Gästrike Vatten
spara vatten

Aktuellt vattenläge

Här visas aktuellt vattenläge i våra kommuner.

Aktuellt läge 2020-09-11

Grönt vattenläge i Gävle och Valbo med ytterområden

Grundvattennivåerna i Gävle har börjat stiga och risken för vattenbrist är liten. Därför ändras vattenläget från gult till grönt.

- Det är glädjande att folk har varit sparsamma med vattnet under sommaren. Nivåerna i grundvattenmagasinen har varit stabila, säger Karolina Stenroth, enhetschef på Gästrike Vatten.

Under sommaren har Gävle haft gult vattenläge. Det innebär att det har funnits risk för vattenbrist och invånarna har uppmanats att vara sparsamma med vatten. Men nu har grundvattenmagasinen fyllts på och risken för vattenbrist är liten.

- Vi ser att det bildas mer grundvatten, inte minst tack vare vår filteranläggning som fyller på med renat vatten från Gavleån. Höstregnen kommer att bidra med ännu mer vatten och vi bedömer att Gävle kan gå över till grönt vattenläge, säger Karolina Stenroth.

Förbättrat vattenläge i Östhammars kommun

Grundvattennivåerna i Östhammars kommun har varit stabila under sommaren och nu hävs sommarens restriktioner, utom i Öregrund och på Gräsö.

- Invånarna i Östhammars kommun har varit sparsamma och det har varit till stor hjälp, säger Mikael Ahlbom, enhetschef på Gästrike Vatten.

Östhammars kommun har haft rött vattenläge sedan 18 maj. Det har inneburit restriktioner i form av bevattningsförbud och allmänheten har uppmanats att vara extra sparsamma med vattnet.

Nu lättar Gästrike Vatten på restriktionerna och vattenläget går över till gult, med undantag för Öregrund och Gräsö där rött läge kvarstår.

- Grundvattennivåerna i Östhammars kommun har varit stabila under sommaren och vi räknar med att höstregnen fyller på vattenmagasinen ytterligare, säger Mikael Ahlbom.

Gult vattenläge innebär att det fortfarande finns en risk för vattenbrist.

- Vi uppmanar alla att vara vattensmarta och i första hand använda vattnet till mat, dryck och hygien, säger Mikael Ahlbom på Gästrike Vatten.

Begränsad kapacitet i Öregrund ger fortsatt rött läge

I Öregrund och på Gräsö råder fortsatt rött vattenläge och invånarna uppmanas att fortsatt vara extra sparsamma med vattnet. Det beror på en begränsning i den tekniska kapaciteten att pumpa fram vatten. Det har varit mycket folk i Öregrund under sommaren och belastningen på vattennätet och vattentäkten har varit hög.

- Vi jobbar för fullt med att få upp kapaciteten igen och hoppas kunna lösa problemet inom kort, säger Mikael Ahlbom på Gästrike Vatten.

Använd vattnet smart i centrala Ockelbo

Grundvattennivåerna är fortfarande låga i centrala Ockelbo, där gäller fortfarande uppmaningen om att spara på vattnet. I Lingbo där vattenläget tidigare varit gult kan vi nu gå över till ett grönt vattenläge. Nivåerna har under sommaren sett stabila ut. I Åmot och Jädraås är vattenläget fortsatt stabilt.

Lägesbild för Hofors och Älvkarleby kommuner

I Hofors och Älvkarleby kommuner är bedömningen i dagsläget att vattnet räcker, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart.

Gästrike Vatten övervakar nivåerna kontinuerligt och skulle det bli en förändring så talar vi om det.

Karta över vattenläget

Färgen talar om hur mycket vatten vi har

Grön: Liten risk för vattenbrist
Gul: Risk finns, uppmaning om att spara vatten genom att vara vattensmart
Röd: Brist på vatten och/eller bevattningsförbud

Vattenläget, 2020-09-11

Gävle - Grönt läge
Grundvattennivåerna i Gävle har börjat stiga och risken för vattenbrist är liten. Nivåerna i magasinen har varit stabila under sommaren och vi ser att det bildas mer grundvatten, inte minst tack vare vår filteranläggning som fyller på med renat vatten från Gavleån. Höstregnen kommer att bidra med ännu mer vatten och vi bedömer att Gävle kan gå över till grönt vattenläge

grönt läge

Hofors - Grönt läge
I Hofors nyttjas mestadels ytvatten från Hyen. Bedömningen är i dagsläget att vattennivåerna ser bra ut, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart.

gult läge

Ockelbo - Gult läge
Grundvattennivåerna är låga i centrala Ockelbo. Där uppmanar vi till sparsamhet med det kommunala dricksvattnet.

I Åmot , Lingbooch Jädraås är vattennivåerna bra och stabila. Där är det grönt läge. Givetvis ska man alltid använda vattnet smart.

grönt läge

Älvkarleby - Grönt läge
I Älvkarleby är bedömningen i dagsläget att vattennivåerna ser bra ut, men man ska givetvis alltid använda vattnet smFart.

Östhammar - Gult läge
Östhammars kommun har haft rött vattenläge sedan 18 maj. Det har inneburit restriktioner i form av bevattningsförbud och allmänheten har uppmanats att vara extra sparsamma med vattnet. Grundvattennivåerna i Östhammars kommun har varit stabila under sommaren vilket gör att vi kan lätta på bevattningsförbudet och går över till gult vattenläge, med undantag för Öregrund och Gräsö där rött läge kvarstår.

Öregrund och Gräsö - Rött läge
I Öregrund och på Gräsö råder fortsatt rött vattenläge och där uppmanar vi till att fortsatt vara extra sparsamma med vattnet. Det beror på en begränsning i den tekniska kapaciteten att pumpa fram vatten. Det har varit mycket folk i Öregrund under sommaren och belastningen på vattennätet och vattentäkten har varit hög.


Skillnaden mellan stora och små grundvattenmagasin

Fördjupad information

vattenkran och tomater

Använd vattnet smart

Samla vatten i regntunnor för att vattna. Tvätta bilen i en biltvätt som återanvänder vattnet. Fundera på om du verkligen behöver fylla din pool med dricksvatten, eller om du kan fylla med exempelvis sjövatten istället. Fyll disk- och tvättmaskiner helt innan du kör dem. Fortsätt att tvätta händerna men vattna inte i trädgården. Varenda droppe räknas!

Dricksvatten är en naturresurs som vi behöver vara rädda om.
Fortsätta att använda det smart – tillsammans gör vi skillnad!

Adress
Gästrike Vatten AB
Hamnleden 20
806 41 Gävle

Epostadress
info@gastrikevatten.se

Telefonnummer
Tel 020-37 93 00

Måndag - fredag
9-12 och 13-15

Linked Inlänk till annan webbplats