Gästrike Vatten

Vattenkvalitet

​I Sverige är det självklart att vi ska kunna dricka vatten direkt ur kranen utan att bli sjuka. Vi vill inte heller att dricksvattnet ska vara grumligt, färgat eller lukta illa. Därför finns det kvalitetskriterier som vattnet måste uppfylla för att vara godkänt som dricksvatten.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och det ställer höga krav på kontroll. För att säkerställa dricksvattenkvaliteten tar Gästrike Vatten regelbundna vattenprover från vattenverken, ledningsnätet och hos våra användare. Vi kontrollerar även att råvattnet är bra, dvs det vatten som efter beredning blir ditt dricksvatten. Bakteriologisk och kemisk kontroll sker utifrån gällande lagstiftning. Kvalitetskraven regleras i Livsmedelsverkets bestämmelser.

Miljökontoren i kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby utför den lokala myndighetskontrollen av dricksvattnet i respektive kommun, samt kontrollerar att Livsmedelsverkets bestämmelser följs.

Hårt eller mjukt vatten?

Vattnets innehåll av kalcium och magnesium avgör hårdhetsgraden. Ett hårt vatten kräver höga doser av tvättmedel och kan ge kalkavlagringar på till exempel porslin. Vatten innehåller nästan alltid både kalcium och magnesium. Den totala hårdheten är summan av de båda ämnena. Kalcium svarar för 90-95 % av den totala hårdheten. Hårdheten mäts i tyska hårdhetsgrader, °dH.1 °dH motsvarar 7,1 mg/liter kalcium och 4,3 milligram/liter magnesium.

Det finns inga riktlinjer för vilken hårdhet dricksvatten ska ha i ledningsnätet. Råvattnets kvalitet styr helt hårdheten på det dricksvattnet vi levererar.

 • Mycket mjukt 0-2°dH
 • Mjukt 2-5°dH
 • Medelhårt 5-10°dH
 • Hårt 10-20°dH
 • Mycket hårt >20°dH

Gränserna är inte absoluta och det kan finnas tillfällen då gränserna sätts annorlunda. Antalet kategorier kan också variera.

Kvaliteten på ditt vatten

Gävle Vatten ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen i Axmar, Furuvik, Gävle, Hedesunda och Hamrånge.

 • Axmar: Grundvatten
 • Furuvik: Får sitt dricksvatten från Älvkarleby Vatten som i sin tur har grundvatten från Uppsalaåsen.
 • Gävle, Valbo och Hille: Grundvatten som bildas i Valboåsen, en rullstensås som sträcker sig utmed Gavleån väster om stan. Flödet i åsen, tillsammans med infiltrerat vatten från Gavleån, täcker hela vattenförsörjningen för områdena Gävle, Valbo och Hille.
 • Hedesunda och Hamrånge, Norrsundet, Bergby: Grundvatten från Totra huvudvattentäkt. För att täcka behovet i Hamrånge behövs även inducerad infiltration från Hamrångefjärden.


Gävle kommun

Vattenverk

pH

Hårdhet i °dH

Gävle

8,1

8,4

Valbo

8,0

8,0

Hedesunda

8,1

6,2

Kronsågen

7,9

11,0

Totra

8,0

3,2

Axmar

8,2

0,9

Försörjningsområde Gävle

Vattenkvalitet Gävle vattenverk, Sätraverket

Analys Mikrobiologiska(bakterier)

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning

Otjänligt


Escherichia coli

< 1

cfu/100 ml

-

Påvisad


Koliforma bakterier

< 1

cfu/100 ml

Påvisad

10


Odlingsbara mikroorganismer 22°C

9,9

cfu/ml

100

-


Analys kemiska

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning

Otjänligt


Alkalinitet

176,7

mg HCO3/l

-

-


COD-Mn

1,2

mg O2/l

4

-


Färg (410 nm)

<5

mg Pt/l

30

-


Järn Fe

0,0048

mg/l

0,2

-


Konduktivitet

43,8

mS/m

250

-


Mangan Mn

0,00027

mg/l

0,05

-


pH

8,1


<6,5 >9,5

10,5


Totalhårdhet (°dH)

8,4

°dH

-

-


Turbiditet

<0,1

FNU

1,5

-


Kalcium Ca

53

mg/l

100

-


Koppar

0,29

mg/l

0,2

2


Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2019

* Gränsvärde för tjänligt med anmärkning och otjänligt hos användaren enl. Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30, LIVSFS 2017:2

Försörjningsområde Valbo och Forsbacka

Vattenkvalitet Valbo vattenverk

Analys Mikrobiologiska(bakterier)

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning

Otjänligt


Escherichia coli

< 1

cfu/100 ml

-

Påvisad


Koliforma bakterier

< 1

cfu/100 ml

Påvisad

10


Odlingsbara mikroorganismer 22°C

9,9

cfu/ml

100

-


Analys Kemiska

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning

Otjänligt


Alkalinitet

176,7

mg HCO3/l

-

-


COD-Mn

1,2

mg O2/l

4

-


Färg (410 nm)

<5

mg Pt/l

30

-


Järn Fe

0,0048

mg/l

0,2

-


Konduktivitet

43,8

mS/m

250

-


Mangan Mn

0,00027

mg/l

0,05

-


pH

8,1


<6,5 >9,5

10,5


Totalhårdhet (°dH)

8,4

°dH

-

-


Turbiditet

<0,1

FNU

1,5

-


Kalcium Ca

53

mg/l

100

-


Koppar

0,29

mg/l

0,2

2


Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2019

* Gränsvärde för tjänligt med anmärkning och otjänligt hos användaren enl. Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30, LIVSFS 2017:2

Försörjningsområde Hedesunda

Vattenkvalitet Hedesunda vattenverk

Analys Mikrobiologiska(bakterier)

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning

Otjänligt


Escherichia coli

< 1

cfu/100 ml

-

Påvisad


Koliforma bakterier

< 1

cfu/100 ml

Påvisad

10


Odlingsbara mikroorganismer 22°C

1

cfu/ml

100

-


Analys Kemiska

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning

Otjänligt


Alkalinitet

115

mg HCO3/l

-

-


COD-Mn

0,38

mg O2/l

4

-


Färg (410 nm)

<5

mg Pt/l

30

-


Järn Fe

0,006

mg/l

0,2

-


Konduktivitet

30,7

mS/m

250

-


Mangan Mn

0,0001

mg/l

0,05

-


pH

8,1


<6,5 >9,5

10,5


Totalhårdhet (°dH)

6,2

°dH

-

-


Turbiditet

<0,10

FNU

1,5

-


Kalcium Ca

36,5

mg/l

100

-


Koppar

0,02

mg/l

0,2

2


Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2019

* Gränsvärde för tjänligt med anmärkning och otjänligt hos användaren enl. Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30, LIVSFS 2017:2

Försörjningsområde Hamrånge, Norrsundet och Bergby

Vattenkvalitet Totra vattenverk

Analys Mikrobiologiska(bakterier)

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning

Otjänligt


Escherichia coli

< 1

cfu/100 ml

-

Påvisad


Koliforma bakterier

< 1

cfu/100 ml

Påvisad

10


Odlingsbara mikroorganismer 22°C

8,5

cfu/ml

100

-


Analys Kemiska

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning

Otjänligt


Alkalinitet

92,6

mg HCO3/l

-

-


COD-Mn

3,3

mg O2/l

4

-


Färg (410 nm)

14,5

mg Pt/l

30

-


Järn Fe

0,05

mg/l

0,2

-


Konduktivitet

25

mS/m

250

-


Mangan Mn

0,005

mg/l

0,05

-


pH

8


<6,5 >9,5

10,5


Totalhårdhet (°dH)

3,2

°dH

-

-


Turbiditet

0,42

FNU

1,5

-


Kalcium Ca

17,5

mg/l

100

-


Koppar

0,07

mg/l

0,2

2


Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2019

* Gränsvärde för tjänligt med anmärkning och otjänligt hos användaren enl. Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30, LIVSFS 2017:2

Försörjningsområde Axmarby och Axmar

Vattenkvalitet Axmar vattenverk

Analys Mikrobiologiska(bakterier)

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning

Otjänligt


Escherichia coli

< 1

cfu/100 ml

-

Påvisad


Koliforma bakterier

< 1

cfu/100 ml

Påvisad

10


Odlingsbara mikroorganismer 22°C

<1

cfu/ml

100

-


Analys Kemiska

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning

Otjänligt


Alkalinitet

66

mg HCO3/l

-

-


COD-Mn

1,6

mg O2/l

4

-


Färg (410 nm)

5,3

mg Pt/l

30

-


Järn Fe

0,024

mg/l

0,2

-


Konduktivitet

11,5

mS/m

250

-


Mangan Mn

0,0034

mg/l

0,05

-


pH

8,2


<6,5 >9,5

10,5


Totalhårdhet (°dH)

0,9

°dH

-

-


Turbiditet

0,18

FNU

1,5

-


Kalcium Ca

5,5

mg/l

100

-


Koppar

0,0065

mg/l

0,2

2


Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2019

* Gränsvärde för tjänligt med anmärkning och otjänligt hos användaren enl. Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30, LIVSFS 2017:2

Hofors Vatten ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen i Hofors, Torsåker och Bodås.

 • Hofors och Torsåker: Ytvatten från sjön Hyen
 • Bodås: Grundvatten


Hofors kommun

Vattenverk

pH

Hårdhet i °dH

Bodås

7,9

7

Hofors

8,1

2,9

Försörjningsområde Hofors och Torsåker

Vattenkvalitet Hofors vattenverk

Analys Mikrobiologiska(bakterier)

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning

Otjänligt


Escherichia coli

< 1

cfu/100 ml

-

Påvisad


Koliforma bakterier

< 1

cfu/100 ml

Påvisad

10


Odlingsbara mikroorganismer 22°C

8

cfu/ml

100

-


Analys Kemiska

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning

Otjänligt


Alkalinitet

83

mg HCO3/l

-

-


COD-Mn

1,3

mg O2/l

4

-


Färg (410 nm)

<5,0

mg Pt/l

30

-


Järn Fe

0,009

mg/l

0,2

-


Konduktivitet

17,6

mS/m

250

-


Mangan Mn

0,0016

mg/l

0,05

-


pH

8,1


<6,5 >9,5

10,5


Totalhårdhet (°dH)

2,9

°dH

-

-


Turbiditet

0,1

FNU

1,5

-


Kalcium Ca

18

mg/l

100

-


Koppar

0,01

mg/l

0,2

2


Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2019

* Gränsvärde för tjänligt med anmärkning och otjänligt hos användaren enl. Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30, LIVSFS 2017:2

Försörjningsområde Bodås

Vattenkvalitet Bodås vattenverk

Analys Mikrobiologiska(bakterier)

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning

Otjänligt


Escherichia coli

< 1

cfu/100 ml

-

Påvisad


Koliforma bakterier

< 1

cfu/100 ml

Påvisad

10


Odlingsbara mikroorganismer 22°C

4,1

cfu/ml

100

-


Analys Kemiska

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning

Otjänligt


Alkalinitet

140

mg HCO3/l

-

-


COD-Mn

0,8

mg O2/l

4

-


Färg (410 nm)

<5,0

mg Pt/l

30

-


Järn Fe

0,034

mg/l

0,2

-


Konduktivitet

36,6

mS/m

250

-


Mangan Mn

0,0021

mg/l

0,05

-


pH

7,9


<6,5 >9,5

10,5


Totalhårdhet (°dH)

7

°dH

-

-


Turbiditet

0,16

FNU

1,5

-


Kalcium Ca

34

mg/l

100

-


Koppar

0,13

mg/l

0,2

2


Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2019

* Gränsvärde för tjänligt med anmärkning och otjänligt hos användaren enl. Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30, LIVSFS 2017:2

Ockelbo Vatten ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen i Ockelbo.

 • Ockelbo och Lingbo: Grundvatten från Ockelboåsen
 • Jädraås: Grundvatten från Järboåsen
 • Åmot: Grundvatten från sand- och grusavlagingar


Ockelbo kommun

Vattenverk

pH

Hårdhet i °dH

Jädraås

8,5

3,15

Lingbo

7,7

4,5

Ockelbo

7,7

6,8

Åmot

7,7

3,5

Försörjningsområde Ockelbo

Vattenkvalitet Ockelbo vattenverk

Analys Mikrobiologiska(bakterier)

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning

Otjänligt


Escherichia coli

< 1

cfu/100 ml

-

Påvisad


Koliforma bakterier

< 1

cfu/100 ml

Påvisad

10


Odlingsbara mikroorganismer 22°C

1

cfu/ml

100

-


Analys Kemiska

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning

Otjänligt


Alkalinitet

140

mg HCO3/l

-

-


COD-Mn

0,63

mg O2/l

4

-


Färg (410 nm)

<5,0

mg Pt/l

30

-


Järn Fe

0,0028

mg/l

0,2

-


Konduktivitet

32,6

mS/m

250

-


Mangan Mn

0,00027

mg/l

0,05

-


pH

7,7


<6,5 >9,5

10,5


Totalhårdhet (°dH)

6,8

°dH

-

-


Turbiditet

<0,10

FNU

1,5

-


Kalcium Ca

34

mg/l

100

-


Koppar

0,05

mg/l

0,2

2


Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2019

* Gränsvärde för tjänligt med anmärkning och otjänligt hos användaren enl. Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30, LIVSFS 2017:2

Försörjningsområde Lingbo

Lingbo vattenverk

Vattenkvalitet Lingbo vattenverk

Analys Mikrobiologiska(bakterier)

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning

Otjänligt


Escherichia coli

< 1

cfu/100 ml

-

Påvisad


Koliforma bakterier

< 1

cfu/100 ml

Påvisad

10


Odlingsbara mikroorganismer 22°C

1,4

cfu/ml

100

-


Analys Kemiska

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning

Otjänligt


Alkalinitet

91

mg HCO3/l

-

-


COD-Mn

0,6

mg O2/l

4

-


Färg (410 nm)

<5,0

mg Pt/l

30

-


Järn Fe

0,06

mg/l

0,2

-


Konduktivitet

21,3

mS/m

250

-


Mangan Mn

0,0061

mg/l

0,05

-


pH

7,7


<6,5 >9,5

10,5


Totalhårdhet (°dH)

4,5

°dH

-

-


Turbiditet

0,45

FNU

1,5

-


Kalcium Ca

21,5

mg/l

100

-


Koppar

0,03

mg/l

0,2

2


Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2019

* Gränsvärde för tjänligt med anmärkning och otjänligt hos användaren enl. Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30, LIVSFS 2017:2

Försörjningsområde Åmot

Vattenkvalitet Källänget vattenverk

Analys Mikrobiologiska(bakterier)

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning

Otjänligt


Escherichia coli

< 1

cfu/100 ml

-

Påvisad


Koliforma bakterier

< 1

cfu/100 ml

Påvisad

10


Odlingsbara mikroorganismer 22°C

2,8

cfu/ml

100

-


Analys Kemiska

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning

Otjänligt


Alkalinitet

69

mg HCO3/l

-

-


COD-Mn

0,77

mg O2/l

4

-


Färg (410 nm)

<5,0

mg Pt/l

30

-


Järn Fe

0,0042

mg/l

0,2

-


Konduktivitet

14,1

mS/m

250

-


Mangan Mn

0,00083

mg/l

0,05

-


pH

7,7


<6,5 >9,5

10,5


Totalhårdhet (°dH)

3,5

°dH

-

-


Turbiditet

<0,10

FNU

1,5

-


Kalcium Ca

17

mg/l

100

-


Koppar

0,08

mg/l

0,2

2


Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2019

* Gränsvärde för tjänligt med anmärkning och otjänligt hos användaren enl. Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30, LIVSFS 2017:2

Försörjningsområde Åmot

Vattenkvalitet Svartandal vattenverk

Analys Mikrobiologiska(bakterier)

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning

Otjänligt


Escherichia coli

< 1

cfu/100 ml

-

Påvisad


Koliforma bakterier

< 1

cfu/100 ml

Påvisad

10


Odlingsbara mikroorganismer 22°C

<1

cfu/ml

100

-


Analys Kemiska

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning

Otjänligt


Alkalinitet

60,5

mg HCO3/l

-

-


COD-Mn

0,64

mg O2/l

4

-


Färg (410 nm)

5,5

mg Pt/l

30

-


Järn Fe

0,0074

mg/l

0,2

-


Konduktivitet

9,3

mS/m

250

-


Mangan Mn

0,0013

mg/l

0,05

-


pH

7,7


<6,5 >9,5

10,5


Totalhårdhet (°dH)

3,15

°dH

-

-


Turbiditet

<0,10

FNU

1,5

-


Kalcium Ca

15,5

mg/l

100

-


Koppar

0,17

mg/l

0,2

2


Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2019

* Gränsvärde för tjänligt med anmärkning och otjänligt hos användaren enl. Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30, LIVSFS 2017:2

Försörjningsområde Jädraås

Vattenkvalitet Jädraås vattenverk

Analys Mikrobiologiska(bakterier)

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning

Otjänligt


Escherichia coli

< 1

cfu/100 ml

-

Påvisad


Koliforma bakterier

< 1

cfu/100 ml

Påvisad

10


Odlingsbara mikroorganismer 22°C

1,7

cfu/ml

100

-


Analys Kemiska

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning

Otjänligt


Alkalinitet

67,5

mg HCO3/l

-

-


COD-Mn

0,37

mg O2/l

4

-


Färg (410 nm)

<5,0

mg Pt/l

30

-


Järn Fe

0,0094

mg/l

0,2

-


Konduktivitet

11,8

mS/m

250

-


Mangan Mn

0,00049

mg/l

0,05

-


pH

8,5


<6,5 >9,5

10,5


Totalhårdhet (°dH)

3,15

°dH

-

-


Turbiditet

<0,10

FNU

1,5

-


Kalcium Ca

15

mg/l

100

-


Koppar

0,014

mg/l

0,2

2


Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2019

* Gränsvärde för tjänligt med anmärkning och otjänligt hos användaren enl. Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30, LIVSFS 2017:2

Älvkarleby Vatten ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen i Älvkarleby och Furuvik.

 • Älvkarleby och Furuvik: Grundvatten från Uppsalaåsen.
Älvkarleby kommun

Vattenverk

pH

Hårdhet i °dH

Kronsågen

7,9

11

Försörjningsområde Älvkarleby, Skutskär, Furuvik, Marma, Gårdskär och Långsand

Vattenkvalitet Kronsågens vattenverk

Analys Mikrobiologiska(bakterier)

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning

Otjänligt


Escherichia coli

< 1

cfu/100 ml

-

Påvisad


Koliforma bakterier

< 1

cfu/100 ml

Påvisad

10


Odlingsbara mikroorganismer 22°C

1,7

cfu/ml

100

-


Analys Kemiska

Medelvärde

Enhet

Tjänligt med anmärkning

Otjänligt


Alkalinitet

240

mg HCO3/l

-

-


COD-Mn

0,6

mg O2/l

4

-


Färg (410 nm)

<5,0

mg Pt/l

30

-


Järn Fe

0,0037

mg/l

0,2

-


Konduktivitet

45,8

mS/m

250

-


Mangan Mn

0,00028

mg/l

0,05

-


pH

7,9


<6,5 >9,5

10,5


Totalhårdhet (°dH)

11

°dH

-

-


Turbiditet

<0,10

FNU

1,5

-


Kalcium Ca

74

mg/l

100

-


Koppar

0,13

mg/l

0,2

2


Resultat uppdateras årsvis eller om det sker någon förändring av betydelse.
Källa: Årsrapport Dricksvatten 2019

* Gränsvärde för tjänligt med anmärkning och otjänligt hos användaren enl. Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30, LIVSFS 2017:2

Östhammar Vatten ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen i Östhammar kommun. De kommunala VA- anläggningarna försörjer cirka 14 800 personer. Totalt produceras ca 1 300 000 m3 dricksvatten per år från 6 behandlingsvattenverk och 4 råvattenverk.
För alla vattenverk använder vi grundvatten som råvatten.

 • Alunda: Grundvatten
 • Film: Grundvatten
 • Gimo: Grundvatten
 • Hargshamn: Grundvatten
 • Hökhuvud: Grundvatten
 • Norråsen: Grundvatten
 • Vicklinge: Grundvatten
 • Öregrund: Grundvatten
 • Österbybruk: Grundvatten
 • Östhammar: Grundvatten
Vattenkvalitet Östhammars kommun

Vattenverk

pH

Hårdhet
i °dH

Vattenkvalitet

Fluoridhalter
(min-max mg/l)

Alunda (behandlingsvattenverk)

7,5

12,0

Vattenkvalitet AlundaPDF

0,41 - 0,48

Film (råvattenverk)

7,4

14,5

Vattenkvalitet FilmPDF

0,18 - 0,29

Gimo (behandlingsvattenverk)

7,7

13,0

Vattenkvalitet GimoPDF

0,13 - 0,24

Hargshamn (behandlingsvattenverk)

7,7

9,0

Vattenkvalitet HargshamnPDF

0,3 - 0,3

Hökhuvud (råvattenverk)

7,5

14,0

Vattenkvalitet HökhuvudPDF

0,2 - 0,28

Norråsen (behandlingsvattenverk)

7,4

16,0

Vattenkvalitet NorråsenPDF

0,18 - 0,29

Vicklinge (råvattenverk)

7,4

18,0

Vattenkvalitet VicklingePDF

0,39 - 0,67

Öregrund (behandlingsvattenverk)

7,5

9,0

Vattenkvalitet ÖregrundPDF

0,52 - 0,59

Österbybruk (behandlingsvattenverk)

8

11,0

Vattenkvalitet ÖsterbybrukPDF

0,18 - 0,22

Östhammar (behandlingsvattenverk)

8

10,0

Vattenkvalitet ÖsthammarPDF

0,35 - 0,52