Älvkarleby kommun

Älvkarleby Vatten AB ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen i Älvkarleby kommun.

I Älvkarleby kommun gör vi många olika VA-arbeten. Vissa är om- och utbyggnader av ledningsnät för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Andra är underhåll- och utvecklingsprojekt av reningsverk och vattenverk samt utredningar inom grundvatten, vattentäkt, reningsprocesser och dagvatten. Vi på Gästrike Vatten arbetar ständigt med att trygga en säker leverans av vatten och avlopp. 
Totalt ansvarar vi för 43 mil ledningar (vatten-, spill- och dagvattenledningar), 2 reningsverk och 3 vattenverk i Älvkarleby kommun. 

Några av de planerade aktiviteterna 2019 är:
  • Uppdaterad dokumentation för VA-anläggningar
  • Skalskyddsåtgärder för ökad säkerhet
  • Förbättringar av funktioner i vattenverk, reningsverk och pumpstationer
  • Nya styrenheter (PLC) på anläggningar
  • Ny pumpstation vid Kolningen
  • Åtgärder på ledningsnätet efter bland annat Sandvägen, Västerbäck, Rörbackavägen och Lindsängsvägen.

Läs mer om våra pågående arbeten i Älvkarleby kommun här »

Budget 2019
Budget för verksamhetskostnader är 27 miljoner kronor, vilket innefattar löpande verksamhetskostnaderna, riktade åtgärder och större underhållsåtgärder.
Budget för förnyelse av befintliga anläggningar och ledningsnät är 11 miljoner kronor. Budget för nyinvestering är 0,8 miljoner kronor.
Budget för exploateringar är 11 mnkr, det innefattar nya områdena Liljebacken och Älvkarleö Bruk.

Läs hela vår verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2019 här »​

Sidan skapad 2019-03-19 11:21:48
Senast ändrad 2019-09-17 10:38:03