Gästrike Vatten

Ledningsnätsförnyelse i Sätra

Gästrike Vatten förnyar vattenledningsnätet vid Tuvstarrvägen, Ängsullsvägen och Skvattramsvägen. Arbetet är en del i förnyelsearbetet av ledningsnätet i Gävle kommun. Arbetet beräknas starta under vecka 31 och pågå fram till vecka 28 år 2024.

""

Vad händer just nu?

Arbetet med att förnya vattenledningsnätet kommer att börja vecka 36 i bostadsområdena vid Tuvstarrvägen, Ängsullsvägen och Skvattramsvägen. Anlitad entreprenör för arbetet är Markax.

Vi renoverar vattenledningarna då de är gammla och är i behov av förnyelse. I samband med att vi förnyar vattenledningarna passar vi på att dimensionera upp ledningarna för att kunna möta kommande kapacitetsbehov. När arbetet är färdigt kan vi säkerställa en tryggare vattenförsörjning för boende i området samtidigt som vi möjliggör för kommande behov.

Arbetet beräknas starta vecka 36 och pågå fram till vecka 28 år 2024. Ett uppehåll i arbetet kommer att göras under vinterperioder (vecka 48-16).

Metoden som vi använder oss av för att förnya vattenledningen kallas för rörspräckning. Det är en metod som gör att vi inte behöver gräva upp hela den sträckan där ledningen ligger, utan endast gräva i ledningskorsningar.

Provisoriska vattenledningar

Under arbetet kommer dricksvattnet att ledas i provisoriska ledningar. Kortare avbrott i vattenleveransen kommer att ske. Vi meddelar dig i god tid innan ett avbrott.

För att säkerställa att du får informationen innan en vattenavstängning kan du själv anmäla dig till vår SMS-tjänst. Det gör du här.

Tidvis begränsad framkomlighet

För dig som bor vid Tuvstarrvägen, Ängsullsvägen eller Skvattramsvägen kommer det tidvis att bli begränsad framkomlighet för biltrafik på grund av grävarbeten.

Cykelvägen som går förbi Ulvsätersskolan och vidare ut till Norrbågen kommer även att påverkas av vårt arbete då vattenledningen ligger i anslutning till den. Cykelvägen kommer kunna användas men framkomligheten kommer bitvis att vara begränsad (se karta över arbetsområde längre ner på sidan)

Det blir en byggarbetsplats

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare med flera för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Kartbild över arbetsområdet som sträcker sig från Tuvstarrvägen via Ängsullsvägen och Skvattramsvägen längs cykelbanan bort till Norrbågen,

Kartbild över hela arbetsområdet.

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se