Gästrike Vatten

Fastighets­pumpstation

Tomter är olika och lösningen för vatten och avlopp anpassas så att det ska funka bra. Om din tomt inte har förutsättning för självfall för avloppet ska du ha en fastighetspump. Gästrike Vatten hjälper dig att avgöra om du behöver en fastighetspump eller inte.

En person installerar en fastighetspumpstation i en grop.

Fastighetens utgående avlopp leds med självfall till tankens inlopp. Fastighetspumpen trycker sedan iväg avloppsvattnet med hjälp av en skärande pump. Från tankens utlopp leds avloppet i en tryckledning, vidare till förbindelsepunkten.

Pumpen innehåller en nivåautomatik som gör att den startar när vattnet i tanken når en viss startnivå, och stannar när nivån kommit ner till den lägre stoppnivån. Automatiken ger signal vid otillåten nivå i tanken. Vid larmsignal ska orsaken snarast åtgärdas.

Pumpen är försedd med en backventil. Vid förbindelsepunkten finns ytterligare en backventil. Backventilerna förhindrar att avloppsvatten rinner tillbaka till fastighetspumpstationen och in i fastigheten.

Uppsamlingstanken är dimensionerad efter normal vattenförbrukning och pumpens arbetsintervaller. Storleken på tanken medger tillfälliga toppbelastningar.

Läs vår monteringsanvisning innan du börjar ditt arbete.

Skötsel

Fastighetspumpstationen tar hand om avloppsvattnet som kommer från fastigheten. Det är inte tillåtet att spola ner skräp eller annat som kan orsaka stopp eller avlagringar i ledningar och i fastighetspumpen. Lägg skräp i en sophink i badrummet. Större mängder fett kan orsaka problem i de enskilda och allmänna ledningarna.

Vid strömavbrott kan det uppstå hög vattennivå. Pumpen startar automatiskt vid behov efter strömavbrottets slut. Låt strömmen till pumpen vara påslagen även när huset står tomt.

Se till att marken lutar från fastighetspumpstationen så att regnvatten rinner bort. Vatten som kommer in via locket ska slå ut pump och elkomponenter.

Ibland larmar din fastighetspump. Vissa gånger behöver du byta batteri och vissa gånger behöver du kontaktar Gästrike Vatten. I larminstruktionen förklarar vi skillnaden.

Senast ändrad: