Gästrike Vatten

Bruknings­avgift i Gävle kommun

Avgifterna gäller från 2023-01-01

Brukningsavgiften som du betalar för vatten- och avlopp består av en fast och en rörlig del.
Den rörliga delen beror på hur många kubikmeter (m³) vatten du använder, och den fasta mätaravgiften beror på hur stor vattenmätare du har och om din fastighet klassas som småhus eller övrig fastighet i fastighetstaxeringen.

Kostnadsexempel

Kostnadsexempel utgår från en uppskattad normalvilla, flerbostadshus och genomsnittsvillan i Gävle kommun.

Exempel för genomsnittsvillan i Gävle

Genomsnittsvillan i Gävle förbrukar cirka 110 kubikmeter vatten per år. Det utgör en totalkostnad på cirka 550 kronor per månad, drygt 6 öre per liter, inklusive moms.

Exempel för ett typhus A:

För en villa med en årsförbrukning på 150 m3 är totalkostnaden cirka 600 kronor per månad, drygt 6 öre per liter, inklusive moms.

Exempel för ett typhus B:

För ett flerbostadshus med 15 lägenheter och en årsförbrukning på 2 000 m3 (två parallellkopplade mätare qn 2,5 ) är kostnaden cirka 400 kronor per månad och lägenhet, knappt 4 öre per liter, inklusive moms.

Rörlig avgift - tabell


Tabell rörlig avgift

Rörlig avgift

Exklusive moms

Inklusive moms

Rörlig avgift för vatten- och avlopp

12,50 kr/m³

15,62 kr/m³

Rörlig avgift för vatten

5 kr/m³

6,25 kr/m³

Rörlig avgift för avlopp

7,50 kr/m³

9,38 kr/m³

En avgift per m² tomtyta och år för bortledning av dagvatten

0 kr

0 kr

En avgift per m² tomtyta och år vid behov av rening av dagvatten från fastigheten

0 kr

0 kr

Fast avgift - tabell

Fast mätaravgift småhus

Fast mätaravgift småhus

Exklusive moms

Inklusive moms

Fast mätaravgift för vatten och avlopp med mätare qn 2,5 (20 mm)

3 903kr per år

4 879 kr per år

Fast mätaravgift för bara vatten med mätare qn 2,5 (20 mm)

1 561 kr per år

1 951 kr per år

Fast mätaravgift för bara avlopp

2 342 kr per år

2 928 kr per år

Fast mätaravgift för vatten och avlopp övriga fastigheter

Fast mätaravgift för vatten och avlopp övriga fastigheter

Exklusive moms

Inklusive moms

1 x qn 2,5 (1 x 20 mm)

11 710 kr per år

14638 kr per år

2 x qn 2,5 (2 x 20mm)

32 532 kr per år

40 728 kr per år

3 x qn 2,5 (3 x 20 mm)

78 795 kr per år

98 494 kr per år

4 x qn 2,5 (4 x 20 mm)

130 184 kr per år

162 730 kr per år

1 x qn 6 (1 x 25 mm)

85 648 kr per år

107 60 kr per år

2 x qn 6 (2 x 25 mm)

171 296 kr per år

214 120 kr per år

3 x qn 6 (3 x 25 mm)

267 222 kr per år

334 028 kr per år

4 x qn 6 (4 x 25 mm)

411 112 kr per år

513 890 kr per år

1 x qn 10 (1 x 40 mm)

171 296 kr per år

214 120 kr per år

2 x qn 10 (2 x 40 mm)

291 205 kr per år

364 006 kr per år

3 x qn 10 (3 x 40 mm)

565 279 kr per år

706 599 kr per år

4 x qn 10 (4 x 40 mm)

787 965 kr per år

984 95 kr per år

1 x qn 15 (1 x 50 mm)

541 067 kr per år

676 334 kr per år

2 x qn 15 (2 x 50 mm)

972 818 kr per år

1 216 023 kr per år

En del fastigheter är anslutna endast till vatten eller endast till avlopp. Då gäller dessa mätaravgifter.

Fast mätaravgift för endast vatten övriga fastigheter

Fast mätaravgift för endast vatten övriga fastigheter

Exklusive moms

Inklusive moms

1 x qn 2,5 (1 x 20 mm)

4 684 kr per år

5 855 kr per år

2 x qn 2,5 (2 x 20mm)

13 013kr per år

16 266 kr per år

3 x qn 2,5 (3 x 20 mm)

31 518 kr per år

39 397 kr per år

4 x qn 2,5 (4 x 20 mm)

52 074 kr per år

65 093 kr per år

1 x qn 6 (1 x 25 mm)

34 259 kr per år

42 824 kr per år

2 x qn 6 (2 x 25 mm)

68 519 kr per år

85 648 kr per år

3 x qn 6 (3 x 25 mm)

106 889 kr per år

133 611kr per år

4 x qn 6 (4 x 25 mm)

164 445kr per år

205 556 kr per år

1 x qn 10 (1 x 40 mm)

68 519 kr per år

85 648 kr per år

2 x qn 10 (2 x 40 mm)

116 481 kr per år

145 602 kr per år

3 x qn 10 (3 x 40 mm)

226 111 kr per år

282 639 kr per år

4 x qn 10 (4 x 40 mm)

315 186 kr per år

393 983 kr per år

1 x qn 15 (1 x 50 mm)

216 427 kr per år

270 533 kr per år

2 x qn 15 (2 x 50 mm)

389 128 kr per år

486 410 kr per år


Fast mätaravgift för endast avlopp övriga fastigheter

Fast mätaravgift för endast avlopp övriga fastigheter

Exklusive moms

Inklusive moms

1 x qn 2,5 (1 x 20 mm)

7026 kr per år

8782 kr per år

2 x qn 2,5 (2 x 20mm)

19 519 kr per år

24 399 kr per år

3 x qn 2,5 (3 x 20 mm)

47 277 kr per år

59 096 kr per år

4 x qn 2,5 (4 x 20 mm)

78 110 kr per år

97 638 kr per år

1 x qn 6 (1 x 25 mm)

51 389 kr per år

64 236 kr per år

2 x qn 6 (2 x 25 mm)

102 778 kr per år

128 473 kr per år

3 x qn 6 (3 x 25 mm)

160 333 kr per år

200 416 kr per år

4 x qn 6 (4 x 25 mm)

246 667 kr per år

308 334 kr per år

1 x qn 10 (1 x 40 mm)

102 778 kr per år

128 473 kr per år

2 x qn 10 (2 x 40 mm)

174 722 kr per år

218 403 kr per år

3 x qn 10 (3 x 40 mm)

339 168 kr per år

423 960 kr per år

4 x qn 10 (4 x 40 mm)

472 780 kr per år

590 975 kr per år

1 x qn 15 (1 x 50 mm)

324 640 kr per år

405 800 kr per år

2 x qn 15 (2 x 50 mm)

583 691 kr per år

729 614 kr per år


Relaterat innehåll

""

Varje kommun har en egen nivå

Gästrike Vattens vattentjänster finansieras via avgifter. Som kund betalar du avgifterna för vatten- och avloppshanteringen i din kommun.

""

Beräkna din anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till det kommunala VA-nätet.

""

Taxa, regler och ansvar

Här finns våra kommuners avgifter och allmänna bestämmelser för vatten och avlopp.

Till toppen