Gästrike Vatten

Vattenkiosk

Gästrike Vatten bygger vattenkiosker för entreprenörer som behöver stora mängder vatten och för den som behöver hämta mindre mängder i en dunk. En vattenkiosk är en tankstation för vatten.

Vattenkiosken ser ut som en röd liten stuga med grå dörr.

Vattenkiosker skyddar vårt vatten. Vattenkioskerna är Gästrike Vattens sätt att ha kontroll på vem och vart vatten tas ur vårt ledningsnät. Vattenkiosken har backventiler och återströmningsskydd, vilket förhindrar att smitta kan komma in i ledningsnäten och finns på ställen med tillräcklig kapacitet i ledningsnätet. Detta skydd finns inte i våra vattenposter och därför låser vi dem efter hand.

Genom att låsa vattenposter gör vi leveransen av dricksvatten säkrare. I en del ledningar är det naturligt ganska lågt tryck och om någon plötsligt tar mycket vatten så kan vattnet ta slut för de som bor i närheten. När vattentrycket blir för lågt i ledningarna riskerar man att undertrycket drar in bakterier eller andra föroreningar i vattnet. Arbetet med att låsa vattenposterna i våra kommuner pågår fortfarande.

Vi driftsätter vattenkiosken i Valbo igen

Den 30 juni 2023 driftsätter vi vattenkiosken på Tavelvägen i Valbo igen. Under den tid som vattenkiosken varit avstängd har vi kontrollerat vattentrycket för att kunna säkerställa att uttag från vattenkiosken inte har någon påverkan för boende i närområdet.

Den redan befintliga vattenkiosken kommer också längre fram att kompletteras med en ny produkt för distribution, tekniskt vatten producerat av råvatten. I samband med detta arbete kommer vi också att göra åtgärder för en bättre och säkrare trafikplats. Mer information om detta kommer längre fram. Här kan du läsa mer om tekniskt vatten producerat av råvatten.

Vattenkiosk för privat bruk

Det finns en kran där allmänheten kan tappa mindre mängder dricksvatten gratis, vid till exempel vattenavbrott. Ta med eger kärl att fylla vatten i.

Här finns vattenkioskerna

Gävle kommun:

  • Hamnleden 20
  • Solgårdsgatan 19
  • Förrådsgatan 8
  • Tavelvägen

Hofors kommun:

  • Pumpverksgatan

Älvkarleby kommun:

  • Golfvägen/Industrigatan

Östhammar kommun:

  • Soldat Bångs väg 1
  • Ed 105

Abonnemang

För att tanka från vattenkiosken behöver du teckna ett abonnemang hos Gästrike Vatten. Då får du en tagg till vattenkiosken och faktureras för det vatten som du tankar. Du kan ansöka om abonnemang här eller kom in till oss på Lysgatan 2, 802 86 Gävle.

Avgiften för tagg och abonnemangsuppläggning är för de första 1-5 taggar 1000 kronor per år och tagg. För sex taggar och uppåt är kostnaden 500 kronor per tagg och år. Moms tillkommer. Vattnet debiteras enligt gällande brukningstaxa för vatten i respektive kommun.

Om man får felmeddelande vid vattentankningen eller om det inte kommer något vatten ska du felanmäla vattenkiosken till Gästrike Vattens kundservice på telefon 020-37 93 00.

Vad är en vattenkiosk?

– En vattenkiosk är en tankstation där entreprenörer som är i stort behov av stora mängder vatten kan fylla på vatten snabbt och smidigt. Vattnet i vattenkiosken tappas med minst 600 liter per minut.

Var finns vattenkioskerna?

– Idag finns fyra vattenkiosker i Gävle kommun: Tavelvägen, Hamnleden 20, Solgårdsgatan 19 och Förrådsgatan 8. I Älvkarleby kommun finns det en vattenkiosk i korsningen Industrigatan/Golfvägen. I Hofors finns en vattenkiosk på Pumpverksgatan.

Varför öppnar Gästrike Vatten vattenkiosker?

– För att skydda dricksvattnet i våra ledningsnät låser Gästrike Vatten alla vattenposter. Vattenkioskerna är Gästrike Vattens sätt att ha kontroll på vem och vart vatten tas ur vårt ledningsnät. Vattenkiosken har backventiler och återströmningsskydd, vilket förhindrar att smitta kan komma in i ledningsnäten och finns på ställen med tillräcklig kapacitet i ledningsnätet.
Byggföretag, asfaltläggare, spolbilsföretag och kommunal verksamhet är exempel på kunder som kan ha nytta av vattenkioskerna.

Varför ska vattenposter låsas?

– Genom att låsa vattenposter gör vi leveransen av dricksvatten säkrare. I en del ledningar är det naturligt ganska lågt tryck och om någon plötsligt tar mycket vatten så kan vattnet ta slut för de som bor i närheten. När vattentrycket blir för lågt i ledningarna riskerar man att undertrycket drar in bakterier eller andra föroreningar i vattnet.

Vem tankar i en vattenkiosk?

– Alla våra kunder som har behov av en större mängd tekniskt vatten kan tanka från en vattenkiosk. Du behöver teckna att abonnemang hos Gästrike Vatten.

Hur gör jag för att använda vattenkiosken?

– För att tanka från vattenkiosken behöver du teckna ett abonnemang hos Gästrike Vatten. Ansök om ett abonnemang här. Då får du en tagg till vattenkiosken och faktureras för det vatten som du tankar.

Det finns en kran där allmänheten kan tappa mindre mängder dricksvatten gratis, vid till exempel vattenavbrott. För att hämta ur den kranen behöver du inget abonnemang.

När är vattenkioskerna öppna?

– Vattenkioskerna är öppna dygnet runt, alla årets dagar. Vid tekniska problem, kontakta vår kundservice på 020-37 93 00.

Hur får jag en tagg?

– Taggen hämtar du hos Gästrike Vatten på Lysgatan 2, 802 86 Gävle efter att du tecknat abonnemang på vår hemsida eller via kundservice.

Är det olika taggar för olika kommuner?

– Nej, det är samma tagg till alla vattenkiosker som Gästrike Vatten ansvarar för.

Vattenkiosken fungerar inte, vem kontaktar jag?

– Felanmäl vattenkiosken till Gästrike Vattens kundservice på telefon 020-37 93 00.

Är vattnet i vattenkioskerna dricksvatten?

– I det stora vattenuttaget är det ett så kallat tekniskt vatten då vi inte kan garantera att bakterier inte har kommit in. Däremot i den lilla kranen på sidan är det garanterat dricksvatten. Där är allmänheten välkommen att hämta dricksvatten, ta med eget kärl.

Jag har tidigare hyrt vattenpoströr för att fylla min pool, hur gör jag nu som privatperson?

– Använd trädgårdsslangen eller liknande. Planera fyllningen av poolen, för det kan ta tid. Du fyller med cirka två kubikmeter per timme, beroende på hur mycket vatten som används av andra kunder i närheten. Så fyll inte den samtidigt som grannen! Se till att slangen är över vattenytan (brutet vatten) under hela påfyllningen. På så sätt riskerar inte eventuellt förorenat vatten att hamna i det kommunala dricksvattennätet.

Tips för att fylla din pool »

Vad händer om jag tar vatten från en låst vattenpost ändå?

– Det är bara Gästrike Vatten och räddningstjänsten som får använda vattenposterna. Det är förbjudet för någon annan att använda vattenposterna, och det kan leda till åtal.

Relaterat innehåll

Senast ändrad:

Relaterat innehåll

""

Abonnemang vattenkiosk

Gästrike Vatten bygger vattenkiosker för den som behöver stora mängder vatten och för den som behöver hämta mindre mängder i en dunk. En vattenkiosk är ett hus med en tankstation för vatten. Här kan den som är i behov av stora mängder vatten fylla på sin tank snabbt och smidigt.