Gästrike Vatten

Om webbplatsen

Här finns information om vår webbplats, hur vi använder cookies och hanterar dina personuppgifter.

Gästike Vattens webbsida använder två cookies - kakor på www.gastrikevatten.se.

 • Den ena sorten kallas för sessionskaka och den sparas tillfälligt under ditt besök på webbplatsen. Den används för att webbplatsen och dess tjänster ska fungera för dig, till exempel när du loggar in på Mina sidor eller fyller i ett formulär. Sessionskakorna försvinner när du stänger din webbläsare.
 • Den andra sortens kaka är en "övrig kaka" och sparas ungefär ett år. Den används för att läsa av statistik på hemsidan så att vi ska kunna se populära sidor och återbesök på hemsidan.

Gästrike Vatten använder inte tredjeparts kakor. Om du vill kan du stänga av kakfunktionen i din webbläsare gör du det genom att gå in i säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

Alla som besöker en webbplats som använder kakor måste enligt lag få veta att webbplatsen innehåller kakor, vad de används till och hur man väljer bort dem.

Vill du veta mer om kakor, klicka här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Här kan du läsa mer om vilka personuppgifter vi behandlar, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem samt vilka rättigheter du har.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna leverera och ta betalt för de tjänster som vi levererar till dig. Uppgifterna används endast för internt bruk och hanteras i enlighet med gällande lagstiftning så länge det är nödvändigt för att kunna leverera tjänster eller uppfylla lagkrav. Tillgång till personuppgifter ges och innehas endast av de medarbetare som behöver tillgång till personuppgifterna för att kunna utföra sitt arbete.

Nya dataskyddsförordningen
Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av den nya dataskyddsförordningen GDPR, artikel 6.1e (behandling av personuppgifter är nödvändig för att kunna utföra en uppgift som är av allmänt intresse). GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter den tidigare Personuppgiftslagen, PUL.

Vi får tillgång till dina personuppgifter på detta sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Vilka uppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Förutom de uppgifter som vi inhämtar från dig själv kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan som exempelvis folkbokföringsregistret eller fastighetsregistret.

Exempel på personuppgifter vi behandlar:

 • Namn
 • Personnummer
 • Hemadress
 • Telefon- och mobilnummer
 • Privat e-postadress
 • Fastighetsbeteckning

Vi informerar dig på detta sätt
När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa.

Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Dina rättigheter
Den nya lagen innebär att du som kund har ett antal rättigheter. Du kan bland annat beställa hem ett registerutdrag med dina personuppgifter som finns i våra register. I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.
Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi avtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Vill du veta mer om dina rättigheter eller om hur vi hanterar dina personuppgifter?
Hör av dig till vår kundservice på info@gastrikevatten.se eller telefon 020-37 93 00.

Kontakt
Gästrike Vatten AB, org.nr 556751-1661, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Besöksadress: Hamnleden 20 Gävle. Telefonnummer: 020-37 93 00.

Dataskyddsombud
Gästrike Vattens dataskyddsombud är Gustav Öst.
Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet:

Telefon: 073-8670212
Epost: dataskyddsombud@gavle.se

Nu kan du lyssna på våra webbtexter och informationsmaterial. Gästrike Vattens webbplats är ansluten till Talande Webb. Talande Webb kräver ingen installation.

Du laddar bara ner programfilen och sparar den på din dator. Du kan också spara programmet på ett USB-minne eller en cd-skiva om du vill kunna ta med dig Talande Webb och använda på andra datorer.

För att ansluta dig till Talande Webb, klicka på länken nedan och och följ instruktionerna. Du kan också via länkar nedan läsa mer om hur Talande Webb fungerar, tekniska krav och annat som är bra att veta.

Här finns en tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen där vi beskriver vilka brister det finns i tillgänglighet och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att vår webbplats ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG (standard för tillgänglighet) på följande delar av webbplatsen:

 • Alt-texter beskriver inte alltid bilden eller bildens syfte utförligt.
 • Det finns PDF-filer för nerladdning som inte är tillgänglighetsanpassade.
 • Det finns filmer på vår webbplats som inte är textade. All väsentlig information i filmerna är tillgänglig i text på andra delar av webbplatsen.

Vi arbetar kontinuerligt för att webbplatsen ska uppfylla lagkraven, och arbetare med att ta fram rutiner och verktyg för att kunna erbjuda tillgänglighetsanpassade PDF-filer och textade filmer.

Rapportera brister

Kontakta oss om du:

 • behöver innehåll från denna webbplats som inte är tillgängligt för dig
 • upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan
 • anser att vi inte uppfyller lagkravet

Kontakt

Emelia Lövgren, telefon: 026 - 17 51 38 eller epost: emelia.lovgren@gastrikevatten.se

Har du frågor?

Senast ändrad:

Till toppen