Gästrike Vatten

Fyll och töm din pool

Hur fyller du din pool på bästa sätt och vad händer när sommaren är slut och du ska tömma poolen? Läs våra tips nedan.

""

Att fylla poolen

Det enklaste sättet att fylla poolen är med hjälp av en trädgårdsslang eller liknande. Var uppmärksam så att slangen för påfyllnad av poolen inte hamnar under vattenytan. Blir det återsugning av vatten i poolen, kan det sugas in i huvudledningsnätet. Det är livsmedel vi har att göra med och det vill vi vara rädda om.

Tänk på att planera din fyllning, då det kan ta tid. Räkna med att en trädgårdsslang ger cirka två kubikmeter vatten per timme, beroende av hur många i närheten som använder vattnet samtidigt. För att vara så miljövänlig som möjligt ska du också se till att inte använda varmvatten och vara sparsam med vattenanvändningen.

Var sparsam med vattnet

Fundera om du verkligen behöver fylla din pool med dricksvatten, kan du fylla den med till exempel sjövatten istället? Eller fyll poolen endast en gång, och håll vattnet rent med hjälp av en reningspump och klor så kan du bada i samma vatten länge.
Vid längre torka och under perioder där vi uppmanar till vattenbesparing är det bra om du kan vänta med att fylla poolen. Råder bevattningsförbud får du inte fylla din pool.

Om du måste fylla poolen med dricksvatten, gör det nattetid mellan 00.00 och 06.00 då det är fullt i ledningarna.

Färdigbadat för sommaren?

Skydda naturen genom att låta poolen stå öppen, helst i solljus några dagar, efter den senaste kloreringen. Då förbrukas kloret och du slipper släppa ut kemikalier i naturen.Töm sedan din pool genom att låta vattnet långsamt rinna ut på en gräsmatta.

Rinna ut långsamt

Låt vattnet rinna ut långsamt på en gräsmatta eller liknande så att marken hinner suga upp vattnet. Då skapar det inte problem för din eller grannens fastighet. Poolvatten som är helt fritt från klor kan du släppa ut långsamt i en gatbrunn som är kopplad till dagvattensystemet och ofta leds ut i våra vattendrag.

Det är inte tillåtet att tömma poolvatten i avloppet, varken med eller utan klor, eftersom det kan skada reningsverket. Släpp inte heller ut poolvatten som fortfarande innehåller klor i havet, en sjö eller en gatbrunn för då kan kemikalierna skada miljön för både växter och djur.

Tack för att du tar hand om ditt poolvatten och skyddar naturen!

Senast ändrad: