Gästrike Vatten

Styrelser

Varje bolag har en egen styrelse med förtroendevalda ledamöter och en lekmannarevisor som utses av respektive kommunens kommunfullmäktige och som fastställs av bolagsstämman. Bolagsstämmorna hålls i april varje år.

I moderbolaget Gästrike Vatten AB sitter två ledamöter från varje kommun, totalt tio ledamöter. I dotterbolagens styrelse sitter tre till fem ledamöter.

Varje bolag har en egen styrelse med ledamöter och suppleanter.

Styrelse för Gästrike Vatten AB

Namn

Uppdrag

Parti

Ort

Niklas Nygren

Ordförande

(S)

Gävle

Inga-Lil Tegelberg

Vice ordförande

(S)

Älvkarleby

Henrik Sundberg

Ledamot

(MP)

Gävle

Torbjörn Jansson

Ledamot

(S)

Hofors

Hans Larsson

Ledamot

(C)

Hofors

Magnus Jonsson

Ledamot

(S)

Ockelbo

Ulrika Norling

Ledamot

(M)

Ockelbo

Bo Janzon

Ledamot

(M)

Älvkarleby

Margareta Widen Berggren

Ledamot

(S)

Östhammar

Pär-Olof Olsson

Ledamot

(M)

Östhammar

Ersättare

Namn

Uppdrag

Parti

Ort

Bjarni Arnason

Ersättare

(C)

Gävle

Mari Rasjö

Ersättare

(S)

Hofors

Lars-Erik Wickberg

Ersättare

(C)

Ockelbo

Hans Wennberg

Ersättare

(Mp)

Älvkarleby

Inger Abrahamsson

Ersättare

(C)

Östhammar


 Styrelse för Gävle Vatten AB

Namn

Uppdrag

Parti

Niklas Nygren

Ordförande

(S)

Henrik Sundberg

Vice ordförande

(Mp)

Ola Nilsson

Ledamot

(M)

Gävle kommun har beslutat att inte ha några suppleanter (ersättare).

Styrelse för Hofors Vatten AB

Namn

Uppdrag

Parti

Torbjörn Jansson

Ordförande

(S)

Börje Lindgren

Vice ordförande

(C)

Mari Rasjö

Ledamot

(S)

Anne Persson

Ledamot

(HOP)

Bo Wadström

Ledamot

(M)

Hofors kommun har beslutat att inte ha några suppleanter (ersättare).

Styrelse för Ockelbo Vatten AB

Namn

Uppdrag

Parti

Magnus Jonsson

Ordförande

(S)

Lars-Erik Wickberg

Vice ordförande

(C)

Ulrika Norling

Ledamot

(M)

Ersättare

Namn

Uppdrag

Parti

Lena Schenström

Ersättare

(C)

Tord Horn

Ersättare

(S)

Joel Strömmer

Ersättare

(SD)


Styrelse för Älvkarleby Vatten AB

Namn

Uppdrag

Parti

Inga-Lil Tegelberg

Ordförande

(S)

Bo Janzon

Vice ordförande

(M)

Björn Karlsson

Ledamot

(S)

Ersättare

Namn

Uppdrag

Parti

Mona Hansson (KV)

Ersättare

(KV)

Clarrie Leim (C)

Ersättare

(C)


Styrelse för Östhammar Vatten AB

Namn

Uppdrag

Parti

Margareta Widen Berggren

Ordförande

(S)

Pär-Olof Olsson

Vice ordförande

(M)

Tomas Bendiksen

Ledamot

(S)

Inger Abrahamsson

Ledamot

(C)

Bo Persson

Ledamot

(SD)

Arvoden för förtroendevalda

Varje bolag har sina egna arvodesbestämmelser för förtroendevalda (styrelseledamöter och lekmannarevisor). Kommunfullmäktige i respektive kommun har vid inträdet i Gästrike Vatten AB beslutat vilken kommuns arvodesreglemente som bolaget ska utgå från. Det innebär att Gästrike Vatten AB, Gävle Vatten AB, Ockelbo Vatten AB och Älvkarleby Vatten AB utgår från Gävle kommuns arvodesreglemente. Hofors Vatten AB utgår från Hofors kommuns arvodesreglemente och Östhammar Vatten AB utgår från Östhammar kommuns arvodesreglemente.

Under 2018 antogs nya arvodesbestämmelser i Gävle kommun, Hofors kommun och Östhammar kommun. Uppdateringar med viss anpassning har därför gjorts av arvodesbestämmelserna för Gävle Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB, Hofors Vatten AB och Östhammar Vatten AB som beslutades av och gäller från bolagsstämman 24 april 2019. Arvodesbestämmelserna för Gästrike Vatten AB är oförändrade mot föregående år med uppräkning av det månadsarvode som utges till ledamöter i Sveriges Riksdag då en översyn gjordes inför 2017 då Östhammars kommun kom in i samarbetet.

Översyn i höst

För att få en mer enhetlig hantering och transparens kommer en översyn av samtliga bolags arvodesbestämmelser inom Gästrike Vatten koncernen att ske under 2019-2020 tillsammans med ägarkommunerna för att därefter lyftas till respektive kommunfullmäktige för beslut.

Se specifikation för arvoden 2019 för respektive styrelse här: