Gästrike Vatten

Storlek på vattenmätare

I taxekonstruktionen styrs den fasta mätaravgiften av hur stor vattenmätare du har. Om du har en överdimensionerad mätare kan det vara läge att byta till mindre. Beroende på fastighetens förutsättningar och vattnets maxflöde kan det också vara en ekonomisk fördel att byta till flera mindre parallellkopplade mätare. Dessutom mäter de mindre mer noggrant och du slipper stänga av allt vatten till fastigheten när mätaren ska bytas.

""

Att välja mätare utifrån behov

Din mätare ska så klart leverera tillräckligt med vatten de gånger du använder som mest med vatten. Ju större mätare du har desto mer vatten kan flöda in i fastigheten på samma gång. Dimensionen på mätare anges i m3 per timme (qn).

Med hjälp av tabellen nedan kan du beräkna vilka mätare som är lämpligt i varje fastighet utifrån antal hushåll. Om du har fastigheter som i vissa perioder förbrukar större mängder vatten än annars behöver du, eller en VA-konsult, också beräkna fastighetens sannolika maxflöde per sekund.

Om du behöver en större mätare än en qn 2,5 (20 mm) ska du i första hand ha fler parallellkopplade mindre mätare. Högst fyra mätare får parallellkopplas och alla mätarna ska då ha samma storlek.

Tabell över rekommenderat antal vattenmätare per fastighet.

Flerbostadshus,
antal hushåll

Enbostadshus,
antal hushåll

Antal mätare

Mätarens storlek m³/h

1 - 8

1 - 7

1

qn 2,5 (20 mm)

9 - 30

8 - 25

2

qn 2,5 (20 mm)

31 - 60

26 - 50

3

qn 2,5 (20 mm)

61 - 90

51 - 80

4

qn 2,5 (20 mm)

91 - 110

81 - 100

2

qn 6 (25 mm)

111 - 200

101 - 170

3

qn 6 (25 mm)

201 - 280

171 - 250

4

qn 6 (25 mm)

281 - 380

251 - 330

3

qn 10 (40 mm)

381 - 540

331 - 460

4

qn 10 (40 mm)

Om du vill byta mätare

  • Beräkna vilka mätare som är lämpligt i varje fastighet.
  • Bedöm investeringskostnaden för att byta mätare.
  • Skicka in en VA-anmälan om att byta vattenmätare. Utifrån dina önskemål avgör Gästrike Vatten, som är huvudman för VA för varje anläggningsbolag, om du kan byta vattenmätare.
  • När du fått ok från Gästrike Vatten kan du bygga om mätarplatsen och montera nya mätarkonsoller.

Platsen för din mätare

Om du ska byta mätare måste eventuellt ledningarna du har bytas ut till mindre dimensioner. Vi rekommenderar att du anlitar en rörmokare som har gått hygienutbildning för dricksvatten att hjälpa dig med ombyggnaden. Kostnaden för ombyggnationen betalar du som fastighetsägare själv.

När du bygger om i din fastighet kan du behöva stänga av vattnet in till fastigheten. Då kontaktar du Gästrike Vatten minst tio arbetsdagar innan.

Din mätarplats ska vara utformad enligt Svenskt Vattens standard P100. Vi besiktigar din anläggning i samband med att vi monterar den nya vattenmätaren. Vi montera inte mätaren om inte mätarplatsen är godkänd.

Den nya taxan börjar gälla den 1 januari 2016 och då betalar du utifrån den mätarstorlek du då har. Om du vill anpassa mätarna till nya taxan så har 2015 på dig att byta.

Avgiften styrs av storleken

Tidigare fanns en lägenhetsavgift som beräknades utifrån byggnadens yta och hur många lägenheter det fanns i huset. I den nya taxan spelar det ingen roll hur stor yta eller hur många lägenheter huset har, det är bara storleken på vattenmätaren som styr den fasta mätaravgiften. Det gör att hus med stor yta och många lägenheter kan få en lägre kostnad om du kan montera flera mindre mätare.

Exemplet är för ett typhus B, ett flerbostadshus med en årsförbrukning på 2 000 m3, 15 lägenheter och två parallellkopplade mätare i storlek qn 2,5 (20 mm). Exemplet är exklusive moms.

Exempel på avgifter per kommun.

Kommun

Ny taxa 2016

Gamla taxan

Skillnad 2016

Gävle

44 045 kr/år

47 330 kr/år

- 3 285 kr

Hofors

91 194 kr/år

103 085 kr/år

- 11 891 kr

Ockelbo

102 733 kr/år

108 075 kr/år

- 5 342 kr

Älvkarleby

86 939 kr/år

96 781 kr/år

- 9 842 kr

Behålla min befintliga mätare

I en del fastigheter finns det ingen möjlighet att bygga om och byta mätare. Då kan du behålla din befintliga mätare. Du betalar den mätaravgift som gäller för den mätarstorlek som sitter i din fastighet.

Exemplet visar skillnaden mellan att behålla en stor mätare eller byta till fler mindre parallellkopplade mätare med den nya taxan. Exemplet är för ett hyreshus med en årsförbrukning på 7 608 m3, 70 lägenheter och en mätare i storlek qn 15 (50 mm) Exemplet är exklusive moms.

Exempel på prisskillnad mellan en stor och flera mindre mätare.

Kommun

En qn 15 (50 mm)

Fyra qn 2,5 (20 mm)

Skillnad 2016

Gävle

375 661 kr/år

172 202 kr/år

+ 203 459 kr

Hofors

675 285 kr/år

323 740 kr/år

+ 351 545 kr

Ockelbo

706 097 kr/år

362 237 kr/år

+ 340 860 kr

Älvkarleby

670 720 kr/år

318 034 kr/år

+ 352 686 kr

Den rörliga avgiften baseras på hur många kubikmeter vatten du använder.

Den fasta mätaravgiften beror på hur stort vattenflöde du behöver ha till fastigheten.

Strävan i den nya taxekonstruktionen är att den rörliga avgiften ska vara 30 % och den fasta avgiften 70 %. Det skiljer sig mellan kommunerna.

Senast ändrad: