Gästrike Vatten

Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste och billigaste livsmedel. Vi som arbetar på Gästrike Vatten ser till så att du som bor och verkar i våra kommuner alltid har tillgång till rent dricksvatten - idag och i framtiden. Vår målsättning är att leverera ett gott och hälsosamt dricksvatten till alla våra kunder.

En person som inte visar sitt ansikte håller upp ett glas med rent vatten.

Ditt dricksvatten

I Sverige är det självklart att kunna öppna en kran och få friskt vatten. Vi funderar sällan på hur det skulle vara att inte ha ständig tillgång till vatten eller om vattnet är rent. Av alla våra livsmedel är dricksvatten det som kontrolleras hårdast. Livsmedelsverket bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet.

Var kommer ditt dricksvatten ifrån? Vilken kvalitet har ditt dricksvatten? Är ditt dricksvatten hårt eller mjukt?
Här hittar du svaren om vattnet där du bor. Läs mer om drickvattenkvalitet.

Exempel på hur mycket vatten vi använder

I genomsnitt använder varje person i Sverige 140 liter vatten per dygn.

  • 10 liter för dryck och mat
  • 30 liter för toalettspolning
  • 15 liter för disk
  • 15 liter för tvätt
  • 60 liter för personlig hygien
  • 10 liter för övrig användning

Fördjupad information

Relaterat innehåll

""

Vattenskyddsområden

Tillgången på vatten för vattenförsörjning är en av våra allra viktigaste naturresurser. Syftet med vattenskyddsområden är att ge vattenförekomster som är viktiga för dricksvattenförsörjningen, ett tillräckligt gott skydd i ett flergenerationsperspektiv.

""

Vattentäkter

En vattentäkt är en naturlig sötvattenförekomst som används till vattenförsörjning. Vattentäkten försörjer det kommunala vattennätet. Vattnet kontrolleras regelbundet.

""

Säkert dricksvatten

Det finns många sätt att skydda en vattentäkt. Gästrike Vatten gör flera åtgärder för att säkra ditt dricksvatten.

Till toppen