Gästrike Vatten

Hofors kommun

Hofors Vatten AB ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen i Hofors kommun.

hofors

I Hofors kommun gör vi många olika VA-arbeten. Vissa är om- och utbyggnader av ledningsnät för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Andra är underhåll- och utvecklingsprojekt av reningsverk och vattenverk samt utredningar inom grundvatten, vattentäkt, reningsprocesser och dagvatten. Vi på Gästrike Vatten arbetar ständigt med att trygga en säker leverans av vatten och avlopp.

Totalt ansvarar vi för 29 mil ledningar (vatten-, spill- och dagvattenledningar), 2 reningsverk och 2 vattenverk i Hofors kommun.

Några av de planerade aktiviteterna 2020:

  • Åtgärder på ledningsnätet efter Strandgatan, Vingesgatan och Gamla Landsvägen.
  • Slamsilo vid Hofors reningsverk.
  • Ny sjöledning från Hyen för ökad redundans.
  • Omläggning av taket på Hofors reningsverk.
  • Åtgärder på högreservoaren i Malmjärn.
event

Pågående arbeten

Här kan du läsa mer om våra pågående arbeten i Hofors kommun.

waves

Aktuellt vattenläge

I vattenrapporten hittar du aktuell information om vattenläget i Hofors.

credit_card

Brukningsavgift i Hofors

Brukningsavgiften består av en fast och en rörlig del, här finns aktuell information.

account_circle

Mina sidor

Logga in på mina sidor för mer information om dina ärenden.

Budget 2020

Budget för verksamhetskostnader är 30,7 miljoner kronor, vilket innefattar löpande verksamhetskostnaderna, riktade åtgärder och större underhållsåtgärder.

Budget för investeringar är 14,1 miljoner kronor. I denna post ingår exploateringar, reinvesteringar och nyinvesteringar.

Budgetposten för reinvesteringar avser till huvuddelen förnyelse av befintligt ledningsnät, budget för det är 6,7 miljoner kronor.