Gästrike Vatten

Styrelser

Varje bolag har en egen styrelse med förtroendevalda ledamöter och en lekmannarevisor som utses av respektive kommunens kommunfullmäktige och som fastställs av bolagsstämman. Bolagsstämmorna hålls i april varje år.

I moderbolaget Gästrike Vatten AB sitter två ledamöter från varje kommun, totalt tio ledamöter. I dotterbolagens styrelse sitter tre till fem ledamöter.

Varje bolag har en egen styrelse med ledamöter och suppleanter.

Styrelse för Gästrike Vatten AB

Namn

Uppdrag

Parti

Kommun

Erik Holmestig

Ordförande

C

Gävle

Inga-Lil Tegelberg

Vice ordförande

S

Älvkarleby

Niklas Nygren

Ledamot

S

Gävle

Torbjörn Jansson

Ledamot

S

Hofors

Bo Wadström

Ledamot

M

Hofors

Magnus Jonsson

Ledamot

S

Ockelbo

Ulrika Norling

Ledamot

M

Ockelbo

Bo Janzon

Ledamot

M

Älvkarleby

Margareta Widen Berggren

Ledamot

S

Östhammar

Pär-Olof Olsson

Ledamot

M

Östhammar

Ersättare

Namn

Uppdrag

Parti

Kommun

Mari Rasjö

Ersättare

S

Hofors

Lars-Erik Wickberg

Ersättare

C

Ockelbo

Åsa Christoffersson

Ersättare

L

Gävle

Torbjörn Löfgren

Ersättare

KV

Älvkarleby

Måns Lorichs

Ersättare

SD

Östhammar


 Styrelse för Gävle Vatten AB

Namn

Uppdrag

Parti

Erik Holmestig

Ordförande

C

Niklas Nygren

Vice ordförande

S

Ola Nilsson

Ledamot

M

Gävle kommun har beslutat att inte ha några suppleanter (ersättare).

Styrelse för Hofors Vatten AB

Namn

Uppdrag

Parti

Torbjörn Jansson

Ordförande

S

Mari Rasjö

Vice ordförande

S

Alexander Eidhagen

Ledamot

V

Christina Westerberg

Ledamot

KD

Bo Wadström

Ledamot

M

Hofors kommun har beslutat att inte ha några suppleanter (ersättare).

Styrelse för Ockelbo Vatten AB

Namn

Uppdrag

Parti

Magnus Jonsson

Ordförande

S

Lars-Erik Vikberg

Vice ordförande

C

Ulrika Norling

Ledamot

M

Ersättare

Namn

Uppdrag

Parti

Lena Schenström

Ersättare

C

Mats Åstrand

Ersättare

S

Stefan Cronlund

Ersättare

SD


Styrelse för Älvkarleby Vatten AB

Namn

Uppdrag

Parti

Inga-Lil Tegelberg

Ordförande

S

Bo Janzon

Vice ordförande

M

Torbjörn Löfgren

Ledamot

KV

Ersättare

Namn

Uppdrag

Parti

Paul Wisén

Ersättare

C

Christer Apelqvist

Ersättare

SD


Styrelse för Östhammar Vatten AB

Namn

Uppdrag

Parti

Pär-Olof Olsson

Ordförande

M

Margareta Widen Berggren

Vice ordförande

S

Tomas Bendiksen

Ledamot

S

Måns Lorichs

Ledamot

SD

Sabina Ståhl

Ledamot

KD

Senast ändrad: