Gästrike Vatten
""

Arkiv vattenläget 2021

Här finns arkiverade versioner av vattenläget. Klicka på datumen för att läsa mer om uppdateringarna.

Nu hävs bevattningsförbudet i Östhammar, Alunda, Öregrund och på Gräsö

Grundvattennivåerna i Östhammars kommun är nu stabila. Därför hävs bevattningsförbudet i Östhammar, Alunda, Öregrund och på Gräsö.

Östhammar, Alunda, Öregrund och Gräsö har haft bevattningsförbud sedan 10 juni. Det kommunala dricksvattnet har enbart fått användas till dryck, matlagning och hygien. Nu lättar Gästrike Vatten på restriktionerna och vattenläget går över till gult, vilket innebär att det fortfarande finns risk för vattenbrist men att läget inte är kritiskt. Vi uppmanar fortsatt till sparsamhet med det kommunala dricksvattnet. I Österbybruk är vattenläget fortsatt grönt.

Östhammars kommun försörjs av grundvatten från små grundvattenmagasin. Detta gör att vattenförsörjningen blir sårbar under de varma sommarmånaderna då vattenförbrukningen vanligtvis ökar och påfyllnaden av magasinen minskar.

Fortsätt vara vattensmart

Vatten är en förutsättning för allt liv och världens viktigaste livsmedel. I Sverige har vi vant oss vid lyxen att ha rent, friskt dricksvatten direkt ur kranen varje dag året om. Men för att vi ska klara framtidens utmaningar behöver vi alla övergå till en mer hållbar vattenanvändning. Det är därför viktigt att tänka på att använda vattnet smart.

Det finns många små saker att göra i vardagen som bidrar till en hållbar vattenanvändning. Ställ en kanna med vatten i kylskåpet så slipper du spola i kranen för att vattnet ska bli kallt, fyll alltid tvätt- och diskmaskiner, se till att laga läckande kranar, stäng av kranen när du tvålar in dig och duscha hellre än att bada.

Lägesbild för Ockelbo, Gävle, Hofors och Älvkarleby kommuner

Centrala Ockelbo – Gult läge. Grundvattennivåerna är fortsatt låga och gult vattenläge råder. Där uppmanar vi till sparsamhet med det kommunala dricksvattnet.

Åmot , Lingbo och Jädraås – Grönt läge. Vattennivåerna stabila och bra.

Gävle – Grönt läge. Bedömningen är i dagsläget att det inte finns någon risk för vattenbrist.

Hofors – Grönt läge. Bedömningen är i dagsläget att det inte finns någon risk för vattenbrist.

Älvkarleby – Grönt läge. Bedömningen är i dagsläget att det inte finns någon risk för vattenbrist.

Karta över vattenlägetFörstora bilden

Bevattningsförbud på flera orter i Östhammars kommun

Från den 10 juni råder det bevattningsförbud för det kommunala dricksvattnet i Östhammar, Alunda, Öregrund och på Gräsö. Bevattningsförbudet innebär att det kommunala dricksvattnet endast får användas till dryck, matlagning och hygien. Vi måste hjälpas åt att spara på vattnet så det räcker till alla.

Grönt vattenläge i Österbybruk

En glädjande nyhet är att vattenläget i Österbybruk nu går över till grönt. Den nya överföringsledningen som går från Örbyhus till Österbybruk, och i nästa steg till Alunda, är färdig och tas snart i drift. De boende kommer få mer vatten i kranen och vi kan därför gå från gult till grönt vattenläge.

Lägesbild för Ockelbo, Gävle, Hofors och Älvkarleby kommuner

I centrala Ockelbo är grundvattennivåerna låga och gult vattenläge råder. Där uppmanar vi till sparsamhet med det kommunala dricksvattnet.

I Åmot , Lingbo och Jädraås är vattennivåerna bra och stabila. Där är det grönt vattenläge. Givetvis ska man alltid använda vattnet smart.

I Gävle, Hofors och Älvkarleby kommuner är bedömningen i dagsläget att det inte finns någon risk för vattenbrist, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart.

Lägesbild för Ockelbo, Gävle, Hofors och Älvkarleby kommuner

Centrala Ockelbo – Gult läge. Grundvattennivåerna är fortsatt låga och gult vattenläge råder. Där uppmanar vi till sparsamhet med det kommunala dricksvattnet.

Åmot , Lingbo och Jädraås – Grönt läge. Vattennivåerna stabila och bra.

Gävle – Grönt läge. Bedömningen är i dagsläget att det inte finns någon risk för vattenbrist.

Hofors – Grönt läge. Bedömningen är i dagsläget att det inte finns någon risk för vattenbrist.

Älvkarleby – Grönt läge. Bedömningen är i dagsläget att det inte finns någon risk för vattenbrist.

Aktuellt läge 2021-01-21

Fortsatt gult vattenläge i centrala Ockelbo och Östhammars kommun

Centrala Ockelbo har fortfarande låga grundvattennivåer och det råder gult vattenläge där. Även Östhammars kommun har gult läge. Det innebär att du som bor där bör spara på vattnet.

Vi ser ökande grundvattennivåer överlag, men vår bedömning är att påfyllnaden är mindre än normalt för årstiden. Vi fortsätter följa läget noga och uppmanar alla att vara vattensmarta.

Fortsatt gult läge i centrala Ockelbo

Grundvattennivåerna i centrala Ockelbo är fortsatt låga. Invånarna där behöver därför fortsätta att vara vattensmarta och spara på vattnet.

Fortsatt gult läge i Östhammars kommun

I Östhammars kommun har är grundvattennivåerna stabila men låga. Marginalerna är små och det finns risk för vattenbrist. Invånarna uppmanas därför att vara sparsamma med vattnet.

Grönt vattenläge i Gävle, Hofors och Älvkarleby

I Gävle, Hofors och Älvkarleby kommuner är bedömningen i dagsläget att vattnet räcker, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart.

Gästrike Vatten övervakar nivåerna kontinuerligt och skulle det bli en förändring så talar vi om det.

Senast ändrad: