Gästrike Vatten

Älvkarleby kommun

Älvkarleby Vatten AB ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen i Älvkarleby kommun.

vattnet forsar i det steniga Älvkarleby fallet.

I Älvkarleby kommun gör vi många olika VA-arbeten. Vissa är om- och utbyggnader av ledningsnät för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Andra är underhåll- och utvecklingsprojekt av reningsverk och vattenverk samt utredningar inom grundvatten, vattentäkt, reningsprocesser och dagvatten. Vi på Gästrike Vatten arbetar ständigt med att trygga en säker leverans av vatten och avlopp.

Totalt ansvarar vi för 43 mil ledningar (vatten-, spill- och dagvattenledningar), 2 reningsverk och 3 vattenverk i Älvkarleby kommun.

Några av de planerade aktiviteterna 2022:

event

Pågående arbeten

Här kan du läsa mer om våra pågående arbeten i Älvkarleby kommun.

waves

Aktuellt vattenläge

I vattenrapporten hittar du aktuell information om vattenläget i Älvkarleby.

credit_card

Brukningsavgift i Älvkarleby

Brukningsavgiften består av en fast och en rörlig del, här finns aktuell information.

account_circle

Mina sidor

Logga in på mina sidor för mer information om dina ärenden.

Budget 2021

Budget för verksamhetskostnader är 30 miljoner kronor, vilket innefattar löpande verksamhetskostnaderna, riktade åtgärder och större underhållsåtgärder.

Budget för investeringar är totalt 11 miljoner kronor. I denna post ingår exploateringar, reinvesteringar och nyinvesteringar.

Budgetposten för reinvesteringar avser till huvuddelen förnyelse av befintligt ledningsnät, budget för det är 8 miljoner kronor.

Budgetpost för nyinvesteringar är 1 miljoner kronor. Denna post avser fortsatt arbete med nya styrenheter på vattenverk och pumpstationer, som idag inte är uppkopplade mot övervakningssystem.

Budgetpost för exploateringar är 2 miljoner kronor, det avser främst fortsatt utbyggnad av nya området Liljebacken samt anslutningar inom verksamhetsområdet.

""

Vi byter ut cirka 2 000 vattenmätare i Älvkarleby kommun. Vi byter ut dagens mekaniska vattenmätare mot nya digitala. En digital vattenmätare läses automatiskt av regelbundet och våra kunder betalar för en exakt vattenförbrukning istället för en preliminär.