Gästrike Vatten

Vattenläckor

En vattenläcka kan uppstå både på ledningsnätet och inom din egna fastigheten helt utan förvarning. Därför kan det vara bra att veta vad du kan göra om läckan sker hemma hos dig eller vad som händer när en läcka sker på det allmänna nätet.

Varningsskylt om vattenläcka.

Om det inte kommer något vatten när du öppnar kranen kan det bero på att vattnet är tillfälligt avstängt på grund av ett planerat arbete eller arbete med en akut vattenläcka.


Vid upptäckt av en akut vattenläcka kan vi behöva stänga av vattnet utan att vi hinner informera dig om detta i förväg. Så snart vi kan lägger vi då ut information om driftstörningen på vår hemsida och skickar ut ett sms till dig som är och blir berörd. Ofta är det svårt att säga exakt när vattnet kommer tillbaka men vi försöker uppdatera driftinformationen på hemsidan så fort vår driftpersonal har mer information om vattenläckan.

När vi arbetar med ledningsnätet kan vi behöva stänga av vattnet. Vid planerade avstängningar informerar vi dig som blir berörd i förväg genom att skicka ett sms. Om vattnet blir avstängt under en längre tid ser vi till att vatten finns att hämta på annan plats.

Använd inte disk- eller tvättmaskiner under avstängningen. Se till att alla vattenkranar är stängda.

När vattnet kommer tillbaka kan det bubbla av luft och vara missfärgat. Det är inte farligt. Låt kallt vatten rinna ur flera kranar tills vattnet ser klart ut igen.

Läs mer om när vattnet är avstängt här »​

En vattenläcka kan vara svår att upptäcka och kan bli mycket kostsam. Därför bör du som fastighetsägare kontrollera dina vattenledningar med jämna mellanrum. Mer än en fjärdedel av allt dricksvatten försvinner genom olika läckor.

Var uppmärksam!
En vattenläcka kan både bli dyr och besvärlig så var uppmärksam på dessa tips!

  • Vid en akut synlig vattenläcka, stäng av inkommande vatten med ventilerna vid vattenmätaren. Kontakta en rörmokare för att få hjälp att laga läckan.
  • Dåligt tryck i ledningarna indikerar på att det kan vara en läcka.
  • Se till att alla kranar i huset är stängda. Kontrollera vattenmätaren. Om den rör sig och/eller du hör ett tydligt susande så innebär det att det finns en läcka någonstans.
  • Kontrollera mätarställningen på din vattenmätare. En bra påminnelse är när din VA-faktura kommer ut, jämför värde på mätaren och den preliminära förbrukningen på fakturan. På så sätt kan du upptäcka eventuella läckage så som otäta kranar och rinnande toalettstolar i tid.
  • Stäng ventilerna vid vattenmätaren. Om susandet upphör eller om vattenmätaren står still innebär det att läckan finns inne i fastigheten (d.v.s. efter vattenmätaren). Glöm inte att kontrollera toaletter, disk- och tvättmaskiner, avhärdningsfilter och varmvattenberedare när du letar efter läckaget.
  • Om susandet inte upphör när du vrider av ventilerna betyder det att läckan kan finnas innan vattenmätaren. Kontakta oss omgående så kan vi tillsammans kontrollera ledningarna både innan och efter din förbindelsepunkt, vilken normalt är belägen vid din tomtgräns.
  • En normal förbrukning av vatten i en familj (2 vuxna och 2 barn) är cirka 150 kubikmeter/år.

Om det finns risk för vattenskada, fotografera gärna så snart som möjligt för att visa omfattningen av läckaget.

Kontakta ditt försäkringsbolag om det blivit vattenskada.

Misstänker du en vattenläcka?

Misstänker du en vattenläcka på allmän plats vill vi gärna att du hör av dig till oss, så att vi kan åtgärda den.

Senast ändrad: