Gästrike Vatten

Vattenkvalitet

​I Sverige är det självklart att vi ska kunna dricka vatten direkt ur kranen utan att bli sjuka. Vi vill inte heller att dricksvattnet ska vara grumligt, färgat eller lukta illa. Därför finns det kvalitetskriterier som vattnet måste uppfylla för att vara godkänt som dricksvatten.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och det ställer höga krav på kontroll. För att säkerställa dricksvattenkvaliteten tar Gästrike Vatten regelbundna vattenprover från vattenverken, ledningsnätet och hos våra användare. Vi kontrollerar även att råvattnet är bra, dvs det vatten som efter beredning blir ditt dricksvatten. Bakteriologisk och kemisk kontroll sker utifrån gällande lagstiftning. Kvalitetskraven regleras i Livsmedelsverkets bestämmelser.

Läs mer om livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Miljökontoren i kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby utför den lokala myndighetskontrollen av dricksvattnet i respektive kommun, samt kontrollerar att Livsmedelsverkets bestämmelser följs.

Hårt eller mjukt vatten?

Vattnets innehåll av kalcium och magnesium avgör hårdhetsgraden. Ett hårt vatten kräver höga doser av tvättmedel och kan ge kalkavlagringar på till exempel porslin. Vatten innehåller nästan alltid både kalcium och magnesium. Den totala hårdheten är summan av de båda ämnena. Kalcium svarar för 90-95 % av den totala hårdheten. Hårdheten mäts i tyska hårdhetsgrader, °dH.1 °dH motsvarar 7,1 mg/liter kalcium och 4,3 milligram/liter magnesium.

Det finns inga riktlinjer för vilken hårdhet dricksvatten ska ha i ledningsnätet. Råvattnets kvalitet styr helt hårdheten på det dricksvattnet vi levererar.

 • Mycket mjukt 0-2°dH
 • Mjukt 2-5°dH
 • Medelhårt 5-10°dH
 • Hårt 10-20°dH
 • Mycket hårt >20°dH

Gränserna är inte absoluta och det kan finnas tillfällen då gränserna sätts annorlunda. Antalet kategorier kan också variera.

Kvaliteten på ditt vatten

Klicka på rubrikerna för att läsa mer om vattenkvaliteten i din kommun.

Gävle Vatten ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen i Axmar, Furuvik, Gävle, Hedesunda och Hamrånge.

 • Axmar: Grundvatten
 • Furuvik: Får sitt dricksvatten från Älvkarleby Vatten som i sin tur har grundvatten från Uppsalaåsen.
 • Gävle, Valbo och Hille: Grundvatten som bildas i Valboåsen, en rullstensås som sträcker sig utmed Gavleån väster om stan. Flödet i åsen, tillsammans med infiltrerat vatten från Gavleån, täcker hela vattenförsörjningen för områdena Gävle, Valbo och Hille.
 • Hedesunda och Hamrånge, Norrsundet, Bergby: Grundvatten från Totra huvudvattentäkt. För att täcka behovet i Hamrånge behövs även inducerad infiltration från Hamrångefjärden.

Hofors Vatten ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen i Hofors, Torsåker och Bodås.

 • Hofors och Torsåker: Ytvatten från sjön Hyen
 • Bodås: Grundvatten

Vattenverk

pH

Hårdhet i °dH

Vattenkvalitet

Bodås

8,2

6,9

Vattenkvalitet BodåsPDF

Hofors

8,0

2,6

Vattenkvalitet Hofors och TorsåkerPDF

Ockelbo Vatten ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen i Ockelbo.

 • Ockelbo och Lingbo: Grundvatten från Ockelboåsen
 • Jädraås: Grundvatten från Järboåsen
 • Åmot: Grundvatten från sand- och grusavlagingar

Vattenverk

pH

Hårdhet i °dH

Vattenkvalitet

Jädraås

8,5

2,7

Vattenkvalitet JädraåsPDF

Lingbo

8,2

5,0

Vattenkvalitet LingboPDF

Ockelbo

7,6

6,4

Vattenkvalitet OckelboPDF

Åmot

8,4

4,2

Vattenkvalitet ÅmotPDF

Älvkarleby Vatten ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen i Älvkarleby och Furuvik.

 • Älvkarleby och Furuvik: Grundvatten från Uppsalaåsen.

Vattenverk

pH

Hårdhet i °dH

Vattenkvalitet

Kronsågen

7,6

13,0

Vattenkvalitet Älvkarleby, Skutskär, Furuvik, Marma, Gårdskär, LångsandPDF

Östhammar Vatten ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen i Östhammar kommun. De kommunala VA- anläggningarna försörjer cirka 14 800 personer. Totalt produceras ca 1 300 000 m3 dricksvatten per år från 6 behandlingsvattenverk och 4 råvattenverk.
För alla vattenverk använder vi grundvatten som råvatten.

 • Alunda: Grundvatten
 • Film: Grundvatten
 • Gimo: Grundvatten
 • Hargshamn: Grundvatten
 • Hökhuvud: Grundvatten
 • Norråsen: Grundvatten
 • Vicklinge: Grundvatten
 • Öregrund: Grundvatten
 • Österbybruk: Grundvatten
 • Östhammar: Grundvatten

Vattenverk

pH

Hårdhet
i °dH

Vattenkvalitet

Fluoridhalter
(min-max mg/l)

Alunda (behandlingsvattenverk)

7,5

12,0

Vattenkvalitet AlundaPDF

0,41 - 0,48

Film (råvattenverk)

7,4

14,5

Vattenkvalitet FilmPDF

0,18 - 0,29

Gimo (behandlingsvattenverk)

7,7

13,0

Vattenkvalitet GimoPDF

0,13 - 0,24

Hargshamn (behandlingsvattenverk)

7,7

9,0

Vattenkvalitet HargshamnPDF

0,3 - 0,3

Hökhuvud (råvattenverk)

7,5

14,0

Vattenkvalitet HökhuvudPDF

0,2 - 0,28

Norråsen (behandlingsvattenverk)

7,4

16,0

Vattenkvalitet NorråsenPDF

0,18 - 0,29

Vicklinge (råvattenverk)

7,4

18,0

Vattenkvalitet VicklingePDF

0,39 - 0,67

Öregrund (behandlingsvattenverk)

7,5

9,0

Vattenkvalitet ÖregrundPDF

0,52 - 0,59

Österbybruk (behandlingsvattenverk)

8

11,0

Vattenkvalitet ÖsterbybrukPDF

0,18 - 0,22

Östhammar (behandlingsvattenverk)

8

10,0

Vattenkvalitet ÖsthammarPDF

0,35 - 0,52

Adress
Gästrike Vatten AB
Hamnleden 20
806 41 Gävle

Epostadress
info@gastrikevatten.se

Telefonnummer
Tel 020-37 93 00

Måndag - fredag
9-12 och 13-15

Linked Inlänk till annan webbplats