Gästrike Vatten

Verksamhetsområden

Det finns tre olika verksamhetsområden:

  • dricksvatten
  • spillvatten (avloppsvatten)
  • dagvatten (regnvatten)

Det är kommunfullmäktige som fastställer verksamhetsområden. VA-huvudmannen, vilken är respektive dotterbolag (Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar Vatten AB), är skyldig att ordna de vattentjänster som anges för området. Du som är fastighetsägare i området är skyldig att ansluta dig och betala VA-taxa. Inom verksamhetsområdet gäller vattentjänstlagen.

Kommunalt vatten ändå?

Det finns möjlighet att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp även om din fastighet ligger utanför verksamhetsområdet. Skicka in en VA-anmälan till Gästrike Vatten så gör vi en utredning om förutsättningarna och beräknar kostnaden.

Senast ändrad: