Gästrike Vatten

Gävle - Vatten – övrigt

Startdatum:

Starttid:

Beräknat slutdatum: 2020-06-23

Beräknad sluttid: 16:45

Område/vägar som berörs:

Axmar

Problem: Vatten – övrigt

Information:

Avslut 2020-06-23, klockan 16.45

Häver restriktionerna efter åtgärder i vattenverket i Axmar

Under den varma midsommarhelgen ökade vattenförbrukningen extremt mycket i Axmar i Gävle kommun. Vattenverket gick på maxkapacitet och vi införde restriktioner för vattenanvändningen. Nu har vi gjort åtgärder i vattenverket och kan häva restriktionerna.

- Vi har åtgärdat pumpen och fördelat uttagen i vattenverket och det fungerar bättre igen. Vi kan häva restriktionerna. Men vill ändå uppmana alla att tänka på att använda vattnet smart, säger Johan Grees, VA-ingenjör och beredskapsledare på Gästrike Vatten.

Tack för ditt tålamod och för att du hjälpte till att använda vattnet smart!

 

Uppdatering 2020-06-22, klockan 11.30

Restriktioner gäller fortfarande för vattenanvädningen i Axmar. Det kommunala vattnet får endast användas till dryck, mat, hygien och att spola i toaletten. Restriktionerna gäller tills vidare.

Gävle Vatten arbetar med åtgärder i vattenverket och kommer under veckan bland annat att byta en pump. Tack för ditt tålamod och för att du hjälper till att använda vattnet smart.


Uppdatering 2020-06-21, klockan 11

Det används fortfarande mycket vatten i Axmar och restriktionerna gäller tills vidare. Tack för att du följer restriktionerna och sparar vatten!


Uppdatering 2020-06-20, klockan 12

Restriktionerna för vattenanvändningen i Axmar gäller tills vidare. Det kommunala vattnet får endast användas till dryck, mat, hygien och att spola i toaletten. Vattenverket går på maxuttag på grund av extremt hög vattenförbrukning i Axmar. Tack för att du följer restriktionerna och sparar på vattnet!

Läs mer om hur du använder vattnet smart här


Uppdatering 2020-06-20, klockan 20:30

Restriktioner för vattenanvändningen gäller tills vidare. Det kommunala vattnet får endast användas till dryck, mat, hygien och att spola i toaletten. Vattenverket går på maxuttag på grund av extremt högt vattenförbrukning i Axmar. Tack för att du följer restriktionerna och sparar på vattnet!


Updatering kl 1830 På grund av ett extremt högt vattenuttag i Axmar måste vi nu införa skarpa restriktioner på vattenanvändningen i området. From nu till kl 21 i kväll får man endast använda vattnet till dryck och till att spola toaletten. Följs inte detta kommer hela dricksvattennätet att bli trycklöst vilket innebär stora påföljder. Risken finns då att vi får in bakterier i nätet och vattnet kan då inte användas alls. Vi ber er därför att följa dessa skarpa restriktioner fram till kl 21. Därefter kvarstår tidigare restriktion om att vara mkt sparsam med vattnet. Klockan 14:50 Det är många som använder vatten i Axmar nu och vi har därför svårt att hålla vattentrycket i ledningsnätet. Vattenverket går på maxkapacitet. Vi ber er vara väldigt sparsamma med vattnet och använda det till det mest nödvändiga. Tack för ditt tålamod.