Gästrike Vatten
""

Arkiv vattenläget 2021

Här finns arkiverade versioner av vattenläget. Klicka på datumen för att läsa mer om uppdateringarna.

Aktuellt läge 2021-01-21

Fortsatt gult vattenläge i centrala Ockelbo och Östhammars kommun

Centrala Ockelbo har fortfarande låga grundvattennivåer och det råder gult vattenläge där. Även Östhammars kommun har gult läge. Det innebär att du som bor där bör spara på vattnet.

Vi ser ökande grundvattennivåer överlag, men vår bedömning är att påfyllnaden är mindre än normalt för årstiden. Vi fortsätter följa läget noga och uppmanar alla att vara vattensmarta.

Fortsatt gult läge i centrala Ockelbo

Grundvattennivåerna i centrala Ockelbo är fortsatt låga. Invånarna där behöver därför fortsätta att vara vattensmarta och spara på vattnet.

Fortsatt gult läge i Östhammars kommun

I Östhammars kommun har är grundvattennivåerna stabila men låga. Marginalerna är små och det finns risk för vattenbrist. Invånarna uppmanas därför att vara sparsamma med vattnet.

Grönt vattenläge i Gävle, Hofors och Älvkarleby

I Gävle, Hofors och Älvkarleby kommuner är bedömningen i dagsläget att vattnet räcker, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart.

Gästrike Vatten övervakar nivåerna kontinuerligt och skulle det bli en förändring så talar vi om det.

Bevattningsförbud på flera orter i Östhammars kommun

Från den 10 juni råder det bevattningsförbud för det kommunala dricksvattnet i Östhammar, Alunda, Öregrund och på Gräsö. Bevattningsförbudet innebär att det kommunala dricksvattnet endast får användas till dryck, matlagning och hygien. Vi måste hjälpas åt att spara på vattnet så det räcker till alla.

Grönt vattenläge i Österbybruk

En glädjande nyhet är att vattenläget i Österbybruk nu går över till grönt. Den nya överföringsledningen som går från Örbyhus till Österbybruk, och i nästa steg till Alunda, är färdig och tas snart i drift. De boende kommer få mer vatten i kranen och vi kan därför gå från gult till grönt vattenläge.

Lägesbild för Ockelbo, Gävle, Hofors och Älvkarleby kommuner

I centrala Ockelbo är grundvattennivåerna låga och gult vattenläge råder. Där uppmanar vi till sparsamhet med det kommunala dricksvattnet.

I Åmot , Lingbo och Jädraås är vattennivåerna bra och stabila. Där är det grönt vattenläge. Givetvis ska man alltid använda vattnet smart.

I Gävle, Hofors och Älvkarleby kommuner är bedömningen i dagsläget att det inte finns någon risk för vattenbrist, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart.