Gästrike Vatten

Krisberedskap

I vårt krisberedskapsarbete har vi valt att fokusera på att ta fram tydliga rutiner och arbetssätt för händelser som sker flera gånger per år. Därigenom blir organisationen van och trygg med arbetssättet och bättre förberedda vid en större kris.

Projektgrupp på sex personer sitter samlade runt ett bord

Bra hantering när något händer – En van och trygg organisation

Arbetssättet använder vi såväl vid normala driftstörningar som vid en större händelse eller kris, det innebär att vi använder det flera gånger per år. Genom att använda indikatorer kan vi tidigt identifiera risker för att kunna agera, förebygga och förhindra att något förvärras.
Vid stressade situationer som större händelser och kriser är det tryggt att rutinerna och arbetssättet är det desamma.

Metodiken använder vi i alla större händelser om vatten och avlopp, bland annat vid läckan på Brynäs den 15 september 2016.

Uppmärksammad metodik

Gästrike Vattens metodik för krishantering har fått uppmärksamhet, inte bara lokalt och nationellt. Torsdag den 28 september presenteras metodiken på den Nordiska dricksvattenkonferensen som ett av de antagna bidragen under temat Safety and security in the drinking water supply.

Senast ändrad: