Nyheter
2016-06-30
Gävle Vatten AB söker nytt tillstånd för verksamheten vid Duvbackens reningsverk i Gävle.
Läs mer
2016-06-29
Gästrike Vatten tar nu initiativ till att bjuda in näringslivsorganisationerna Svenskt Näringsliv, Företagarna och Mellansvenska Handelskammaren till ett gemensamt möte efter införandet av de nya taxor som gäller från och med den 1 januari i år.
Läs mer
2016-06-21
Nu har vi kopplat in 100 fastigheter av totalt 850 fastigheter på Norrlandet.
Det innebär att cirka 12 % av alla fastigheter redan är inkopplade, det är långt över våra förväntningar!
Läs mer
2016-06-20
Nu är alla kommuner eniga om att samverka med Östhammar i vatten- och avloppsfrågorna. Den 20 juni tog kommunfullmäktige i Gävle, Ockelbo och Älvkarleby de sista besluten om att Östhammars kommun går in som delägare i Gästrike Vatten.
Läs mer
2016-06-17
Idag, fredag den 17 juni 2016, har Gästrike Vatten och Länsstyrelsen skrivit under en överenskommelse om åtgärder inom miljömål, klimat och energi samt klimatanpassning.
Genom att ingå denna överenskommelse vill vi visa att vi är med och tar ansvar för att genomföra åtgärder för en hållbar utveckling. Överenskommelsen ger oss möjligheter till ännu bättre samverkan, synergier, tydlighet, ansvarstagande och resultat.
 
Läs mer

Felanmälan

Ring 020-37 93 00 vid akuta ärenden. Vår driftcentral finns på plats året om, dygnet runt.
Läs mer »

Markarbeten

När du ska göra markarbeten behöver du veta hur din fastighet är ansluten till det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp. Använd Ledningskollen för att undvika att gräva av ledningar.
Läs mer »

Dränera runt ditt hus

Det är bra att tänka efter innan du dränerar för att minska risken för översvämningar och skador på din egen fastighet. Kontakta gärna oss innan.
Läs mer »