Gästrike Vatten

Gästrike Vatten ansvarar för dricksvattenförsörjning och avloppshantering i kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar. Vi arbetar för en trygg, långsiktig och god dricksvattenförsörjning, och en miljöanpassad avloppshantering.

En säker vattenleverans kräver en effektiv samverkan över kommungränser och mellan samhällsfunktioner. Tack vare samverkan i våra fem kommuner är vi idag den naturliga leverantören av kompetens inom VA och har kontroll på vattenresurserna i regionen.

Som kund hos oss får du tillgång till allt vatten du behöver, och vi tar hand om och renar det vatten du använt, från disk, bad och toalett. Dygnet runt året om är vi i tjänst för våra kunder. Vattnet du använt renas i våra reningsverk innan det släpps ut i naturen igen. Avlopp delas upp i spillvatten och dagvatten.

Våra vattentjänster omfattar:

  • dricksvattenförsörjning: rening och distribution av dricksvatten
  • avloppshantering: omhändertagande av spillvatten och dagvatten
Illustration med en vattenkran som droppar och en grön cirkel med en bock i, som symboliserar att vattnet fungerar.
En brygga i havet med med badstege i trä.

Hjälp oss att rena ditt vatten

Tipsa oss om du ser eller märker något som verkar onormalt i din vattenmiljö. Din information ger oss bättre kunskap om hela vår vattenmiljö, från minsta dike, bäck och vattendrag till större sjö och hav.

Kontakta oss gärna om du i din närmiljö ser avvikelser som:

  • Blöta markområden med onormala vattensamlingar
  • Skrotbilar i naturen
  • Soptippar
  • Uppställda oljefat
  • Oljerester i vattendrag
  • Lukt
  • Toalettpappersrester, tops, tamponger

För oss som jobbar med vatten, Gästrike Vatten och övriga myndigheter, är det helt ovärderligt att få in tips och synpunkter från allmänheten.

Kvinna står vid diskbänk och dricker ett glas vatten.

Dricksvatten

Dricksvatten måste uppfylla vissa kvalitetskrav. Det är Livsmedelsverket som bestämmer kraven på dricksvattnets kvalitet. På uppdrag av Livsmedelsverket är det i sin tur respektive kommun som är Gästrike Vattens tillsynsmyndighet.

En arm som lägger in tvätt i en tvättmaskin.

Spillvatten

Spillvatten kommer från hushåll, industri, biltvättar och andra verksamheter. Spillvatten från hushåll består av toalettvatten samt vatten från bad, disk och tvätt. Spillvattnet tas om hand i våra reningsverk där det behandlas och renas innan det släpps ut i naturen.

Kvinna håller i ett paraply samtidigt som hon cyklar i regnet.

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som kommer från till exempel gator, dränering, stuprännor, parkeringar. Dagvattnet tas om hand och avleds till naturen.