Gästrike Vatten

Om webbplatsen

Här finns information om vår webbplats, hur vi använder cookies och hanterar dina personuppgifter.

1. Inledning

På hemsidan gastrikevatten.se använder vi cookies. Vi vill bland annat använda analyscookies för att analysera hur du som besökare använder vår hemsida. Det gör vi för att förbättra hemsidan. Du väljer om du vill samtycka till att vi placerar cookies för att göra detta och kan självklart återkalla ditt samtycke när som helst. Ditt samtycke innebär att vi samlar in information om din enhet och om hur du använder hemsidan. När du använder hemsidan placeras även så kallade funktionella cookies som inte kräver ditt samtycke. Lag (2022:482) om elektronisk kommunikation, 9 kap. 28§, reglerar användningen av cookies. I de fall som användandet av cookies också leder till en behandling av personuppgifter blir också dataskyddslagstiftningen tillämplig.

Gästrike Vatten ansvarar för placering av cookies på hemsidan och är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som samlas in via cookies när du besöker gastrikevatten.se. Mer information om dina rättigheter i samband med behandling av personuppgifter hittar du också nedan under avsnitt 5.

2. Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som hemsidan du besöker begär att få spara på din dator (även motsvarande enhet med internetuppkoppling såsom surfplatta eller mobiltelefon omfattas). För mer allmän information om cookies se www.pts.se/cookies Länk till annan webbplats..

Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och sessionscookies. På Gästrike Vattens hemsida använder vi både permanenta cookies och sessionscookies.

 • Sessionscookies är tillfälliga cookies. De lagras tillfälligt när du som besökare är inne och surfar på vår hemsida, och raderas automatiskt när du stänger din webbläsare.

 • Permanenta cookies lagras som en fil på datorn under en viss tid, tills du som besökare, eller servern som sänt dem, raderar dem.

Cookies kan också delas upp i förstapartscookies och tredjepartscookies. Förstapartscookies sätts av innehavaren till en hemsida (i detta fall gastrikevatten.se) och tredjepartscookies sätts av en annan hemsida. På Gästrike Vattens hemsida använder vi bara förstapartscookies.

Gästrike Vatten använder Matomo som statistikverktyg för att få en bild av hur våra besökare använder hemsidan och för att utvärdera hur hemsidan kan vidareutvecklas, exempelvis för att kunna förbättra innehåll, navigation och struktur på hemsidan. Uppgifterna skickas inte vidare till Matomo utan sparas lokalt på Gävle kommuns egen server.

3. Cookies på gastrikevatten.se

Cookies som kräver ditt samtycke.

Namn

Typ av cookie, uppgifter som samlas in och cookiens funktion

Lagringstid

Utlämning av uppgifter till tredje land

_pk_id

Används för att spara uppgifter om besökaren, exempelvis ett unikt besökarid (Matomo)

13 månader

Nej

_pk_ref

Används för att lagra hänvisningsinformation om hur besökaren kom till hemsidan (Matomo).

6 månader

Nej

_pk_ses

Används för att ge data om hur hemsidan används under ett besök (Matomo).

30 min

Nej

sv-cookie-consent

Används för att bekräfta att samtycke till att använda analyskakor har getts (SiteVision)

12 månader

Nej

Cookies som vi inte behöver ditt samtycke för att placera

Namn

Typ av cookie, uppgifter som samlas in och cookiens funktion

Lagringstid

Utlämning av uppgifter till tredje land

JSESSIONID

Används för att identifiera inloggade användare och ge korrekta behörigheter (SiteVision).

Raderas när webbläsaren stängs ner

Nej

SiteVisionLTM

Sätter lastbalanserarna för att hålla ordning på vilken bakomliggande server som klienten ska adressera (SiteVision).

Raderas när webbläsaren stängs ner

Nej

4. Ändra användningen av cookies på din dator

När du först kommer till gastrikevatten.se väljer du själv om du vill samtycka till att vi placerar vissa typer av cookies i din dator. Du kan också återkalla ditt samtycke när som helst.

Om du inte vill att cookies placeras i din dator kan du ändra inställningarna för användning av cookies i din webbläsare och du kan alltid radera tidigare placerade cookies från din webbläsare. I din webbläsares inställningar kan du blockera vissa eller alla cookies så att dessa inte lagras på din enhet. Du kan också ställa in så att du webbläsaren automatiskt informerar dig varje gång en hemsida begär att få lagra en cookie.

5. Behandling av personuppgifter

För att kunna förbättra vår hemsida och därmed upplevelsen och tillgängligheten till hemsidan för dig som besökare samlar vi in information om hur hemsidan används. Det innebär att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter vi samlar in är din IP-adress, ungefärlig plats, samt uppgifter om den enhet du besöker vår hemsida från som exempelvis skärmupplösning, webbläsare, märke och modell. Nedan följer en kort information med anledning av den behandling vi gör.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Gästrike Vatten AB, org.nr 556751-1661.
Telefonnummer: 020-37 93 00.
Besöksadress: Lysgatan 2, 802 86 Gävle
Vårt dataskyddsombud når du på e-post: dataskyddsombud@gavle.se

Vi behandlar personuppgifterna för att kunna förbättra vår hemsida. Vi behandlar bara uppgifterna om du lämnar ditt samtycke till att vi placerar cookies för analys på din dator. Vi delar inte dina uppgifter med någon.

Den lagliga grund vi har för behandlingen är ditt samtycke. Att lämna samtycke är frivilligt och du kan när som helst återta ditt samtycke genom att kontakta oss eller genom att själv inställningarna för cookies i din webbläsare. Vi sparar dina uppgifter i upp till 13 månader, se ovan under avsnitt 3.

När vi behandlar dina personuppgifter har du ett antal rättigheter.

 • Rätt till tillgång
 • Rätt till rättelse
 • Rätt till radering
 • Rätt till begränsning
 • Rätt att flytta dina personuppgifter (rätt till dataportabilitet)
 • Rätt att återkalla ditt samtycke

Du har också rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten om du tycker att vår behandling inte uppfyller kraven enligt EU:s dataskyddslagstiftning. I Sverige är tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Länk till annan webbplats.

6. Mer information och rätt att klaga till tillsynsmyndighet

Om du vill ha mer information om cookies, tillåten cookiesanvändning eller vill klaga på vår användning av cookies kan du kontakta tillsynsmyndigheten för elektronisk kommunikation. I Sverige är Post- och telestyrelsen tillsynsmyndighet och du hittar mer information om Post- och telestyrelsen här Länk till annan webbplats..

Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Här kan du läsa mer om vilka personuppgifter vi behandlar, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem samt vilka rättigheter du har.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna leverera och ta betalt för de tjänster som vi levererar till dig. Uppgifterna används endast för internt bruk och hanteras i enlighet med gällande lagstiftning så länge det är nödvändigt för att kunna leverera tjänster eller uppfylla lagkrav. Tillgång till personuppgifter ges och innehas endast av de medarbetare som behöver tillgång till personuppgifterna för att kunna utföra sitt arbete.

Nya dataskyddsförordningen
Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av den nya dataskyddsförordningen GDPR, artikel 6.1e (behandling av personuppgifter är nödvändig för att kunna utföra en uppgift som är av allmänt intresse). GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter den tidigare Personuppgiftslagen, PUL.

Vi får tillgång till dina personuppgifter på detta sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Vilka uppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Förutom de uppgifter som vi inhämtar från dig själv kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan som exempelvis folkbokföringsregistret eller fastighetsregistret.

Exempel på personuppgifter vi behandlar:

 • Namn
 • Personnummer
 • Hemadress
 • Telefon- och mobilnummer
 • Privat e-postadress
 • Fastighetsbeteckning

Vi informerar dig på detta sätt
När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa.

Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Dina rättigheter
Den nya lagen innebär att du som kund har ett antal rättigheter. Du kan bland annat beställa hem ett registerutdrag med dina personuppgifter som finns i våra register. I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.
Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi avtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Vill du veta mer om dina rättigheter eller om hur vi hanterar dina personuppgifter?
Hör av dig till vår kundservice på info@gastrikevatten.se eller telefon 020-37 93 00.

Kontakt
Gästrike Vatten AB, org.nr 556751-1661, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Besöksadress: Lysgatan 2, 802 86 Gävle. Telefonnummer: 020-37 93 00.

Dataskyddsombud
Gästrike Vattens dataskyddsombud är Fridah Gomér Pettersson.
Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet:

Telefon: 026-17 24 23
Epost: dataskyddsombud@gavle.se

Nu kan du lyssna på våra webbtexter och informationsmaterial. Gästrike Vattens webbplats är ansluten till Talande Webb. Talande Webb kräver ingen installation.

Du laddar bara ner programfilen och sparar den på din dator. Du kan också spara programmet på ett USB-minne eller en cd-skiva om du vill kunna ta med dig Talande Webb och använda på andra datorer.

För att ansluta dig till Talande Webb, klicka på länken nedan och och följ instruktionerna. Du kan också via länkar nedan läsa mer om hur Talande Webb fungerar, tekniska krav och annat som är bra att veta.

Här finns en tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen där vi beskriver vilka brister det finns i tillgänglighet och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att vår webbplats ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG (standard för tillgänglighet) på följande delar av webbplatsen:

 • Alt-texter beskriver inte alltid bilden eller bildens syfte utförligt.
 • Det finns PDF-filer för nerladdning som inte är tillgänglighetsanpassade.
 • Det finns filmer på vår webbplats som inte är textade. All väsentlig information i filmerna är tillgänglig i text på andra delar av webbplatsen.

Vi arbetar kontinuerligt för att webbplatsen ska uppfylla lagkraven, och arbetare med att ta fram rutiner och verktyg för att kunna erbjuda tillgänglighetsanpassade PDF-filer och textade filmer.

Rapportera brister

Kontakta oss om du:

 • behöver innehåll från denna webbplats som inte är tillgängligt för dig
 • upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan
 • anser att vi inte uppfyller lagkravet

Kontakt

Emelia Lövgren, telefon: 026 - 17 51 38 eller epost: emelia.lovgren@gastrikevatten.se

Har du frågor?

Senast ändrad: