Gästrike Vatten
spara vatten

Aktuellt vattenläge

Här visas aktuellt vattenläge i våra kommuner.

Aktuellt läge 2020-06-24

Använd vattnet smart i Gävle och Valbo med ytterområden

Vattenförbrukningen i Gävle och Valbo med ytterområden är just nu hög. För vi ska kunna säkerställa leveransen av vatten behöver vi nu hjälpas åt att använda vattnet smart.

Under varma dagar ser vi att vattenförbrukningen ökar kraftigt och vattenverken får jobba på nästintill maxkapacitet. Samtidigt sjunker nivåerna i grundvattenmagasinen som försörjer Gävle och Valbo med vatten. För att vattenverken ska klara av att leverera vatten är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt att använda det smart. Då ser vi till att det räcker till dryck, matlagning och hygien. Genom att vi tillsammans hjälps åt att använda vattnet smart kan vi säkerställa leveransen av vårt livsviktiga vatten.

Använd vattnet smart i centrala Ockelbo och Lingbo

Grundvattennivåerna är fortfarande låga i centrala Ockelbo och Lingbo, där gäller fortfarande uppmaningen om att spara på vattnet. Tillsammans gör vi skillnad och vi försöker undvika att hamna i ett läge med restriktioner i även dessa orter.

Restriktioner för vattenanvändningen i Östhammars kommun

Restriktioner för vattenanvändningen gäller i hela Östhammars kommun från den 18 maj. Det är små grundvattenmagasin i hela kommunen och vi ser att grundvattennivåerna börjat sjunka. Den nederbörd som kommer nu tas främst upp av växter och natur, och vi kan inte förvänta oss någon mer påfyllning av grundvattenmagasinen förrän i höst. Alla behöver hjälpas åt för att spara på vattnet nu!

Restriktionerna för vattenanvändningen innebär att det kommunala dricksvattnet i första hand ska användas till mat, dryck och hygien. Genom att följa det så hjälper du till att spara på grundvattnet så att det räcker till förskolor, äldreboenden och vardagslivet hemma.

Lägesbild för Hofors och Älvkarleby kommuner samt Jädraås och Åmot

I Hofors och Älvkarleby kommuner samt Jädraås och Åmot är bedömningen i dagsläget att vattnet räcker, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart.

Gästrike Vatten övervakar nivåerna kontinuerligt och skulle det bli en förändring så talar vi om det.

Karta över vattenläget

Färgen talar om hur mycket vatten vi har

Grön: Liten risk för vattenbrist
Gul: Risk finns, uppmaning om att spara vatten genom att vara vattensmart
Röd: Brist på vatten och/eller bevattningsförbud

Vattenläget, 2020-06-24

Gävle - Gult läge
Vattenförbrukningen i Gävle och Valbo med ytterområden är just nu hög. Många använder vatten vid samma tidpunkt och vattenverket går på nästintill maxkapacitet. För att vattenverken ska klara av att leverera vatten är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt att använda det smart. Då ser vi till att det räcker till dryck, matlagning och hygien. 

grönt läge

Hofors - Grönt läge
I Hofors nyttjas mestadels ytvatten från Hyen. Bedömningen är i dagsläget att vattennivåerna ser bra ut, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart.

gult läge

Ockelbo - Gult läge
Grundvattennivåerna är låga i centrala Ockelbo och Lingbo. Där uppmanar vi till sparsamhet med det kommunala dricksvattnet.
I Åmot och Jädraås är vattennivåerna bra och stabila. Där är det grönt läge. Givetvis ska man alltid använda vattnet smart.

grönt läge

Älvkarleby - Grönt läge
I Älvkarleby är bedömningen i dagsläget att vattennivåerna ser bra ut, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart.

rött läge

Östhammar - Rött läge
Restriktioner för vattenanvändningen införs i hela Östhammars kommun från den 18 maj 2020, och gäller tills vidare. Grundvattennivåerna i Östhammars kommun sjunker och situationen är fortfarande ansträngd. Den nederbörd som kommer nu tas främst upp av växter och natur, och vi kan inte förvänta oss någon mer påfyllning av grundvattenmagasinen förrän i höst. Det är många små vattenmagasin och vattennivåerna kan förändras fort, därför har vi infört bevattningsförbud. Alla behöver hjälpas åt för att spara på vattnet nu!

Skillnaden mellan stora och små grundvattenmagasin

Fördjupad information

vattenkran och tomater

Använd vattnet smart

Samla vatten i regntunnor för att vattna. Tvätta bilen i en biltvätt som återanvänder vattnet. Fundera på om du verkligen behöver fylla din pool med dricksvatten, eller om du kan fylla med exempelvis sjövatten istället. Fyll disk- och tvättmaskiner helt innan du kör dem. Fortsätt att tvätta händerna men vattna inte i trädgården. Varenda droppe räknas!

Dricksvatten är en naturresurs som vi behöver vara rädda om.
Fortsätta att använda det smart – tillsammans gör vi skillnad!

Adress
Gästrike Vatten AB
Hamnleden 20
806 41 Gävle

Epostadress
info@gastrikevatten.se

Telefonnummer
Tel 020-37 93 00

Måndag - fredag
9-12 och 13-15

Linked Inlänk till annan webbplats