Gästrike Vatten

Gästrike Vatten samverkar för en trygg och långsiktig vattenförsörjning

Vad kan vi hjälpa dig med idag?

Driftstörningar

Aktuella projekt

""

Kommunalt vatten och avlopp i Åbyggeby

Gästrike Vatten bygger på uppdrag av Gävle kommun ut det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp till Åbyggeby.

Det innebär att du som bor eller äger en fastighet i det beslutade området kommer att få tillgång till en långsiktigt hållbar lösning för vattenförsörjning och avloppsrening med hänsyn till människors hälsa och miljö.

Förebygg översvämning

Här hittar du som fastighetsägare information om vad du kan göra för att minska risken för översvämning i din fastighet.

Det går inte att skydda sig helt mot översvämningar, men det går att rusta sig så att man minskar risken för skador på fastigheten om olyckan är framme.


""

Skyfallet 2021 - vad har hänt sedan dess?

Gästrike Vatten arbetar ständigt med att genomföra investeringar i ledningsnätet för att det ska hålla god funktion. Vi utreder status på ledningsnätet och genomför de åtgärder som har hög prioritet utifrån de investeringsmedel vi har.

Under 2021 - 2023 har vi byggt ut och byggt nytt dagvattennät i flera olika bostadsområden. Vi har även förnyat och förbättrat både dagvatten- och spillvattennätet på många platser i Gävle kommun.

Prishöjningar att vänta inom vatten och avlopp 2024

Vi lagar, förnyar och förbättrar för en trygg och säker vattenförsörjning och avloppsrening. Vatten och avlopp finansieras med avgifter. Kostnaderna ökar vilket gör att avgifterna behöver höjas 2024.


Aktuellt

""

Få sms när det gäller ditt vatten

Ibland stänger Gästrike Vatten av vattnet för att förbättra vattenledningarna, laga en läcka eller så kan det kan hända att vi rekommenderar dig att koka vattnet. Då behöver du få veta det så snabbt som möjligt. Därför skickar vi sms till dig. Om du har ett oregistrerat kontantkort eller om ditt mobilnummer är registrerat på din arbetsgivare så får du inte våra sms automatisk.

Nyheter från Gästrike Vatten

Tack för att du använder vattnet smart tillsammans med oss.
Varenda droppe räknas!