Gästrike Vatten

Bruknings­avgift i Ockelbo kommun

Avgifterna gäller från 2023-01-01

Brukningsavgiften som du betalar för vatten- och avlopp består av en fast och en rörlig del.
Den rörliga delen beror på hur många kubikmeter (m³) vatten du använder, och den fasta mätaravgiften beror på hur stor vattenmätare du har och om din fastighet klassas som småhus eller övrig fastighet i fastighetstaxeringen.

Kostnadsexempel

Kostnadsexempel utgår från en uppskattad normalvilla, flerbostadshus och genomsnittsvillan i Ockelbo kommun.

Exempel för genomsnittsvillan i Ockelbo

Genomsnittsvillan i Ockelbo förbrukar cirka 85 kubikmeter vatten per år. Det utgör en totalkostnad på cirka 790 kronor per månad, drygt 11 öre per liter, inklusive moms.

Exempel för ett typhus A:

För en villa med en årsförbrukning på 150 m3 är totalkostnaden cirka 960 kronor per månad, drygt 7 öre per liter, inklusive moms.

Exempel för ett typhus B:

För ett flerbostadshus med 15 lägenheter och en årsförbrukning på 2 000 m3 (två parallellkopplade mätare qn 2,5 ) är kostnaden cirka 690 kronor per månad och lägenhet, drygt 6 öre per liter, inklusive moms.

Rörlig avgift - tabell


Tabell rörlig avgift

Rörlig avgift

Exklusive moms

Inklusive moms

Rörlig avgift för vatten- och avlopp

24,52 kr/m³

30,65 kr/m³

Rörlig avgift för vatten

9,85 kr/m³

12,31 kr/m³

Rörlig avgift för avlopp

14,65 kr/m³

18,32 kr/m³

En avgift per m² tomtyta och år för bortledning av dagvatten

0 kr

0 kr

En avgift per m² tomtyta och år vid behov av rening av dagvatten från fastigheten

0 kr

0 kr

Fast avgift - tabell

Fast mätaravgift småhus

Fast mätaravgift småhus

Exklusive moms

Inklusive moms

Fast mätaravgift för vatten och avlopp med mätare qn 2,5 (20 mm)

5 532 kr per år

6 915 kr per år

Fast mätaravgift för bara vatten med mätare qn 2,5 (20 mm)

2 213 kr per år

2 767 kr per år

Fast mätaravgift för bara avlopp

3 319 kr per år

4 149 kr per år

Fast mätaravgift för vatten och avlopp övriga fastigheter

Fast mätaravgift för vatten och avlopp övriga fastigheter

Exklusive moms

Inklusive moms

1 x qn 2,5 (1 x 20 mm)

16 053 kr per år

20 066 kr per år

2 x qn 2,5 (2 x 20mm)

50 924 kr per år

63 655 kr per år

3 x qn 2,5 (3 x 20 mm)

99 938 kr per år

124 922 kr per år

4 x qn 2,5 (4 x 20 mm)

165 115 kr per år

206 393 kr per år

1 x qn 6 (1 x 25 mm)

108 630 kr per år

135 788 kr per år

2 x qn 6 (2 x 25 mm)

217 259 kr per år

271 574 kr per år

3 x qn 6 (3 x 25 mm)

338 923 kr per år

423 653 kr per år

4 x qn 6 (4 x 25 mm)

521 421 kr per år

651 776 kr per år

1 x qn 10 (1 x 40 mm)

217 259 kr per år

271 574 kr per år

2 x qn 10 (2 x 40 mm)

369 341 kr per år

461 676 kr per år

3 x qn 10 (3 x 40 mm)

716 956 kr per år

896 195 kr per år

4 x qn 10 (4 x 40 mm)

999 391 kr per år

1 249 239 kr per år

1 x qn 15 (1 x 50 mm)

686 246 kr per år

857 807 kr per år

2 x qn 15 (2 x 50 mm)

1 233 844 kr per år

1 542 305 kr per år

En del fastigheter är anslutna endast till vatten eller endast till avlopp. Då gäller dessa mätaravgifter.

Fast mätaravgift för endast vatten övriga fastigheter

Fast mätaravgift för endast vatten övriga fastigheter

Exklusive moms

Inklusive moms

1 x qn 2,5 (1 x 20 mm)

6 421 kr per år

8 026 kr per år

2 x qn 2,5 (2 x 20mm)

20 369 kr per år

25 462 kr per år

3 x qn 2,5 (3 x 20 mm)

39 975 kr per år

49 969 kr per år

4 x qn 2,5 (4 x 20 mm)

66 047 kr per år

82 559 kr per år

1 x qn 6 (1 x 25 mm)

43 454 kr per år

54 318 kr per år

2 x qn 6 (2 x 25 mm)

86 904 kr per år

108 630 kr per år

3 x qn 6 (3 x 25 mm)

135 569 kr per år

169 462 kr per år

4 x qn 6 (4 x 25 mm)

208 570 kr per år

260 712 kr per år

1 x qn 10 (1 x 40 mm)

86 904 kr per år

108 630 kr per år

2 x qn 10 (2 x 40 mm)

147 738 kr per år

184 672 kr per år

3 x qn 10 (3 x 40 mm)

286 813 kr per år

358 516 kr per år

4 x qn 10 (4 x 40 mm)

399 227 kr per år

499 034 kr per år

1 x qn 15 (1 x 50 mm)

274 499 kr per år

343 124 kr per år

2 x qn 15 (2 x 50 mm)

493 537 kr per år

616 922 kr per år


Fast mätaravgift för endast avlopp övriga fastigheter

Fast mätaravgift för endast avlopp övriga fastigheter

Exklusive moms

Inklusive moms

1 x qn 2,5 (1 x 20 mm)

9 632 per år

12 040 kr per år

2 x qn 2,5 (2 x 20mm)

30 552 kr per år

38 190 kr per år

3 x qn 2,5 (3 x 20 mm)

59 964 kr per år

74 955 kr per år

4 x qn 2,5 (4 x 20 mm)

99 070 kr per år

123 837 kr per år

1 x qn 6 (1 x 25 mm)

65 179 kr per år

81 474 kr per år

2 x qn 6 (2 x 25 mm)

130 355 kr per år

162 944 kr per år

3 x qn 6 (3 x 25 mm)

203 353 kr per år

254 192 kr per år

4 x qn 6 (4 x 25 mm)

312 853 kr per år

391 067 kr per år

1 x qn 10 (1 x 40 mm)

130 355 kr per år

162 944 kr per år

2 x qn 10 (2 x 40 mm)

221 605 kr per år

277 007 kr per år

3 x qn 10 (3 x 40 mm)

430 174 kr per år

537 717 kr per år

4 x qn 10 (4 x 40 mm)

599 636 kr per år

749 544 kr per år

1 x qn 15 (1 x 50 mm)

411 747 kr per år

514 684 kr per år

2 x qn 15 (2 x 50 mm)

740 307 kr per år

925 384 kr per år


Relaterat innehåll

""

Varje kommun har en egen nivå

Gästrike Vattens vattentjänster finansieras via avgifter. Som kund betalar du avgifterna för vatten- och avloppshanteringen i din kommun.

""

Beräkna din anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till det kommunala VA-nätet.

""

Taxa, regler och ansvar

Här finns våra kommuners avgifter och allmänna bestämmelser för vatten och avlopp.

Till toppen