endast till vatten eller endast till avlopp. Då gäller dessa mätaravgifter.

Fast mätaravgift för endast vatten övriga fastigheter

Fast mätaravgift för endast vatten övriga fastigheter

Exklusive moms

Inklusive moms

1 x qn 2,5 (1 x 20 mm)

5 387 kr per år

6 734 kr per år

2 x qn 2,5 (2 x 20mm)

14 965kr per år

18 706kr per år

3 x qn 2,5 (3 x 20 mm)

36 246 kr per år

45 308 kr per år

4 x qn 2,5 (4 x 20 mm)

59 885 kr per år

74 856 kr per år

1 x qn 6 (1 x 25 mm)

39 399 kr per år

49 248 kr per år

2 x qn 6 (2 x 25 mm)

78 797 kr per år

98 496 kr per år

3 x qn 6 (3 x 25 mm)

122 923 kr per år

153 654kr per år

4 x qn 6 (4 x 25 mm)

189 112kr per år

236 390 kr per år

1 x qn 10 (1 x 40 mm)

78 797kr per år

98 496 kr per år

2 x qn 10 (2 x 40 mm)

133 956 kr per år

167 444 kr per år

3 x qn 10 (3 x 40 mm)

260 029kr per år

325 036 kr per år

4 x qn 10 (4 x 40 mm)

362 464 kr per år

453 080kr per år

1 x qn 15 (1 x 50 mm)

248 892kr per år

311 114 kr per år

2 x qn 15 (2 x 50 mm)

447 495 kr per år

557 371 kr per år

Observera att alla mätaravgifter avrundas upp till närmaste kronan.


Fast mätaravgift för endast avlopp övriga fastigheter

Fast mätaravgift för endast avlopp övriga fastigheter

Exklusive moms

Inklusive moms

1 x qn 2,5 (1 x 20 mm)

8 081 kr per år

10 101 kr per år

2 x qn 2,5 (2 x 20mm)

22 448 kr per år

28 059 kr per år

3 x qn 2,5 (3 x 20 mm)

54 369 kr per år

67 962 kr per år

4 x qn 2,5 (4 x 20 mm)

89 828 kr per år

112 284 kr per år

1 x qn 6 (1 x 25 mm)

59 098 kr per år

73 872 kr per år

2 x qn 6 (2 x 25 mm)

118 195 kr per år

147 744 kr per år

3 x qn 6 (3 x 25 mm)

184 384kr per år

230 480 kr per år

4 x qn 6 (4 x 25 mm)

283 668 kr per år

354 585 kr per år

1 x qn 10 (1 x 40 mm)

118 195 kr per år

147 744 kr per år

2 x qn 10 (2 x 40 mm)

200 932 kr per år

251 165 kr per år

3 x qn 10 (3 x 40 mm)

390 043 kr per år

487 554 kr per år

4 x qn 10 (4 x 40 mm)

543 696 kr per år

679 620 kr per år

1 x qn 15 (1 x 50 mm)

373 337 kr per år

466 671 kr per år

2 x qn 15 (2 x 50 mm)

671 245 kr per år

839 056 kr per år


Observera att alla mätaravgifter avrundas upp till närmaste kronan.

Relaterat innehåll

""

Varje kommun har en egen nivå

Gästrike Vattens vattentjänster finansieras via avgifter. Som kund betalar du avgifterna för vatten- och avloppshanteringen i din kommun.

""

Beräkna din anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till det kommunala VA-nätet.

""

Taxa, regler och ansvar

Här finns våra kommuners avgifter och allmänna bestämmelser för vatten och avlopp.