Nyheter
2016-09-27
Gästrike Vattens metodik för krishantering har fått uppmärksamhet, inte bara lokalt och nationellt. Torsdag den 28 september presenteras metodiken på den Nordiska dricksvattenkonferensen som ett av de antagna bidragen under temat Safety and security in the drinking water supply.
Läs mer
2016-09-21
Vårt fokus är att hitta långsiktigt hållbara lösningar som ska hålla för flera generationer framåt.
Även fast vi har ett strukturerat och systematiskt arbetssätt vid förnyelse av ledningsnätet inträffar läckor, dem kan vi sällan förutse. Ålder på ledningsnätet är inte den vanligaste anledningen till att en läcka uppstår, det finns många olika anledningar. Det som spelar in är markförhållanden, trafik, nederbörd och material.
Läs mer
2016-09-21
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har beslutat att Gävle-Valboåsens anläggningar är av riksintresse för vattenförsörjningen. Åsen har stor kapacitet och vattnet är av god kvalitet.
Beslutet gör att dricksvattenförsörjningen i Gävle får samma status som andra viktiga samhällsfunktioner.
Läs mer
2016-09-18
Vi vill rikta ett stort tack till alla för den förståelse och det tålamod som ni visat under händelsen efter läckan på Brynäs och kokningen. Vi vill också tacka de entreprenörer och konsulter som ställt upp och jobbat dygnet runt. Sist men inte minst vill vi rikta ett stor tack till alla som hjälpt oss få ut informationen, media och alla ni som delat informationen på sociala medier. Utan er hade vi inte nått ut på samma sätt!
Läs mer
2016-09-17
Från lördag den 17 september, klockan 15, kan du dricka kranvattnet utan att koka det i hela Gävle! Vi har fått godkända provsvar som visar att vattnet är rent även söder om Gavleån. 
 
Läs mer

Kundservice

Ring 020-37 93 00 vid akuta ärenden. Vår driftcentral finns på plats året om, dygnet runt. Läs mer »

Frågor och svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna som vi får om kokrekommendation
Läs mer »


Få sms från Gästrike Vatten

Vi skickar ut sms när vi har driftstörningar och större händelser.
Du som är folkbokförd i en fastighet och är över 16 år får sms. Får du inget sms från oss kan du registerar ditt nummer här. Läs mer » 

Markarbeten

När du ska göra markarbeten behöver du veta hur din fastighet är ansluten till det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp. Använd Ledningskollen för att undvika att gräva av ledningar.
Läs mer »

Dränera runt ditt hus

Det är bra att tänka efter innan du dränerar för att minska risken för översvämningar och skador på din egen fastighet. Kontakta gärna oss innan.
Läs mer »