Gästrike Vatten

Gästrike Vatten samverkar för en trygg och långsiktig vattenförsörjning

Vad kan vi hjälpa dig med idag?

Driftstörningar

Aktuella projekt

Höjd VA-taxa i Gävle, Ockelbo, Hofors och Östhammar

För att spegla de ökade kostnaderna och därmed ett utökat intäktsbehov höjs brukningstaxan i kommunerna Gävle, Ockelbo, Hofors och Östhammar från 1 januari 2023.

En vattenstråle rinner ner i en diskho av metall.

PFAS-ämnen under åtgärdsgräns

PFAS-ämnen har många olika användningsområden i vårt samhälle som en följd av sina vatten-, fett- och smutsavvisande egenskaper. Ämnena tillhör de som är mest svårnedbrytbara i naturen och de sprids lätt i vatten. I alla våra kommuner tas prover på PFAS-ämnen regelbundet och samtliga prover som tagits ligger under den nuvarande åtgärdsgränsen.

""

Plan för VA-utveckling i de östra delarna av Östhammars kommun

Den kommunala VA-försörjningen i Östhammars kommun är mycket ansträngd. Därför har vi på Gästrike Vatten under flera år utrett möjligheterna att öka kapaciteten att leverera dricksvatten och rena avloppsvatten. Nu har en plan för VA-utvecklinen för de östra delarna av Östhammars kommun tagits fram.

En spegelblank älv omgiven av grönskande träd, hus och båtbryggor.

Projekt Vattenförsörjning Mon

Älvkarleby och Gävle kommuner ska utöka sin samverkan om dricksvattnet. Regionen växer och vi behöver säkra en fortsatt god tillgång av bra dricksvatten. Älvkarleby kommun och Gävle kommun har beslutat att göra det tillsammans. Beslutet innebär att vi anlägger en helt ny vattentäkt och bygger ett nytt vattenverk vid Mon i Älvkarleby kommun.

Aktuellt

smartphone med sms

Få sms när det gäller ditt vatten

Ibland stänger Gästrike Vatten av vattnet för att förbättra vattenledningarna, laga en läcka eller så kan det kan hända att vi rekommenderar dig att koka vattnet. Då behöver du få veta det så snabbt som möjligt. Därför skickar vi sms till dig. Om du har ett oregistrerat kontantkort eller om ditt mobilnummer är registrerat på din arbetsgivare så får du inte våra sms automatisk.

Nyheter från Gästrike Vatten

Tack för att du använder vattnet smart tillsammans med oss.
Varenda droppe räknas!