Meny

Alla fastigheter på Trösken behöver en fastighets­pumpstation

På fastigheterna vid Trösken ska det installeras en fastighetspumpstation, av modell LPS2000E. Fastighetspumpstationen är sammansatt av en tank och en pump.

Fastighetens utgående avlopp leds med självfall till tankens inlopp. Fastighetspumpen trycker sedan iväg avloppsvattnet med hjälp av en skärande pump. Från tankens utlopp leds avloppet i en tryckledning, vidare till förbindelsepunkten. 

Pumpen innehåller en nivåautomatik som gör att den startar när vattnet i tanken når en viss startnivå, och stannar när nivån kommit ner till den lägre stoppnivån. Automatiken ger signal vid otillåten nivå i tanken. Vid larmsignal ska orsaken snarast åtgärdas. 

Pumpen är försedd med en backventil. Vid förbindelsepunkten finns ytterligare en backventil. Backventilerna förhindrar att avloppsvatten rinner tillbaka till fastighetspumpstationen och in i fastigheten.

Uppsamlingstanken är dimensionerad efter normal vattenförbrukning och pumpens arbetsintervaller. Storleken på tanken medger tillfälliga toppbelastningar.

Läs mer om fastighetspumpstationer här.
 
Sidan skapad 2014-04-03 10:57:00
Senast ändrad 2016-06-02 11:50:39