Gästrike Vatten

Nödvatten

Om vi får en allvarlig och längre driftstörning som gör att vi inte kan distribuera dricksvatten via ledningsnätet kommer vi att köra ut tankar med dricksvatten. Det kallas för nödvatten. Det kan handla om en stor läcka på en huvudledning som helt stoppar leveransen till vissa områden eller ett strömavbrott som påverkar våra möjligheter att få ut vatten i kranen.

Dricksvatten är vårt allra viktigaste livsmedel och helt nödvändigt för oss människor för att överleva. Därför är nödvattenförsörjning en viktig del av vårt arbete med krisberedskap. För att stärka förmågan att hantera dricksvattenkriser arbetas nu nödvattenplaner fram tillsammans med våra fem ägarkommuner.

Kommunfullmäktige i Östhammars kommun har antagit nödvattenplanen

Framtagandet av Nödvattenplan för Östhammars kommun påbörjades hösten 2022 och beslutades av kommunfullmäktige 12 september 2023.

I nödvattenplanen framgår det hur nödvatten ska hanteras och var allmänheten kan hämta nödvatten. Vid nödvattenförsörjning kan inte alla få vatten samtidigt, därför finns det i nödvattenplanen också beskrivet prioriterade målgrupper som först kommer att få nödvatten.

I Gävle kommun, Hofors kommun, Ockelbo kommun och Älvkarleby kommun har arbetet med att ta fram nödvattenplaner påbörjats.

""

Vad menas med nödvatten?

Nödvatten är dricksvatten som distribueras på annat sätt än genom ledningsnätet, oftast i form av nödvattentankar. Nödvatten håller samma kvalitet som det dricksvatten som levereras i kranen.

Reservvatten

Med reservvatten menas dricksvatten som distribueras i det ordinarie ledningsnätet eller i ett provisoriskt ledningsnät, men som hämtas från en annan vattentäkt eller som levereras från ett annat vattenverk.

Samhällsviktig verksamhet prioriteras

Om vi får en allvarlig driftstörning där nödvattentankar behöver köras ut kommer dessa först att levereras till samhällsviktig verksamhet. Det är till exempel sjukhus, vårdcentraler, äldreboenden, skolor och förskolor. Det kan därför ta lång tid innan vattentankar ställst ut på platser där allmänheten kan hämta vatten. Därför är det viktigt att du ser till att du har tillgång till vatten så att du klarar dig på egen hand de första dagarna vid ett långvarigt avbrott.

Ta med egna kärl att hämta vatten i

Du hämtar vattnet i egna medhavda kärl, till exempel vattendunkar. Det är bra om du redan nu säkerställer att du har lämpliga och rena kärl att hämta vatten i, om en störning i dricksvattenförsörjningen skulle inträffa.

Nödvattnet motsvarar en liten del av den ordinarie dricksvattenförsörjningen och ska i första hand räcka till matlagning och hygien.

Relaterat innehåll

Senast ändrad: