Gästrike Vatten

Översvämning i fastighet

Här finns viktig information för dig som drabbats av översvämning i fastighet.

Ett kök som har fullt med vatten på golvet.

Du som är drabbad av översvämning

Om du är drabbad av översvämning i din fastighet ska du i första hand ta kontakt med ditt försäkringsbolag. Efter att du har haft kontakt med försäkringbolaget kan du begära ersättning för självrisken hos Gästrike Vatten.

Att göra vid översvämning

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämningsdrabbade utrymmena. Se dock till så att en eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Om det är möjligt, flytta undan föremål som kan skadas av vattnet.
 • Tvätta dig noga om du varit i kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Kontakta ditt försäkringsbolag.
 • Fotografera så snart som möjligt skadorna för att kunna visa omfattningen av översvämningen.
 • Anmäl skadan till Gästrike Vatten via blanketten nedan.
 • Om vattnet inte sjunker undan sedan snösmältning och regn upphört, kontakta Gästrike Vatten,
  telefon 020-37 93 00
  .

Handlägga ditt ärende

För att vi ska kunna ta hand om ditt ärende så snabbt som möjligt behöver du skicka in en skadeanmälan till oss efter det att skadan har hänt. Blanketten finns nedan. Kontakta oss gärna så skickar vi blanketten till dig.

Efter sanering gör ditt försäkringsbolag en skadevärdering och du får betala en självrisk. Självrisken kan du begära ersättning för hos ditt VA-bolag som levererar ditt dricksvatten och tar hand om ditt avloppsvatten (Hofors Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Östhammar Vatten AB eller Gävle Vatten AB).

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Skadeanmälan_24.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2024-01-12 08.44

Ersättning från ditt VA-bolag

För att eventuellt få ersättning för din självrisk och andra utlägg behöver du också skicka in ett ersättningsanspråk till ditt VA-bolag. Det du behöver skicka in är:

 • Ett skriftligt krav på några rader kring varför du kräver ersättning och hur mycket i kronor som du kräver.
 • Kopia på fakturan av din självrisk eller den slutreglerade skaderapporten från ditt försäkringsbolag där din självriskkostnad framgår.
 • Clearingnummer, kontonummer, bank och kontoinnehavare för eventuell utbetalning (om du inte redan fyllde i det på din inskickade skadeanmälan)

Åldersavdrag ersätts inte och du kan inte ställa obetalda fakturor till något av VA-bolagen.
Innan du skickar in ditt ersättningsanspråk så behöver du ha skickat in din skaderapport. Självklart kan du skicka in båda samtidigt.

Ditt ersättningsanspråk skickar du till e-post: skada@gastrikevatten.se eller med post till ditt VA-bolag, Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB eller Östhammar Vatten AB.
Adress:
Hamnleden 20
806 41 Gävle

Märk kuvertet med ”Skada”

Varje enskild skada

Rätt till ersättning utreds för varje specifikt fall. En förutsättning för att ersättning ska komma i fråga, enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), är att kravställaren är fastighetsägare eller likställs med fastighetsägare i nämnd lag.

Gästrike Vatten har som mål att utreda och handlägga skadekrav inom tre till åtta månader efter det att ersättningsanspråket har kommit till oss. På grund av hög belastning efter skyfallet i Gästrikland i augusti 2021 kan handläggningstiden bli längre.

Om min försäkring inte täcker denna typ av skada?

 • Då behöver vi få in ett skriftligt beslut i ärendet från ditt försäkringsbolag där de skriver varför det inte ingår i din försäkring. Skicka beslutet tillsammans med ditt ersättningsanspråk och kvitton till oss.
 • Ange även ålder och inköpspris för de skadade föremålen.
 • Antalet timmar om ni har utfört eget saneringsarbete i samband med skadan.

Om skadekostnaden inte uppgår till mitt självriskbelopp?

Gör en anmälan om skadan hos ditt försäkringsbolag. Skicka kopian på ditt försäkringsbrev där din självrisk framgår tillsammans med ditt ersättningsanspråk och kvitton till oss.

 • Ange även ålder och inköpspris för de skadade föremålen.
 • Antalet timmar om ni har utfört eget saneringsarbete i samband med skadan

Om jag saknar försäkring för det som har skadats?

Skicka in ditt ersättningsanspråk tillsammans med kvitton till oss.

 • Ange även ålder och inköpspris för de skadade föremålen.
 • Antalet timmar om ni har utfört eget saneringsarbete i samband med skadan

Viktiga telefonnummer

Har du frågor?

Välkommen att kontakta vår kundservice på telefon: 020 - 37 93 00 eller e-post: skada@gastrikevatten.se

Senast ändrad:

Förebygg översvämning

Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller VA-huvudmannen i sin kommun uppväger aldrig de olägenheter och skador man drabbas av.Gästrike Vatten lägger ned mycket arbete på att successivt förbättra avloppsnätet. Det går dock aldrig att helt eliminera riskerna för källaröversvämning.