Gästrike Vatten

Gästrike Vatten samverkar för en trygg och långsiktig vattenförsörjning

Vad kan vi hjälpa dig med idag?

Driftstörningar

Aktuella projekt

""

Att tänka på inför vårens snösmältning

Den stora nederbördsmängd som kommit i vinter gör att risken för höga flöden är extra stor.

Snösmältning och kraftiga regn kan orsaka ett oväntat överskott på vatten i ledningsnätet. Det kan i sin tur leda till översvämning i fastigheter.

Som fastighetsägare kan det vara bra att fundera över vad du kan göra för att förebygga risken för skador på fastigheten vid händelse av översvämnig.

""

Samråd för förslag till Vattentjänstplaner i våra kommuner

Från 2023 finns krav på att alla kommuner ska ha en Vattentjänstplan. Vattentjänstplanen beskriver hur den kommunala VA-försörjningen fungerar och vilken övergripande utveckling som planeras.

Nu är förslag till vattentjänstplan för Gävle kommun, Hofors kommun och Älvkarleby kommun på samråd.

""

Vi byter till Bankgirot

 

Från och med 2024-04-01 byter vi till Bankgirot. Då kommer en bankgiroavi att följa med vår faktura. Vill du börja betala till Bankgirot redan idag går det bra.

Betalar du i dag din faktura med autogiro, e-faktura eller Kivra behöver du inte göra något för att ändra till Bankgirot.

""

Kommunalt vatten och avlopp i Åbyggeby

Gästrike Vatten bygger på uppdrag av Gävle kommun ut det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp till Åbyggeby.

Det innebär att du som bor eller äger en fastighet i det beslutade området kommer att få tillgång till en långsiktigt hållbar lösning för vattenförsörjning och avloppsrening med hänsyn till människors hälsa och miljö.

Aktuellt

""

Få sms när det gäller ditt vatten

Ibland stänger Gästrike Vatten av vattnet för att förbättra vattenledningarna, laga en läcka eller så kan det kan hända att vi rekommenderar dig att koka vattnet. Då behöver du få veta det så snabbt som möjligt. Därför skickar vi sms till dig. Om du har ett oregistrerat kontantkort eller om ditt mobilnummer är registrerat på din arbetsgivare så får du inte våra sms automatisk.

Nyheter från Gästrike Vatten

Tack för att du använder vattnet smart tillsammans med oss.
Varenda droppe räknas!