Nyheter
2016-09-27
Gästrike Vattens metodik för krishantering har fått uppmärksamhet, inte bara lokalt och nationellt. Torsdag den 28 september presenteras metodiken på den Nordiska dricksvattenkonferensen som ett av de antagna bidragen under temat Safety and security in the drinking water supply.
Läs mer
2016-09-21
Vårt fokus är att hitta långsiktigt hållbara lösningar som ska hålla för flera generationer framåt.
Även fast vi har ett strukturerat och systematiskt arbetssätt vid förnyelse av ledningsnätet inträffar läckor, dem kan vi sällan förutse. Ålder på ledningsnätet är inte den vanligaste anledningen till att en läcka uppstår, det finns många olika anledningar. Det som spelar in är markförhållanden, trafik, nederbörd och material.
Läs mer
2016-09-21
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har beslutat att Gävle-Valboåsens anläggningar är av riksintresse för vattenförsörjningen. Åsen har stor kapacitet och vattnet är av god kvalitet.
Beslutet gör att dricksvattenförsörjningen i Gävle får samma status som andra viktiga samhällsfunktioner.
Läs mer

Kundservice - din faktura i oktober 2016

Fakturan i oktober har blivit kopplad mot fel betalningsmottagare. Det gäller för dig som får e-faktura eller har autogiro i Hofors, Ockelbo och Älvkarleby.
Läs mer här »​

Besök vår filteranläggning i Gävle

Nu är du som jobbar i VA-branschen välkommen att besöka vår unika membranfilteranläggning i Gävle.
Läs mer och anmäl dig här »


Få sms från Gästrike Vatten

Vi skickar ut sms när vi har driftstörningar och större händelser.
Du som är folkbokförd i en fastighet och är över 16 år får sms. Får du inget sms från oss kan du registerar ditt nummer här. Läs mer » 

Markarbeten

När du ska göra markarbeten behöver du veta hur din fastighet är ansluten till det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp. Använd Ledningskollen för att undvika att gräva av ledningar.
Läs mer »

Dränera runt ditt hus

Det är bra att tänka efter innan du dränerar för att minska risken för översvämningar och skador på din egen fastighet. Kontakta gärna oss innan.
Läs mer »