Styrelse för Älvkarleby Vatten AB

Inga-Lil Tegelberg Ordförande (S)
Bo Janzon Vice ordförande (M)
Björn Karlsson Ledamot (S)
ErsättareMona Hansson (KV)Clarrie Leim (C)
Sidan skapad 2013-12-27 13:24:27
Senast ändrad 2019-04-25 15:30:43