Gästrike Vatten

Gästrike Vatten samverkar för en trygg och långsiktig vattenförsörjning

Vad kan vi hjälpa dig med idag?

Driftstörningar

Aktuella projekt

""

Kommunalt vatten och avlopp i Åbyggeby

Gästrike Vatten bygger på uppdrag av Gävle kommun ut det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp till Åbyggeby.

Det innebär att du som bor eller äger en fastighet i det beslutade området kommer att få tillgång till en långsiktigt hållbar lösning för vattenförsörjning och avloppsrening med hänsyn till människors hälsa och miljö.

""

Kompletterande samråde - projekt vattenförsörning Mon

Gävle Vatten AB och Älvkarleby Vatten AB genomför nu ett kompletterande avgränsningssamråd enligt miljöbalken angående ny vattenförsörjningsanläggning vid Mon, Älvkarleby kommun.

Du är välkommen med synpunkter och frågor senast den 20 februari 2024.

""

Skyfallet 2021 - vad har hänt sedan dess?

Gästrike Vatten arbetar ständigt med att genomföra investeringar i ledningsnätet för att det ska hålla god funktion. Vi utreder status på ledningsnätet och genomför de åtgärder som har hög prioritet utifrån de investeringsmedel vi har.

 

 

Taxor för vatten och avlopp 2024

Vi lagar, förnyar och förbättrar för en trygg och säker vattenförsörjning och avloppsrening. Vatten och avlopp finansieras med avgifter. Kostnaderna ökar vilket gör att avgifterna behöver höjas 2024.


 

 

Aktuellt

""

Få sms när det gäller ditt vatten

Ibland stänger Gästrike Vatten av vattnet för att förbättra vattenledningarna, laga en läcka eller så kan det kan hända att vi rekommenderar dig att koka vattnet. Då behöver du få veta det så snabbt som möjligt. Därför skickar vi sms till dig. Om du har ett oregistrerat kontantkort eller om ditt mobilnummer är registrerat på din arbetsgivare så får du inte våra sms automatisk.

Nyheter från Gästrike Vatten

Tack för att du använder vattnet smart tillsammans med oss.
Varenda droppe räknas!