Gästrike Vatten
""

Aktuellt vattenläge

På den här sidan kan du se det aktuella vattenläget i din kommun.

Aktuellt vattenläge 2023-10-19

Hur stor är risken för vattenbrist?

Grön: Liten risk för vattenbrist
Gul: Risk för vattenbrist finns, uppmaning om att spara vatten genom att vara vattensmart
Röd: Brist på vatten och/eller bevattningsförbud

Karta över vattenlägetFörstora bilden

 • Gävle, Valbo och Hille: Grundvatten från Valboåsen tillsammans med infiltrerat vatten från Gavleån.
 • Hedesunda: Grundvatten
 • Hamrångebygden: Grundvatten från Totra vattentäkt tillsammans med infiltrerat vatten från Hamrångefjärden.
 • Axmar: Grundvatten
 • Furuvik: Får sitt dricksvatten från Älvkarleby Vatten som i sin tur har grundvatten från Uppsalaåsen.
""

Gävle/Valbo - Grönt läge
Liten risk för vattenbrist, men du bör använda vattnet smart Öppnas i nytt fönster..

Hamrångebygden - Grönt läge
Liten risk för vattenbrist, men du bör använda vattnet smart Öppnas i nytt fönster..

Axmar- Grönt läge
Liten risk för vattenbrist, men du bör använda vattnet smart Öppnas i nytt fönster..

Hedesunda- Grönt läge
Liten risk för vattenbrist, men du bör använda vattnet smart Öppnas i nytt fönster..

Gästrike Vatten övervakar nivåerna kontinuerligt och skulle det bli en förändring så talar vi om det.

 • Hofors och Torsåker: Ytvatten från sjön Hyen
 • Bodås: Grundvatten

Hofors- Grönt läge
Liten risk för vattenbrist, men du bör använda vattnet smart Öppnas i nytt fönster..

Bodås- Grönt läge
Liten risk för vattenbrist, men du bör använda vattnet smart Öppnas i nytt fönster..

Gästrike Vatten övervakar nivåerna kontinuerligt och skulle det bli en förändring så talar vi om det.

 • Älvkarleby, Skutskär, Furuvik, Marma, Gårdskär och Långsand: Grundvatten

Älvkarleby, Skutskär, Furuvik, Marma, Gårdskär och Långsand - Grönt läge
Liten risk för vattenbrist, men du bör använda vattnet smart Öppnas i nytt fönster..

Gästrike Vatten övervakar nivåerna kontinuerligt och skulle det bli en förändring så talar vi om det.

 • Ockelbo: Grundvatten från Ockelboåsen.
 • Lingbo: Grundvatten från Ockelboåsen.
 • Jädraås: Grundvatten från Järboåsen.
 • Åmot: Grundvatten från sand- och grusavlagingar.
""

Ockelbo - Grönt läge
Liten risk för vattenbrist, men du bör använda vattnet smart Öppnas i nytt fönster..

Lingbo - Grönt läge
Liten risk för vattenbrist, men du bör använda vattnet smart Öppnas i nytt fönster..

Jädraås- Grönt läge
Liten risk för vattenbrist, men du bör använda vattnet smart Öppnas i nytt fönster..

Åmot - Grönt läge
Liten risk för vattenbrist, men du bör använda vattnet smart Öppnas i nytt fönster..

Gästrike Vatten övervakar nivåerna kontinuerligt och skulle det bli en förändring så talar vi om det.

 • Östhammar: Grundvatten
 • Österbybruk: Grundvatten
 • Öregrund: Grundvatten
 • Hargshamn: Grundvatten
 • Gimo: Grundvatten
 • Hökhuvud: Grundvatten
 • Alunda: Grundvatten
 • Film: Grundvatten
Ett gult mätglas med vatten som mäter till hälften.

Östhammar - Gult läge
Risk finns för vattenbrist på grund av att grundvattenmagasinen är små. Det är därför viktigt att använda vattnet smart Öppnas i nytt fönster..

Grönt mätglas med mycket vatten i.

Österbybruk - Grönt läge
Liten risk för vattenbrist, men du bör använda vattnet smart Öppnas i nytt fönster..

Öregrund - Rött läge
Brist på vatten på grund av ovanligt hög vattenförbrukning. Bevattningsförbud råder för Öregrund och Gräsö. Det är därför viktigt att använda vattnet smart Öppnas i nytt fönster..

Gult mätglas

Hargshamn - Gult läge
Risk finns för vattenbrist på grund av att grundvattenmagasinen är små. Det är därför viktigt att använda vattnet smart Öppnas i nytt fönster..

Gult mätglas

Gimo - Gult läge
Risk finns för vattenbrist på grund av att grundvattenmagasinen är små. Det är därför viktigt att använda vattnet smart Öppnas i nytt fönster..

Gult mätglas

Hökhuvud - Gult läge
Risk finns för vattenbrist på grund av att grundvattenmagasinen är små. Det är därför viktigt att använda vattnet smart Öppnas i nytt fönster..

""

Alunda- Grönt läge
Liten risk för vattenbrist, men du bör använda vattnet smart Öppnas i nytt fönster..

Gästrike Vatten övervakar nivåerna kontinuerligt och skulle det bli en förändring så talar vi om det.

För att grundvattenmagasinen ska fyllas på ordentligt krävs det att det kommer mycket nederbörd under höst och vinter. Det mesta av den nederbörd som faller under vår och sommar når aldrig grundvattenmagasinen, utan tas istället upp att träd och växter. Därför är vi beroende av både höstregn och snösmältning för att få tillräcklig påfyllnad i grundvattenmagasinen.

Kapacitetsbrist

När många människor använder mycket vatten samtidigt, för att som exempel vattna gräsmattor eller fylla pooler, kan kapacitetsbrist uppstå och vattenverken får svårt att hinna med. För att vattenverken ska klara av att leverera vatten är det viktigt att vi hjälps åt att använda vattnet smart. Då sparar vi på naturens resurser samtidigt som vi tryggar en säker leverans av dricksvatten.

Vad menas med grundvatten och ytvatten?

Ytvatten är vatten som hämtas från sjöar eller vattendrag. Grundvatten kallas det vatten som finns lagrat i hålrum under jorden. Grundvatten bildas genom att ytvatten mycket sakta tränger ner genom marken, och renas naturligt av jordens lager. Både grund- och ytvatten renas och kontrolleras noga och håller lika bra kvalitet.

Små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin kan inte lagra större mängder vatten på grund av att de antingen är små till storlek eller har mindre hålrum under jorden att lagra vattnet i. Eftersom de små magasinen är begränsade reagerar de snabbt på förändringar i nederbörd och torka. Små grundvattenmagasin är i större grad än stora magasin beroende av regelbunden påfyllnad av vatten.

Stora grundvattenmagasin

Stora grundvattenmagasin har fler hålrum som kan fyllas med vatten än vad små magasin har och reagerar därför långsammare på förändringar i nederbörd och torka.

I filmerna nedanför visar vi skillnaden mellan stora och små grundvattenmagasin.

Fördjupad information

Senast ändrad:

""

Använd vattnet smart

Stäng av kranen när du borstar tänderna. Samla regnvatten i tunnor för att vattna. Tvätta bilen i en biltvätt som återanvänder vattnet. Fyll disk- och tvättmaskiner helt innan du kör dem. Varenda droppe räknas!

Dricksvatten är en naturresurs som vi behöver vara rädda om.
Fortsätta att använda det smart – tillsammans gör vi skillnad!