Gästrike Vatten

Placering av vattenmätare

Vattenmätaren brukar vara placerad där vattenledningen kommer in i huset. Mätaren ska sättas upp enligt råd och riktlinjer från Svenskt Vatten gällande platsåtgång och utrymme för vattenmätaren.

principskiss utrymmesbehov

Källa: Svenskt Vatten P100, maj 2009.

Mätarens plats ska vara godkänd av Gästrike Vatten som också har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och ensamt har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren. Om du planerar att ändra vattenmätarens placering måste du först kontakta Gästrike Vatten för godkännande.

Kortfattat handlar det om:

  • Vattenmätaren ska placeras i ett frostfritt utrymme
  • Avstängningsventiler ska finnas på varje sida om mätaren
  • Väggparti och golvet intill ska tåla läckage av vatten
  • Varje mätare bör vara fast monterad i en vattenmätarkonsol
  • Mätarkonsolen ska vara anpassad för storleken på vattenmätaren, använd inte förminsknings- eller övergångskopplingar.
  • Parallellkopplade mätare placeras med minst 300 millimeter mellan och minst 500 millimeter från golvet
  • Mätarplatsen bör vara upplyst
    Återströmningsskydd ska följa svensk standard enligt Svenskt Vattens publikation P88, SS-EN 1717

Plats för en mätare

När du ska montera en vattenmätare är det bra att veta vilka utrymmen som rekommenderas.
Måtten i skissen anges i millimeter.

Montera en konsol för vattenmätare

Mätarplatsen ska vara i fullgott skick och vi rekommenderar alltid att man har en konsol där mätaren ska sitta. Men det viktigaste är att vattenmätaren är stabilt monterad, vilket den kan vara även utan konsol. Sitter inte vattenmätaren stabilt kan fastighetsägaren behöva göra en lättare ombyggnad av mätarplatsen. Den enklaste lösningen är att prata med en VVS-firma och låta dem montera en vattenmätarkonsol av standardtyp.

Vattenmätarkonsol, väggfäste med muttrar för montering.
Blå vattenmätare inkopplad på vattenmätarkonsol.

Exempel på hur en monterad mätare med konsol och ventiler på båda sidor om mätaren bör se ut. ​

Parallellkopplade mätare

Om du behöver en större mätare än en qn 2,5 (20 mm) ska du i första hand ha fler parallellkopplade mindre mätare. Högst fyra mätare får parallellkopplas och alla mätarna ska då ha samma storlek. Det är viktigt att det finns avstängningsventiler vid varje mätare och att varje mätare är fast monterad i en vattenmätarkonsol.

Exempel på mätarplats för parallellkopplade mätare med rekommenderade mått.
Måtten i skissen anges i millimeter.

parallellkopplade mätare

Källa: Svenskt Vatten P100, maj 2009.

Jag har ingen plats att ha vattenmätaren på, vad ska jag göra?

– Kontakta oss om du behöver råd om placering av vattenmätaren eller fråga din VVS-installatör om råd. Vi vet att det kan vara svårt att tillgodose alla krav som ställs i en befintlig bostad och att ibland måste vi frångå rekommendationerna.

Du kan skaffa en vattenmätarbrunn som grävs ned i marken vid tomtgräns om det inte går att installera vattenmätaren inomhus. En mätarbrunn kostar cirka 20.000 kronor och den köper du själv.

Ska jag behålla mitt avhärdningsfilter?

- Gästrike Vatten rekommenderar att du tar bort avhärdningsfiltret, det spar både tid (hantering) och pengar (inköp av salttabletter och mer vatten) samt är bättre ur ett hälsoperspektiv.
Dessutom backspolas filtret vilket ökar vattenförbrukningen (som går genom vattenmätaren) och du behöver ha kvar ett avlopp för spolvattnet. Filtret regenereras med salttabletter så vattnet efter filtret kommer att ha förhöjd halt av natriumjoner vilket enligt vissa kan leda till förhöjt blodtryck.

Vem sätter upp vattenmätaren?

– Du sätter upp konsolen som vattenmätaren ska sitta i. Gästrike Vatten tar med sig vattenmätaren och sätter upp den vid besiktning och inkoppling.

På vilken sida av vattenmätaren ska inkommande vatten sitta på?

– Du väljer själv om du vill ha inkommande vatten till vänster eller höger sida av mätaren. Mätaren kan vändas åt båda hållen, till och med sättas i taket.

Senast ändrad: