Gästrike Vatten

När du ska gräva

När du ska göra markarbeten behöver du veta hur din fastighet är ansluten till det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp. Använd Ledningskollen för att undvika att gräva av ledningar.

Grävskopa gräver upp gräsmatta på en privatpersons tomt.

Ledningskollen är en webbtjänst som ger dig information om nedgrävda ledningar. Den kan även användas för samordning av markarbeten. De flesta större ledningsägare finns med i Ledningskollen. Där kan du också ansöka om schaktkartor för privat mark.

Att gräva på en plats utan att ta reda på var det finns nedgrävda ledningar innebär en stor risk. Den som gräver av en ledning kan bli skadeståndsskyldig.

Så här söker du information om nedgrävda ledningar

Skapa ett konto på Ledningskollen.se och ställ din fråga om ledningsanvisning. När du skapar ditt ärende kommer du att få rita in ditt grävområde på en karta. Du får sedan information om vilka ledningsägare som du behöver få svar från innan du kan börja gräva. Om ditt grävområde omfattar mark med kommunalt intresse så måste du ansöka om grävtillstånd.

Sök i god tid, handläggningstiden kan ta upp till tre arbetsdagar och under sommarmånaderna kan handläggningen ta ytterligare några arbetsdagar.

Du som söker ledningsansvisning för ett grävområde i Gävle kommun Länk till annan webbplats. får två svar från Ledningskollen:

  • ledningsanvisning som visar Gästrike Vatten och Gävle Energis ledningar i ditt grävområde
  • e-post med information om du behöver söka grävtillstånd

Du som söker ledningsanvisning för ett grävområde i Hofors, Ockelbo, Älvkarleby eller Östhammar får en ledningsanvisning från Gästrike Vatten till din e-postadress eller den adress du angivit när du skapade ärendet. Här finns ingen samordning med övriga ledningsägare.

Sök tillstånd för att gräva

Innan du ska gräva eller schakta i mark med kommunalt intresse så måste du ansöka om grävtillstånd. Även om du ska gräva i privat mark bör du söka grävtillstånd. Tänk på att det kan behövas fler tillstånd, om du till exempel gräver inom skyddszon för grundvattentäkt. För gräv och schakttillstånd kontakta din kommun:

Ledningar på privat mark

Fastighetsägaren ansvarar för ledningar på privat mark. Gästrike Vatten kan i vissa fall tillhandahålla installationsritningar på privat mark. För att fråga om en installationsritning till din fastighet skicka e-post till karta@gastrikevatten.se med Ärendenumret på ditt ärende i Ledningskollen, så svarar vi inom 3 arbetsdagar.

Undrar du något?

Har du frågor är du välkommen att kontaka oss.

Senast ändrad:

Relaterat innehåll

""

Ska du dränera om eller byta ledningar?

Kontakta oss om du planerar att dränera om din husgrund eller lägga om ledningarna på din tomt. Vår rådgivning är gratis. Förr byggdes dränering kopplad till avloppet men idag ska det anslutas till systemet för dagvatten.