Gästrike Vatten

Ansluta till kommunalt VA

Alla fastigheter som ligger inom verksamhetsområde för kommunens vatten - och avloppsanläggningar ska ansluta till det kommunala vatten- och avloppsnätet, alternativt bara avlopp beroende på kvaliteten av det egna dricksvattnet.

Om du bor i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby eller Östhammar kommun och ska ansluta till det kommunala VA-nätet ska du först skicka in en VA-anmälan till oss på Gästrike Vatten. Detta gäller även om du bygger nytt, bygger om eller bygger till ditt hus och de befintliga VA-anslutningarna berörs.

Anslutning sker vid förbindelsepunkten

Förbindelsepunkten är gränsen mellan den kommunala VA-anläggningen och fastighetens egen VA-installation. Förbindelsepunkten är belägen en halv meter utanför fastighetsgränsen. Höjd och läge på servisen framgår av nybyggnadskartan. Fastighetsägare ansvarar för alla arbeten och installationer med framtida drift och underhåll på den egna fastigheten fram till förbindelsepunkten.

Inkoppling eller förändring av servis

Servisledningar är de ledningar som förbinder fastigheten med huvudledningarna. De kan vara både allmänna eller enskilda. De enskilda servisledningarna ligger inom fastighetens gräns. Fastighetsägaren ansvarar för dessa såväl som andra VA-installationer på fastigheten. Gästrike Vatten ansvarar för ledningsnätet fram till förbindelsepunkten.

  • Det är bara Gästrike Vatten som får öppna servisventilen till vatten och trycksatt avlopp.
  • Vill du till exempel ändra servisledningars lägen, dimensioner eller lägga nytt måste du som fastighetsägaren alltid anmäla det till Gästrike Vatten.
  • Anslutning till vatten, spill- och dagvatten ska ske vid anvisad förbindelsepunkt.

Tid för att ansluta

Hur lång tid det tar att ansluta beror på förutsättningarna. Det här är ungefär vad vi kan beräkna.

Just nu har vi ett högre tryck än vanligt på anslutningar då vi får in fler ansökningar än normalt. Det är därför extra viktigt att du skickar in din VA-anmälan i god tid före önskad anslutning.

Tabell över förutsättningar och beräkning av tid.

Tabell över förutsättningar och beräkning av tid.

Förutsättning

Beräknad tid

Fastigheten finns inom verksamhetsområde.

6-18 månader efter det att Gästrike Vatten har tagit emot din förfrågan.

Fastigheten finns inte inom verksamhetsområde.

Gästrike Vatten behöver göra en utredning. Fyll i en förfrågan så återkommer vi till dig.

Senast ändrad:

Så här ansluter du

Med kommunalt vatten och avlopp är du alltid säker på att ditt dricksvattnen är kontrollerat och håller hög kvalitet och att vi tar hand om ditt avloppsvatten på ett hållbart sätt. Om du planerar att bygga om, bygga nytt eller har en befintlig fastighet som du vill ansluta kan du läsa här hur du gör.

Faktablad

När du ska ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp är det mycket information som du behöver läsa.