Styrelse för Östhammar Vatten AB

Jacob Spangenberg Ordförande (C)
Margareta Widen Berggren Vice ordförande (S)
Pär-Olof Olsson Ledamot (M)
Tomas Bendiksen Ledamot (S)
Jonas Svensson Ledamot (S)
Ersättare
Bertil Alm (C)
Lennart Owenius (M)
Roger Lamell (S)
Ann-Charlotte Grehn (S)
Caroline Schnell (S)