Gästrike Vatten
""

Aktuellt vattenläge

Här visas aktuellt vattenläge i våra kommuner.

Aktuellt läge 2021-01-21

Fortsatt gult vattenläge i centrala Ockelbo och Östhammars kommun

Centrala Ockelbo har fortfarande låga grundvattennivåer och det råder gult vattenläge där. Även Östhammars kommun har gult läge. Det innebär att du som bor där bör spara på vattnet.

Vi ser ökande grundvattennivåer överlag, men vår bedömning är att påfyllnaden är mindre än normalt för årstiden. Vi fortsätter följa läget noga och uppmanar alla att vara vattensmarta.

 

Fortsatt gult läge i centrala Ockelbo

Grundvattennivåerna i centrala Ockelbo är fortsatt låga. Invånarna där behöver därför fortsätta att vara vattensmarta och spara på vattnet.

Fortsatt gult läge i Östhammars kommun

I Östhammars kommun har är grundvattennivåerna stabila men låga. Marginalerna är små och det finns risk för vattenbrist. Invånarna uppmanas därför att vara sparsamma med vattnet.

Grönt vattenläge i Gävle, Hofors och Älvkarleby

I Gävle, Hofors och Älvkarleby kommuner är bedömningen i dagsläget att vattnet räcker, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart.

Gästrike Vatten övervakar nivåerna kontinuerligt och skulle det bli en förändring så talar vi om det.

Karta över vattenläget

Färgen talar om hur mycket vatten vi har

Grön: Liten risk för vattenbrist
Gul: Risk finns, uppmaning om att spara vatten genom att vara vattensmart
Röd: Brist på vatten och/eller bevattningsförbud

Vattenläget 2021-01-21

Grönt mätglas

Gävle - Grönt läge
Grundvattennivåerna i Gävle är stabila och risken för vattenbrist är liten. Vi bedömer att Gävle har fortsatt grönt vattenläge

grönt läge

Hofors - Grönt läge
I Hofors nyttjas mestadels ytvatten från Hyen. Bedömningen är i dagsläget att vattennivåerna ser bra ut, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart.

Gult mätglas

Ockelbo - Gult läge, men grönt läge i kringliggande orter
I centrala Ockelbo är grundvattennivåerna låga. Där uppmanar vi till sparsamhet med det kommunala dricksvattnet.

I Åmot , Lingbo och Jädraås är vattennivåerna bra och stabila. Där är det grönt läge. Givetvis ska man alltid använda vattnet smart.

grönt läge

Älvkarleby - Grönt läge
I Älvkarleby är bedömningen i dagsläget att vattennivåerna ser bra ut, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart.

gult läge

Östhammar - Gult läge
Det finns risk för vattenbrist och gult vattenläge gäller för hela Östhammars kommun.

Skillnaden mellan stora och små grundvattenmagasin

Fördjupad information

""

Använd vattnet smart

Samla vatten i regntunnor för att vattna. Tvätta bilen i en biltvätt som återanvänder vattnet. Fundera på om du verkligen behöver fylla din pool med dricksvatten, eller om du kan fylla med exempelvis sjövatten istället. Fyll disk- och tvättmaskiner helt innan du kör dem. Fortsätt att tvätta händerna men vattna inte i trädgården. Varenda droppe räknas!

Dricksvatten är en naturresurs som vi behöver vara rädda om.
Fortsätta att använda det smart – tillsammans gör vi skillnad!