Gästrike Vatten

Vattentorn

För att det ska finnas vatten tillgängligt alla tider på dygnet så lagras vatten i vattentorn, i så kallade högreservoarer.

Vitt vattentorn mot blå himmel.

Det går åt mest vatten på morgonen och kvällen men mängden vatten som vi producerar är jämnt fördelad över dygnet. När åtgången är låg fyller vi upp vattentornen. När behovet ökar kan vi ta till det vatten som lagrats i vattentornen.

Vattentornen har även en annan funktion nämligen att utjämna trycket i ledningarna.

  • I Gävle kommun har vi nio högreservoarer
  • I Hofors kommun har vi fyra högreservoarer
  • I Ockelbo kommun har vi en högreservoar
  • I Älvkarleby kommun har vi en högreservoar
  • I Östhammars kommun har vi fem högreservoarer