Gästrike Vatten

Hamrångebygden

Idag är cirka 2 700 personer anslutna till kommunalt vatten och avlopp i Hamrångefjärden, Bergby, Norrsundet, Hagsta och Totra. Alla är anslutna till ett vattenverk i Totra som producerar dricksvatten och ett reningsverk i Norrsundet som renar avloppsvattnet.

En suddig bild över en rosa kyrka samt uppgången till kyrkan som är kantat av en grönskande häck.

Foto av: Mathias Darmell/Mostphotos

Fler kan anslutas till VA i Hamrångebygden

Flera åtgärder har gjorts under 2021 och 2022 för att tillgängliggöra mer dricksvatten och förbättra dricksvattnets kvalitet. Nu visar utvärdering att arbetet har gett mycket god effekt. Cirka 400 personer kan nu anslutas till kommunalt VA. Tidigare har siffran varit 100 personer på grund av begränsningar i dricksvattenförsörjningen. Detta ger nya möjligheter för byggande och etableringar.

Vad har vi gjort

Under 2020 och 2021 har vi haft extra fokus på att leta läckor och förnya ledningsnätet. Det är viktigt att allt det dricksvatten som vi producerar kan användas.

Vi har även utökat reningen på vattenverket och gjort förändringar i vattentäkten med bra resultat. Men vi är inte nöjda utan ytterligare arbete kommer fortsätta kommande år för att ytterligare förbättra reningen.

Hur påverkas utbyggnaden av kommunalt VA i omvandlingsområdet

Vi behöver nu tillsammans med övriga delar av Gävle kommun se över tidplanen för utbyggnad och under hösten återkomma till er fastighetsägare med mer information. Det kommer dröja många år innan en utbyggnad kan starta.

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på telefon 020-37 93 00 eller e-post: info@gastrikevatten.se

Senast ändrad: