Gästrike Vatten

Bruknings­avgift i Ockelbo kommun

Avgifterna gäller från 2024-01-01

Brukningsavgiften som du betalar för vatten- och avlopp består av en fast och en rörlig del.
Den rörliga delen beror på hur många kubikmeter (m³) vatten du använder, och den fasta mätaravgiften beror på hur stor vattenmätare du har och om din fastighet klassas som småhus eller övrig fastighet i fastighetstaxeringen.

Kostnadsexempel

Kostnadsexempel utgår från en uppskattad normalvilla, flerbostadshus och genomsnittsvillan i Ockelbo kommun.

Exempel för genomsnittsvillan i Ockelbo

Genomsnittsvillan i Ockelbo förbrukar cirka 85 kubikmeter vatten per år. Det utgör en totalkostnad på cirka 912 kronor per månad, knappt 13 öre per liter, inklusive moms.

Exempel för ett typhus A:

För en villa med en årsförbrukning på 150 m3 är totalkostnaden cirka 1103 kronor per månad, knappt 9 öre per liter, inklusive moms.

Exempel för ett typhus B:

För ett flerbostadshus med 15 lägenheter och en årsförbrukning på 2 000 m3 (två parallellkopplade mätare qn 2,5 ) är kostnaden cirka 798 kronor per månad och lägenhet, drygt 7 öre per liter, inklusive moms.

Rörlig avgift - tabell


Tabell rörlig avgift

Rörlig avgift

Exklusive moms

Inklusive moms

Rörlig avgift för vatten- och avlopp

28,20 kr/m³

35,25 kr/m³

Rörlig avgift för vatten

11,33 kr/m³

14,16 kr/m³

Rörlig avgift för avlopp

16,85 kr/m³

21,06 kr/m³

En avgift per m² tomtyta och år för bortledning av dagvatten

0 kr

0 kr

En avgift per m² tomtyta och år vid behov av rening av dagvatten från fastigheten

0 kr

0 kr

Fast avgift - tabell

Fast mätaravgift småhus

Fast mätaravgift småhus

Exklusive moms

Inklusive moms

Fast mätaravgift för vatten och avlopp med mätare qn 2,5 (20 mm)

6 362 kr per år

7 953 kr per år

Fast mätaravgift för bara vatten med mätare qn 2,5 (20 mm)

2 545 kr per år

3 182 kr per år

Fast mätaravgift för bara avlopp

3 818 kr per år

4 772 kr per år

Observera att alla mätaravgifter avrundas upp till närmaste kronan.

Fast mätaravgift för vatten och avlopp övriga fastigheter

Fast mätaravgift för vatten och avlopp övriga fastigheter

Exklusive moms

Inklusive moms

1 x qn 2,5 (1 x 20 mm)

18 461 kr per år

23 076 kr per år

2 x qn 2,5 (2 x 20mm)

58 563 kr per år

73 204 kr per år

3 x qn 2,5 (3 x 20 mm)

114 929 kr per år

143 661 kr per år

4 x qn 2,5 (4 x 20 mm)

189 883 kr per år

237 354 kr per år

1 x qn 6 (1 x 25 mm)

124 925 kr per år

156 156 kr per år

2 x qn 6 (2 x 25 mm)

249 848 kr per år

312 310 kr per år

3 x qn 6 (3 x 25 mm)

389 762 kr per år

487 203 kr per år

4 x qn 6 (4 x 25 mm)

599 635 kr per år

749 544 kr per år

1 x qn 10 (1 x 40 mm)

249 848 kr per år

312 310 kr per år

2 x qn 10 (2 x 40 mm)

424 743 kr per år

530 929 kr per år

3 x qn 10 (3 x 40 mm)

824 500 kr per år

1 030 625 kr per år

4 x qn 10 (4 x 40 mm)

1 149 300 kr per år

1 436 625 kr per år

1 x qn 15 (1 x 50 mm)

789 183 kr per år

986 479 kr per år

2 x qn 15 (2 x 50 mm)

1 418 921 kr per år

1 773 651 kr per år

Observera att alla mätaravgifter avrundas upp till närmaste kronan.

En del fastigheter är anslutna endast till vatten eller endast till avlopp. Då gäller dessa mätaravgifter.

Fast mätaravgift för endast vatten övriga fastigheter

Fast mätaravgift för endast vatten övriga fastigheter

Exklusive moms

Inklusive moms

1 x qn 2,5 (1 x 20 mm)

7 385 kr per år

9 231 kr per år

2 x qn 2,5 (2 x 20mm)

23 426 kr per år

29 282 kr per år

3 x qn 2,5 (3 x 20 mm)

45 972 kr per år

57 465 kr per år

4 x qn 2,5 (4 x 20 mm)

75 954 kr per år

94 942 kr per år

1 x qn 6 (1 x 25 mm)

49 970 kr per år

62 463 kr per år

2 x qn 6 (2 x 25 mm)

99 940 kr per år

124 924 kr per år

3 x qn 6 (3 x 25 mm)

155 905 kr per år

194 882 kr per år

4 x qn 6 (4 x 25 mm)

239 854 kr per år

299 818 kr per år

1 x qn 10 (1 x 40 mm)

99 940 kr per år

124 924 kr per år

2 x qn 10 (2 x 40 mm)

169 898 kr per år

212 372 kr per år

3 x qn 10 (3 x 40 mm)

329 800 kr per år

412 250 kr per år

4 x qn 10 (4 x 40 mm)

459 720 kr per år

574 650 kr per år

1 x qn 15 (1 x 50 mm)

315 674 kr per år

394 592 kr per år

2 x qn 15 (2 x 50 mm)

567 569 kr per år

709 461 kr per år

Observera att alla mätaravgifter avrundas upp till närmaste kronan.


Fast mätaravgift för endast avlopp övriga fastigheter

Fast mätaravgift för endast avlopp övriga fastigheter

Exklusive moms

Inklusive moms

1 x qn 2,5 (1 x 20 mm)

11 077 per år

13 846 kr per år

2 x qn 2,5 (2 x 20mm)

35 138 kr per år

43 923 kr per år

3 x qn 2,5 (3 x 20 mm)

68 958 kr per år

86 197 kr per år

4 x qn 2,5 (4 x 20 mm)

113 930 kr per år

142 413 kr per år

1 x qn 6 (1 x 25 mm)

74 955 kr per år

93 694 kr per år

2 x qn 6 (2 x 25 mm)

149 909 kr per år

187 386 kr per år

3 x qn 6 (3 x 25 mm)

233 858 kr per år

292 322 kr per år

4 x qn 6 (4 x 25 mm)

359 781 kr per år

449 727 kr per år

1 x qn 10 (1 x 40 mm)

149 909 kr per år

187 386 kr per år

2 x qn 10 (2 x 40 mm)

254 846 kr per år

318 558 kr per år

3 x qn 10 (3 x 40 mm)

494 700 kr per år

618 375 kr per år

4 x qn 10 (4 x 40 mm)

689 580 kr per år

861 975 kr per år

1 x qn 15 (1 x 50 mm)

473 510 kr per år

591 888 kr per år

2 x qn 15 (2 x 50 mm)

851 353 kr per år

1 064 191 kr per år


Observera att alla mätaravgifter avrundas upp till närmaste kronan.

Relaterat innehåll

""

Varje kommun har en egen nivå

Gästrike Vattens vattentjänster finansieras via avgifter. Som kund betalar du avgifterna för vatten- och avloppshanteringen i din kommun.

""

Beräkna din anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till det kommunala VA-nätet.

""

Taxa, regler och ansvar

Här finns våra kommuners avgifter och allmänna bestämmelser för vatten och avlopp.