Gästrike Vatten

Gästrike Vatten samverkar för en trygg och långsiktig vattenförsörjning

Vad kan vi hjälpa dig med idag?

Driftstörningar

Aktuella projekt

""

Nytt avloppsreningsverk i Gävle

Gävle Vatten AB planerar att bygga ett nytt avloppsreningsverk i Gävle. Anledningen är att kommunen växer och kraven på kapacitet och utgående vattenkvalitet ökar.

Den nuvarande reningsanläggningen, Duvbackens avloppsreningsverk, byggdes 1967 och möter inte de nya kraven.

en spegelblank sjö med morgondimma.

Projekt Vattenförsörjning Mon

Älvkarleby och Gävle kommuner ska utöka sin samverkan om dricksvattnet.

Den 18 juni 2018 beslutade kommunfullmäktige i båda kommunerna om att anlägga en ny vattentäkt och bygga ett nytt vattenverk för att skapa en säker vattenleverans till invånarna och ge möjlighet till tillväxt i regionen.

 

""

Höjd VA-taxa i Gävle, Ockelbo, Hofors och Östhammar

För att spegla de ökade kostnaderna och därmed ett utökat intäktsbehov höjs brukningstaxan i kommunerna Gävle, Ockelbo, Hofors och Östhammar från 1 januari 2023.

En vattenstråle rinner ner i en diskho av metall.

Om PFAS-ämnen

PFAS-ämnen har många olika användningsområden i vårt samhälle som en följd av sina vatten-, fett- och smutsavvisande egenskaper. Ämnena tillhör de som är mest svårnedbrytbara i naturen och de sprids lätt i vatten.

I alla våra kommuner tas prover på PFAS-ämnen regelbundet och samtliga prover som tagits ligger under den nuvarande åtgärdsgränsen.

 

Aktuellt

""

Få sms när det gäller ditt vatten

Ibland stänger Gästrike Vatten av vattnet för att förbättra vattenledningarna, laga en läcka eller så kan det kan hända att vi rekommenderar dig att koka vattnet. Då behöver du få veta det så snabbt som möjligt. Därför skickar vi sms till dig. Om du har ett oregistrerat kontantkort eller om ditt mobilnummer är registrerat på din arbetsgivare så får du inte våra sms automatisk.

Nyheter från Gästrike Vatten

Tack för att du använder vattnet smart tillsammans med oss.
Varenda droppe räknas!