Gästrike Vatten

Ockelbo kommun

Ockelbo Vatten AB ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen i Ockelbo kommun.

Vattendrag kantat av vass och små röda hus.

I Ockelbo kommun gör vi många olika VA-arbeten. Vissa är om- och utbyggnader av ledningsnät för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Andra är underhåll- och utvecklingsprojekt av reningsverk och vattenverk samt utredningar inom grundvatten, vattentäkt, reningsprocesser och dagvatten. Vi på Gästrike Vatten arbetar ständigt med att trygga en säker leverans av vatten och avlopp.

Totalt ansvarar vi för 17 mil ledningar (vatten-, spill- och dagvattenledningar), 6 reningsverk och 8 vattenverk i Ockelbo kommun.

Några av de planerade aktiviteterna 2023:

  • Förbättringar av funktioner i vattenverk, reningsverk och pumpstationer.
  • Löpande fastighetsunderhåll och ledningsnätsåtgärder.
  • Åtgärder för förbättrad beredning på Källängets vattenverk.
  • Förstudie om utökad beredning i vattenverk för att klara nya dricksvattenföreskrifter.
  • Byte av vattenmätare hos kunder.
  • Utredningar för förnyelse av ledningsnätet samt ansökan om ledningsrätter.
event

Pågående arbeten

Här kan du läsa mer om våra pågående arbeten i Ockelbo kommun.

waves

Aktuellt vattenläge

I vattenrapporten hittar du aktuell information om vattenläget i Ockelbo.

credit_card

Brukningsavgift i Ockelo

Brukningsavgiften består av en fast och en rörlig del, här finns aktuell information.

account_circle

Mina sidor

Logga in på mina sidor för mer information om dina ärenden.

Budget för kostnader är 19 mnkr. I detta finns budgetposterna Verksamhetskostnader,
Verksamhetsprojekt och Av- och nedskrivning.

Budget för investeringar är ca 5,5 mnkr. I detta ingår budgetposterna Exploateringar, Reinvesteringar och Nyinvesteringar.

Budgetpost för reinvesteringar av befintliga anläggningar och ledningsnät är knappt 4 mnkr. I detta ingår förnyelse av ledningsnätet och åtgärder på pumpstationer. Utbyte av tex pumpar och tak/ytskikt med utgångspunkt i bedömt renoveringsbehov på våra fastigheter.

Budgetpost för nyinvesteringar är 1 mnkr. Dessa avser främst fortsatta åtgärder för förbättrad beredning på Källängets vattenverk.

Budgetpost för exploateringar är 1 mnkr. Huvuddelen avser utbyggnad till området Tegelbruket och en mindre del avser anslutningar nära befintligt VA-nät.

Senast ändrad:

Till toppen