Gästrike Vatten

Bruknings­avgift i Östhammars kommun

Avgifterna gäller från 2024-01-01

Brukningsavgiften som du betalar för vatten- och avlopp består av en fast och en rörlig del.
Den rörliga delen beror på hur många kubikmeter (m³) vatten du använder, och den fasta mätaravgiften beror på hur stor vattenmätare du har och om din fastighet klassas som småhus eller övrig fastighet i fastighetstaxeringen.

Kostnadsexempel

Kostnadsexempel utgår från en uppskattad normalvilla, flerbostadshus och genomsnittsvillan i Östhammars kommun.

Exempel för genomsnittsvillan i Östhammar

Genomsnittsvillan i Östhammar förbrukar cirka 100 kubikmeter vatten per år. Det utgör en totalkostnad på cirka 1016 kronor per månad, drygt 12 öre per liter, inklusive moms.

Exempel för ett typhus A:

För en villa med en årsförbrukning på 150 m3 är totalkostnaden cirka 1218 kronor per månad, knappt 10 öre per liter, inklusive moms.

Exempel för ett typhus B:

För ett flerbostadshus med 15 lägenheter och en årsförbrukning på 2 000 m3 (två parallellkopplade mätare qn 2,5 ) är kostnaden cirka 703 kronor per månad och lägenhet, drygt 6 öre per liter, inklusive moms.

Rörlig avgift - tabell


Tabell rörlig avgift

Rörlig avgift

Exklusive moms

Inklusive moms

Rörlig avgift för vatten- och avlopp

38,69 kr/m³

48,36 kr/m³

Rörlig avgift för vatten

15,50 kr/m³

19,38 kr/m³

Rörlig avgift för avlopp

23,19 kr/m³

28,99 kr/m³

En avgift per m² tomtyta och år för bortledning av dagvatten

0 kr

0 kr

En avgift per m² tomtyta och år vid behov av rening av dagvatten från fastigheten

0 kr

0 kr

Fast avgift - tabell

Fast mätaravgift

Fast mätaravgift

Exklusive moms

Inklusive moms

Upp till 600 m3 i årsförbrukning, fast avgift för dricksvatten och spillvatten

5 888 kr per år

7 360 kr per år

Mer än 600 m3 i årsförbrukning, fast avgift för dricksvatten och spillvatten

23 866 kr per år

29 833 kr per år

Upp till 600 m3 i årsförbrukning, fast avgift för endast dricksvatten

2 356 kr per år

2 944 kr per år

Mer än 600 m3 i årsförbrukning, fast avgift för endast dricksvatten

9 547 kr per år

11 934 kr per år

Upp till 600 m3 i årsförbrukning, fast avgift för endast spillvatten

3 533 kr per år

4 416 per år

Mer än 600 m3 i årsförbrukning, fast avgift för endast spillvatten

14 320 kr per år

17 900 kr per år

Observera att alla mätaravgifter avrundas upp till närmaste kronan.

Relaterat innehåll

""

Varje kommun har en egen nivå

Gästrike Vattens vattentjänster finansieras via avgifter. Som kund betalar du avgifterna för vatten- och avloppshanteringen i din kommun.

""

Beräkna din anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till det kommunala VA-nätet.

""

Taxa, regler och ansvar

Här finns våra kommuners avgifter och allmänna bestämmelser för vatten och avlopp.