Meny

Älvkarleby kommun

Älvkarleby Vatten AB ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen i Älvkarleby kommun.

I Älvkarleby kommun gör vi många olika VA-arbeten. Vissa är om- och utbyggnader av ledningsnät för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Andra är underhåll- och utvecklingsprojekt av reningsverk och vattenverk samt utredningar inom grundvatten, vattentäkt, reningsprocesser och dagvatten. Vi på Gästrike Vatten arbetar ständigt med att trygga en säker leverans av vatten och avlopp. 
Totalt ansvarar vi för 43 mil ledningar (vatten-, spill- och dagvattenledningar), 2 reningsverk och 3 vattenverk i Älvkarleby kommun. 

Några av de planerade aktiviteterna 2020 är:
  • Fortsätta byta ut flera analoga vattenmätare till digitala vattenmätare. Läs mer om det här »
  • Åtgärder på ledningsnätet efter Vetegatan, Havregatan, Småladsgatan, Laxvägen och i Medora.
  • Åtgärder i pumpstationer i Långsand och Kolningen.
  • Nya styrenheter (PLC) på anläggningar

Läs mer om våra pågående arbeten i Älvkarleby kommun här »

Budget 2020
Budget för verksamhetskostnader är 32 miljoner kronor, vilket innefattar löpande verksamhetskostnaderna, riktade åtgärder och större underhållsåtgärder.
Budget för investeringar är totalt 15,6 miljoner kronor. I denna post ingår exploateringar, reinvesteringar och nyinvesteringar. 
Budgetposten för reinvesteringar avser till huvuddelen förnyelse av befintligt ledningsnät, budget för det är 10 miljoner kronor.
Budgetpost för nyinvesteringar är 0,1 miljoner kronor.
Budgetpost för exploateringar är 5,5 miljoner kronor, det avser främst fortsatt utbyggnad av nya området Liljebacken. 

Läs hela vår verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2020 här »​

Sidan skapad 2019-03-19 11:21:48
Senast ändrad 2020-01-17 11:14:59