Gästrike Vatten

Beräkna din anläggnings­avgift

Anläggningsavgiften är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till det kommunala VA-nätet. Här kan du beräkna din anläggningsavgift. Beräkningen av anläggningsavgiften är preliminär och kommer att fastställas av Gästrike Vatten.

Anläggningsavgiften debiteras när vi har anvisat den så kallade förbindelsepunkten, där fastigheten ska ansluta till de allmänna ledningarna.

Vad kostar det att ansluta din fastighet till kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning?
Storleken på anläggningsavgiften styrs av VA-taxan i din kommun, samt vilka vattentjänster som finns att tillgå. Anläggningsavgiften omfattar fastighetens andel av utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Beräkna din preliminära anläggningsavgift med 2023 års VA-taxa för småhus (villor och fritidshus)
Här kan du beräkna anläggningsavgiften för att ansluta en fastighet med max två bostadsenheter. Om du vill veta anläggningsavgiften för en fastighet med fler än två bostadsenheter eller för en fastighet som används för andra ändamål än bostad, kontakta Gästrike Vatten, telefon 020-37 93 00.

Beräkning av anläggningsavgift

För vilka tjänster gäller anslutningen?

Verksamhetsområdet avgör vilka vattentjänster som finns att tillgå. Den totala anläggningsavgiften beräknas utifrån de vattentjänster som ska anslutas. Vi delar in våra vattentjänster i vatten, spillvatten och dagvatten. Spillvatten kommer från hushåll, industri, biltvättar och andra verksamheter. Dagvatten är regn- och smältvatten som kommer från till exempel gator, dränering, stuprännor, parkeringar. Läs mer om våra vattentjänster. Avgiftsskyldighet gäller för samtliga vattentjänster inom verksamhetsområdet.

Välj tjänster

Tomtyta för fastigheten

Antal bostadsenheter på fastigheten

En lägenhet räknas som en bostadsenhet.

Senast ändrad:

Relaterat innehåll

""

Taxa, regler och ansvar

Här finns våra kommuners avgifter och allmänna bestämmelser för vatten och avlopp.

""

Prishöjningar att vänta inom vatten och avlopp 2025

Vi lagar, förnyar och förbättrar för en trygg och säker vattenförsörjning och avloppsrening. Vatten och avlopp finansieras med avgifter. Kostnaderna ökar vilket gör att avgifterna behöver höjas 2025.

""

Varje kommun har en egen nivå

Gästrike Vattens vattentjänster finansieras via avgifter. Som kund betalar du avgifterna för vatten- och avloppshanteringen i din kommun.