Gästrike Vatten

Anläggnings­avgift

Våra vattentjänster är helt avgiftsfinansierade. Anläggningsavgiften omfattar fastighetens andel av av den kommunala VA-anläggningen, både verk och ledningar. Anläggningsavgiften är en engångskostnad och avgiften ska vara betald innan anslutning kan ske.

Som ny kund betalar du anläggningsavgift till den kommun som är huvudman för VA-anläggningarna. Den baseras på en taxa som skiljer sig mellan de olika kommunerna. Varje kommun har egna verksamhetsområden och förutsättningarna i dessa kan variera kraftigt.

Avgiften baseras på:

  • Servisavgift - antal vattentjänster som ska anslutas: vatten, spillvatten och dagvatten
  • Förbindelsepunktsavgift - upprättande av förbindelsepunkt och framdragning av servisledning
  • Tomtyteavgift - fastighetens tomtyta i kvadratmeter
  • Lägenhetsavgift - antal bostadsenheter som finns på fastigheten
  • Grundavgift - bortledande av dagvatten om bortledandet sker utan att förbindelspunkt har upprättats

Det innebär att kostnaden varierar mellan olika fastigheter.

Samtliga bolag tillämpar den kommunala självkostnadsprincipen som innebär att vi inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot våra verkliga kostnader för verksamheten.

Avgiftsskyldighet

För fastigheter som ligger inom verksamhetsområde för kommunens allmänna VA-anläggningar ska fastighetsägaren eller den som likställs som fastighetsägare, enligt Vattentjänstlagen, betala avgifter enligt gällande taxa i kommunen.

Vattentjänstlagen gäller inte utanför verksamhetsområdet.

Beräkna din anläggnings­avgift

Anläggningsavgiften är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till det kommunala VA-nätet. Du kan beräkna din anläggningsavgift. Beräkningen av anläggningsavgiften är preliminär och kommer att fastställas av Gästrike Vatten.

Taxa och avgiftsnivåer

Senast ändrad:

Relaterat innehåll

""

Taxa, regler och ansvar

Här finns våra kommuners avgifter och allmänna bestämmelser för vatten och avlopp.

""

Beräkna din anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till det kommunala VA-nätet.

Varje kommun har en egen nivå

Gästrike Vattens vattentjänster finansieras via avgifter. Som kund betalar du avgifterna för vatten- och avloppshanteringen i din kommun.