Gästrike Vatten
""

Arkiv vattenläget 2020

Här finns arkiverade versioner av vattenläget. Klicka på datumen för att läsa mer om uppdateringarna.

Fortsatt gult läge i centrala Ockelbo

Grundvattennivåerna i centrala Ockelbo är fortsatt låga. Invånarna där behöver därför fortsätta att vara vattensmarta och spara på vattnet.

Fortsatt gult läge i Östhammars kommun

I Östhammars kommun har är grundvattennivåerna stabila men låga. Marginalerna är små och det finns risk för vattenbrist. Invånarna uppmanas därför att vara sparsamma med vattnet.

Grönt vattenläge i Gävle, Hofors och Älvkarleby

I Gävle, Hofors och Älvkarleby kommuner är bedömningen i dagsläget att vattnet räcker, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart.

Fortsatt gult vattenläge i centrala Ockelbo och Östhammars kommun

Centrala Ockelbo har fortfarande låga grundvattennivåer och det råder gult vattenläge där. Även Östhammars kommun har gult läge. Det innebär att du som bor där bör spara på vattnet.

Grundvattennivåerna i centrala Ockelbo är fortsatt låga.

Vi räknar med att nivåerna ska gå upp under senhösten och att läget ska förbättras, men invånarna i centrala Ockelbo behöver fortsätta att vara vattensmarta och spara på vattnet.

Fortsatt gult läge i Östhammars kommun

I Östhammars kommun är grundvattennivåerna stabila men låga. Marginalerna är små och det finns risk för vattenbrist. Invånarna uppmanas därför att vara sparsamma med vattnet.

Grönt vattenläge i Gävle, Hofors och Älvkarleby

I Gävle, Hofors och Älvkarleby kommuner är bedömningen i dagsläget att vattnet räcker, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart.

Gästrike Vatten övervakar nivåerna kontinuerligt och skulle det bli en förändring så talar vi om det.

 

Vattenläget 2020-11-11

Gävle - Grönt läge
Grundvattennivåerna i Gävle är stabila och risken för vattenbrist är liten. Vi ser att det bildas mer grundvatten, inte minst tack vare vår filteranläggning som fyller på med renat vatten från Gavleån. Höstregnen kommer att bidra med ännu mer vatten och vi bedömer att Gävle har fortsatt grönt vattenläge

Hofors - Grönt läge
I Hofors nyttjas mestadels ytvatten från Hyen. Bedömningen är i dagsläget att vattennivåerna ser bra ut, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart.

Ockelbo - Gult läge, men grönt läge i kringliggande orter
I centrala Ockelbo är grundvattennivåerna låga. Där uppmanar vi till sparsamhet med det kommunala dricksvattnet.

I Åmot , Lingbo och Jädraås är vattennivåerna bra och stabila. Där är det grönt läge. Givetvis ska man alltid använda vattnet smart.

Älvkarleby - Grönt läge
I Älvkarleby är bedömningen i dagsläget att vattennivåerna ser bra ut, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart.

Östhammar - Gult läge
Det finns risk för vattenbrist och gult vattenläge gäller för hela Östhammars kommun.

Förbättrat vattenläge i Öregrund – går från rött till gult

De tekniska problem som uppstod efter sommarens höga belastning på vattennätet i Öregrund är nu avhjälpta. Öregrund och Gräsö går därför över från rött till gult vattenläge. Det gäller nu för hela Östhammars kommun.

Öregrund och Gräsö har haft ett ansträngt läge under sommaren med stor risk för vattenbrist. Det beror på att det varit mycket folk i området och att belastningen därmed har varit mycket stor på den vattentäkt som förser just Öregrund och Gräsö med dricksvatten.

Det höga produktionsläget gav oss tekniska problem med uttaget av vatten, men nu har vi kommit tillrätta med dem och kapaciteten har ökat. Vi bedömer därför att vi kan gå över till gult vattenläge.

Gult läge innebär att det fortfarande finns en risk för vattenbrist. Vi uppmanar därför alla att fortsätta vara vattensmarta och i första hand använda vattnet till mat, dryck och hygien.

Gult vattenläge i centrala Ockelbo - grönt läge i resten av kommunen

Grundvattennivåerna är fortfarande låga i centrala Ockelbo. Där råder gult vattenläge. Det innebär att du böra vara vattensmart och spara på vattnet.

I de mindre orterna kring Ockelbo är läget stabilt och vattenläget grönt.

Grönt vattenläge i Gävle, Hofors och Älvkarleby kommuner

I Gävle, Hofors och Älvkarleby kommuner är bedömningen i dagsläget att vattnet räcker, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart.

Gästrike Vatten övervakar nivåerna kontinuerligt och skulle det bli en förändring så talar vi om det.

Färgen talar om hur mycket vatten vi har

Grön: Liten risk för vattenbrist
Gul: Risk finns, uppmaning om att spara vatten genom att vara vattensmart
Röd: Brist på vatten och/eller bevattningsförbud

Gävle - Grönt läge
Grundvattennivåerna i Gävle är stabila och risken för vattenbrist är liten. Vi ser att det bildas mer grundvatten, inte minst tack vare vår filteranläggning som fyller på med renat vatten från Gavleån. Höstregnen kommer att bidra med ännu mer vatten och vi bedömer att Gävle har fortsatt grönt vattenläge

Hofors - Grönt läge
I Hofors nyttjas mestadels ytvatten från Hyen. Bedömningen är i dagsläget att vattennivåerna ser bra ut, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart.

Ockelbo - Gult läge, men grönt läge i kringliggande orter
I centrala Ockelbo är grundvattennivåerna låga. Där uppmanar vi till sparsamhet med det kommunala dricksvattnet.

I Åmot , Lingbo och Jädraås är vattennivåerna bra och stabila. Där är det grönt läge. Givetvis ska man alltid använda vattnet smart.

Älvkarleby - Grönt läge
I Älvkarleby är bedömningen i dagsläget att vattennivåerna ser bra ut, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart.

Östhammar - Gult läge
De tekniska problem som uppstod efter sommarens höga belastning på vattennätet i Öregrund är nu avhjälpta. Öregrund och Gräsö går därför över från rött till gult vattenläge. Det gäller nu för hela Östhammars kommun.

Grönt vattenläge i Gävle och Valbo med ytterområden

Grundvattennivåerna i Gävle har börjat stiga och risken för vattenbrist är liten. Därför ändras vattenläget från gult till grönt.

- Det är glädjande att folk har varit sparsamma med vattnet under sommaren. Nivåerna i grundvattenmagasinen har varit stabila, säger Karolina Stenroth, enhetschef på Gästrike Vatten.

Under sommaren har Gävle haft gult vattenläge. Det innebär att det har funnits risk för vattenbrist och invånarna har uppmanats att vara sparsamma med vatten. Men nu har grundvattenmagasinen fyllts på och risken för vattenbrist är liten.

- Vi ser att det bildas mer grundvatten, inte minst tack vare vår filteranläggning som fyller på med renat vatten från Gavleån. Höstregnen kommer att bidra med ännu mer vatten och vi bedömer att Gävle kan gå över till grönt vattenläge, säger Karolina Stenroth.

Förbättrat vattenläge i Östhammars kommun

Grundvattennivåerna i Östhammars kommun har varit stabila under sommaren och nu hävs sommarens restriktioner, utom i Öregrund och på Gräsö.

- Invånarna i Östhammars kommun har varit sparsamma och det har varit till stor hjälp, säger Mikael Ahlbom, enhetschef på Gästrike Vatten.

Östhammars kommun har haft rött vattenläge sedan 18 maj. Det har inneburit restriktioner i form av bevattningsförbud och allmänheten har uppmanats att vara extra sparsamma med vattnet.

Nu lättar Gästrike Vatten på restriktionerna och vattenläget går över till gult, med undantag för Öregrund och Gräsö där rött läge kvarstår.

- Grundvattennivåerna i Östhammars kommun har varit stabila under sommaren och vi räknar med att höstregnen fyller på vattenmagasinen ytterligare, säger Mikael Ahlbom.

Gult vattenläge innebär att det fortfarande finns en risk för vattenbrist.

- Vi uppmanar alla att vara vattensmarta och i första hand använda vattnet till mat, dryck och hygien, säger Mikael Ahlbom på Gästrike Vatten.

Begränsad kapacitet i Öregrund ger fortsatt rött läge

I Öregrund och på Gräsö råder fortsatt rött vattenläge och invånarna uppmanas att fortsatt vara extra sparsamma med vattnet. Det beror på en begränsning i den tekniska kapaciteten att pumpa fram vatten. Det har varit mycket folk i Öregrund under sommaren och belastningen på vattennätet och vattentäkten har varit hög.

- Vi jobbar för fullt med att få upp kapaciteten igen och hoppas kunna lösa problemet inom kort, säger Mikael Ahlbom på Gästrike Vatten.

Använd vattnet smart i centrala Ockelbo

Grundvattennivåerna är fortfarande låga i centrala Ockelbo, där gäller fortfarande uppmaningen om att spara på vattnet. I Lingbo där vattenläget tidigare varit gult kan vi nu gå över till ett grönt vattenläge. Nivåerna har under sommaren sett stabila ut. I Åmot och Jädraås är vattenläget fortsatt stabilt.

Lägesbild för Hofors och Älvkarleby kommuner

I Hofors och Älvkarleby kommuner är bedömningen i dagsläget att vattnet räcker, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart.

Gästrike Vatten övervakar nivåerna kontinuerligt och skulle det bli en förändring så talar vi om det.

Karta över vattenläget i kommunerna.

Färgen talar om hur mycket vatten vi har

Grön: Liten risk för vattenbrist
Gul: Risk finns, uppmaning om att spara vatten genom att vara vattensmart
Röd: Brist på vatten och/eller bevattningsförbud

Gävle - Grönt läge
Grundvattennivåerna i Gävle har börjat stiga och risken för vattenbrist är liten. Nivåerna i magasinen har varit stabila under sommaren och vi ser att det bildas mer grundvatten, inte minst tack vare vår filteranläggning som fyller på med renat vatten från Gavleån. Höstregnen kommer att bidra med ännu mer vatten och vi bedömer att Gävle kan gå över till grönt vattenläge

Hofors - Grönt läge
I Hofors nyttjas mestadels ytvatten från Hyen. Bedömningen är i dagsläget att vattennivåerna ser bra ut, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart.

Ockelbo - Gult läge
Grundvattennivåerna är låga i centrala Ockelbo. Där uppmanar vi till sparsamhet med det kommunala dricksvattnet.

I Åmot , Lingbooch Jädraås är vattennivåerna bra och stabila. Där är det grönt läge. Givetvis ska man alltid använda vattnet smart.

Älvkarleby - Grönt läge
I Älvkarleby är bedömningen i dagsläget att vattennivåerna ser bra ut, men man ska givetvis alltid använda vattnet smFart.

Östhammar - Gult läge
Östhammars kommun har haft rött vattenläge sedan 18 maj. Det har inneburit restriktioner i form av bevattningsförbud och allmänheten har uppmanats att vara extra sparsamma med vattnet. Grundvattennivåerna i Östhammars kommun har varit stabila under sommaren vilket gör att vi kan lätta på bevattningsförbudet och går över till gult vattenläge, med undantag för Öregrund och Gräsö där rött läge kvarstår.

Öregrund och Gräsö - Rött läge
I Öregrund och på Gräsö råder fortsatt rött vattenläge och där uppmanar vi till att fortsatt vara extra sparsamma med vattnet. Det beror på en begränsning i den tekniska kapaciteten att pumpa fram vatten. Det har varit mycket folk i Öregrund under sommaren och belastningen på vattennätet och vattentäkten har varit hög.

Använd vattnet smart i Gävle och Valbo

Vattenförbrukningen i Gävle och Valbo med ytterområden är just nu hög. För vi ska kunna säkerställa leveransen av vatten behöver vi nu hjälpas åt att använda vattnet smart.

– Vi ser att vattenförbrukningen under varma och soliga dagar ökar samtidigt som nivåerna i grundvattenmagasinen som försörjer Gävle och Valbo med vatten börjar sjunka. Vi går nu över i gult läge vilket innebär att det finns risk för vattenbrist framöver. Därför är det viktigt att vi tillsammans tänker på hur vi använder vattnet, för att undvika att vi ställs inför ett läge där vi behöver införa bevattningsförbud, säger David Starnberg, processingenjör på Gästrike Vatten.

Sommaren är här och den sköna värmen ser ut att stanna ett tag. På sommaren blir vattnet extra viktigt för oss både som törstsläckare och för svalka. Under varma dagar ser vi att vattenförbrukningen ökar kraftigt och vattenverken får jobba på nästintill maxkapacitet. För att vattenverken ska klara av att leverera vatten är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt att använda det smart. Då ser vi till att det räcker till dryck, matlagning och hygien. Genom att vi tillsammans hjälps åt att använda vattnet smart kan vi säkerställa leveransen av vårt livsviktiga vatten.

Smarta tips för att spara på vattnet

 • Samla upp regnvattnet i stora kärl och använd till bevattning av trädgården. De flesta växter föredrar kalkfattigt regnvatten före kranvatten.
 • Vattna tidigt på morgonen eller sent på kvällen för at undvika att vattnet avdunstar.
 • Placera krukor med växter på skuggiga platser under varma dagar. Fyll på rabatter och krukor med marktäckare som hjälper till att behålla fukten i jorden.
 • Duscha istället för att bada.
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna.
 • Kör fulla disk- och tvättmaskiner.

Bra att veta

 • Varje person använder cirka 140 liter vatten per dag.
 • En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.
 • För varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.
 • Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter.
 • Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.

Vilka berörs?

Uppmaningen om att spara på vattnet gäller boende med kommunalt vatten i Gävle och Valbo med ytterområden.

Lägesbild för Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar kommuner

Grundvattennivåerna är fortfarande låga i centrala Ockelbo och Lingbo, där gäller fortfarande uppmaningen om att spara på vattnet. I Hofors och Älvkarleby kommuner är bedömningen i dagsläget att vattnet räcker, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart. I Östhammars kommun är grundvattennivåerna låga och restriktioner i form av bevattningsförbud gäller tills vidare. Bevattningsförbudet innebär att det kommunala dricksvattnet i första hand ska användas till mat, dryck och hygien.

Gästrike Vatten övervakar nivåerna kontinuerligt och skulle det bli en förändring så talar vi om det.

Karta över vattenläget i kommunerna.

Färgen talar om hur mycket vatten vi har

Grön: Liten risk för vattenbrist
Gul: Risk finns, uppmaning om att spara vatten genom att vara vattensmart
Röd: Brist på vatten och/eller bevattningsförbud

Restriktioner för vattenanvändningen i Östhammars kommun!

Restriktioner för vattenanvändningen införs för hela Östhammars kommun från den 18 maj. Det är små grundvattenmagasin i hela kommunen och vi ser att grundvattennivåerna börjat sjunka. Den nederbörd som kommer nu tas främst upp av växter och natur, och vi kan inte förvänta oss någon mer påfyllning av grundvattenmagasinen förrän i höst. Alla behöver hjälpas åt för att spara på vattnet nu!

Restriktionerna för vattenanvändningen innebär att det kommunala dricksvattnet i första hand ska användas till mat, dryck och hygien. Genom att följa det så hjälper du till att spara på grundvattnet så att det räcker till förskolor, äldreboenden och vardagslivet hemma.

Restriktioner för användandet gäller det kommunala dricksvatten i hela Östhammars kommun från den 18 maj och tillsvidare. Förutom att du ska fortsätta använda vattnet smart innebär de ytterligare restriktionerna att:

Dricksvatten ska främst användas till mat, dryck och hygien.

 • Vattna inte med dricksvatten, varken nyplanterad eller befintlig växtlighet, annat än med vattenkanna. Det gäller för enskilda bostäder, flerfamiljsfastigheter, offentliga och privata verksamheter. Samla upp och använd regnvatten till bevattning istället.
 • Fyll inte pooler eller badtunnor med dricksvatten. Det gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad. Fyll istället poolen med sjövatten från tankbil eller besök de kommunala simhallarna och badplatserna.
 • Bevattna inte fotbollsplaner, tennisplaner eller liknande med dricksvatten.
 • Tvätta inte bilen med dricksvatten med vattenslang eller högtryckstvätt. Vi hänvisar istället till auktoriserade tvätthallar och självservicehallar som återanvänder tvättvattnet.
 • Tvätta inte fasader, altaner och staket eller liknande med dricksvatten med vattenslang eller högtryckstvätt. Det gäller oavsett om det är du som fastighetsägare eller en inhyrd entreprenör som utför arbetet.

Lägesbild för Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner

Grundvattennivåerna är fortfarande låga i centrala Ockelbo och Lingbo, där gäller fortfarande uppmaningen om att spara på vattnet. Tillsammans gör vi skillnad och vi försöker undvika att hamna i ett läge med restriktioner i även dessa orter. I Gävle, Hofors och Älvkarleby kommuner är bedömningen i dagsläget att vattnet räcker, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart.

Gästrike Vatten övervakar nivåerna kontinuerligt och skulle det bli en förändring så talar vi om det.

Bakgrund

De låga nivåerna beror på att den senaste vinterns snösmältning i stort helt har uteblivit. Det har inte heller regnat eller snöat tillräckligt under de senaste åren för att grundvattenmagasinen i marken ska fyllas på ordentligt. Även om det har regnat en del, och fortsätter att regna under den kommande tiden, är nivåerna så låga att det tar många månader innan de blir normala igen. Det krävs stora mängder nederbörd för att grundvattennivåerna ska återställas till en normal nivå.

Karta över vattenlägetFörstora bilden

Färgen talar om hur mycket vatten vi har

Grön: Liten risk för vattenbrist
Gul: Risk finns, uppmaning om att spara vatten genom att vara vattensmart
Röd: Brist på vatten och/eller bevattningsförbud

Vattenläget, 2020-06-04

grönt läge

Gävle - Grönt läge
I Gävle kommun är bedömningen i dagsläget att vattennivåerna ser bra ut, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart.

grönt läge

Hofors - Grönt läge
I Hofors nyttjas mestadels ytvatten från Hyen. Bedömningen är i dagsläget att vattennivåerna ser bra ut, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart.

gult läge

Ockelbo - Gult läge
Grundvattennivåerna är låga i centrala Ockelbo och Lingbo. Där uppmanar vi till sparsamhet med det kommunala dricksvattnet.
I Åmot och Jädraås är vattennivåerna bra och stabila. Där är det grönt läge. Givetvis ska man alltid använda vattnet smart.

grönt läge

Älvkarleby - Grönt läge
I Älvkarleby är bedömningen i dagsläget att vattennivåerna ser bra ut, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart.

rött läge

Östhammar - Rött läge
Restriktioner för vattenanvändningen införs i hela Östhammars kommun från den 18 maj 2020, och gäller tills vidare. Grundvattennivåerna i Östhammars kommun sjunker och situationen är fortfarande ansträngd. Den nederbörd som kommer nu tas främst upp av växter och natur, och vi kan inte förvänta oss någon mer påfyllning av grundvattenmagasinen förrän i höst. Det är många små vattenmagasin och vattennivåerna kan förändras fort, därför har vi infört bevattningsförbud. Alla behöver hjälpas åt för att spara på vattnet nu!

Använd vattnet smart

Samla vatten i regntunnor för att vattna. Tvätta bilen i en biltvätt som återanvänder vattnet. Fundera på om du verkligen behöver fylla din pool med dricksvatten, eller om du kan fylla med exempelvis sjövatten istället. Fyll disk- och tvättmaskiner helt innan du kör dem. Fortsätt att tvätta händerna men vattna inte i trädgården. Varenda droppe räknas!

Fortsätt att använda vattnet smart

Grundvattennivåerna är fortfarande låga i Ockelbo och Lingbo, där gäller fortfarande uppmaningen om att spara på vattnet. I Hofors och Älvkarleby kommuner är bedömningen i dagsläget att vattnet räcker, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart.

I Östhammars kommun är vattenförsörjningen är fortfarande ansträngd och vi måste fortsätta vara sparsamma och tänka på hur vi använder vattnet. Det är flera mindre vattenmagasin som försörjer Östhammars kommun och vattennivåerna sjunker fort om de inte fylls på regelbundet av nederbörd.

I Gävle-Valbo med ytterområden är vattenläget stabilt.

Använd vattnet smart
Samla vatten i regntunnor för att vattna. Tvätta bilen i en biltvätt som återanvänder vattnet. Fundera på om du verkligen behöver fylla din pool med dricksvatten, eller om du kan fylla med exempelvis sjövatten istället. Fyll disk- och tvättmaskiner helt innan du kör dem. Fortsätt att tvätta händerna men vattna inte i trädgården. Varenda droppe räknas!

Stabilt läge inför sommaren

Höstens regn har fyllt på vattenmagasinen och vi har ett stabilt läge inför sommaren. Vi vet att det kan förändras fort och övervakar grundvattennivåerna kontinuerligt.

Grundvattennivåerna är fortfarande låga i Ockelbo och Lingbo, där gäller fortfarande uppmaningen om att spara på vattnet. I Hofors och Älvkarleby kommuner är bedömningen i dagsläget att vattnet räcker, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart.

I Östhammars kommun är vattenförsörjningen är fortfarande ansträngd och vi måste fortsätta vara sparsamma och tänka på hur vi använder vattnet. Det är flera mindre vattenmagasin som försörjer Östhammars kommun och vattennivåerna sjunker fort om de inte fylls på regelbundet av nederbörd.

Grundvattennivån i Gävle-Valbo med ytterområden är nu normala för årstiden och vattenläget är stabilt.

Oförändrat men stabilt läge

Grundvattennivåerna är fortfarande låga i Ockelbo och Lingbo, där gäller fortfarande uppmaningen om att spara på vattnet. I Hofors och Älvkarleby kommuner är bedömningen i dagsläget att vattnet räcker, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart.

I Östhammars kommun är vattenförsörjningen är fortfarande ansträngd och vi måste fortsätta vara sparsamma och tänka på hur vi använder vattnet. Det är flera mindre vattenmagasin som försörjer Östhammars kommun och vattennivåerna sjunker fort om de inte fylls på regelbundet av nederbörd.

Grundvattennivån i Gävle-Valbo med ytterområden är nu normala för årstiden och vattenläget är stabilt.

Se våra filmer här om hur vattenmagasin fungerar »

Dricksvatten är en naturresurs som vi behöver vara rädda om. Fortsätta att använda det smart – tillsammans gör vi skillnad!

Senast ändrad: