Gästrike Vatten

Under augusti 2024 genomförs en enkätstudie om begrepp som används för att beskriva översvämningsrisker. Mer information hittar du under kundservice

Vad kan vi hjälpa dig med idag?

Driftstörningar

Aktuella projekt

""

Prishöjningar att vänta för vatten och avlopp 2025

Vi lagar, förnyar och förbättrar för en trygg och säker vattenförsörjning och avloppsrening. Vatten och avlopp finansieras med avgifter. Kostnaderna ökar vilket gör att avgifterna i fyra av fem av våra kommuner behöver höjas från och med 2025.

 

Skydda din fastighet mot översvämning

När det regnar mycket och vattnet inte hinner att rinna undan kan det leda till översvämning. Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd arbete.

Det går inte att skydda sig helt mot översvämningar, men det går att rusta sig så att man minskar risken för skador på fastigheten om olyckan är framme.

""

Använd vattnet smart!

Vatten är en förutsättning för allt liv, världens viktigaste livsmedel och en av våra stora klimatutmaningar

Med varmare temperaturer ökar också förbrukningen av vatten. Genom att stänga av kranen under tandborstning, fylla tvätt- och diskmaskiner, ta en dusch istället för ett bad och låta bli att vattna gräsmattan kan vi alla spara massor av vatten – vår allra viktigaste naturresurs.

""

Kommunalt vatten och avlopp i Åbyggeby

Gästrike Vatten bygger på uppdrag av Gävle kommun ut det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp till Åbyggeby.

Det innebär att du som bor eller äger en fastighet i det beslutade området kommer att få tillgång till en långsiktigt hållbar lösning för vattenförsörjning och avloppsrening med hänsyn till människors hälsa och miljö.

Aktuellt

""

Få sms när det gäller ditt vatten

Ibland stänger Gästrike Vatten av vattnet för att förbättra vattenledningarna, laga en läcka eller så kan det kan hända att vi rekommenderar dig att koka vattnet. Då behöver du få veta det så snabbt som möjligt. Därför skickar vi sms till dig. Om du har ett oregistrerat kontantkort eller om ditt mobilnummer är registrerat på din arbetsgivare så får du inte våra sms automatisk.

Nyheter från Gästrike Vatten

Tack för att du använder vattnet smart tillsammans med oss.
Varenda droppe räknas!