Vattenrapporten 2018

Akuellt läge för vattenförsörjningen inom Gästrike Vatten, 2018-07-20
Risk för vattenbrist i Gävle, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommun. Ansträngt läge med låga grundvattennivåer i Totra, Bergby och Axmar by. I Östhammar kommun är läget allvarligt eftersom vattentillgången redan är begränsad där. Grundvattennivåerna sjunker stadigt och det går åt alldeles för mycket vatten. Det varma och torra vädret ser ut att fortsätta ännu ett tag. Därför har vi nu restriktioner för vattenanvändning i alla kommuner inom Gästrike Vatten förutom i Hofors kommun där läget än så länge inte är problematiskt.Länkar
Aktuell grundvattennivå, SGU
SMHI har tagit fram tjänsten "Risk för vattenbrist" i samarbete med SGU. Tjänsten underlättar för kommuner, länsstyrelser, verksamheter och allmänhet att förbereda och anpassa sig inför en eventuell vattenbrist. Tjänsten gäller för både grundvatten och ytvatten (sjöar och vattendrag). 

 

Färgen talar om hur mycket vatten vi har

Grön: Liten risk för vattenbrist
Gul: Risk finns, uppmaning om att spara vatten genom att vara vattensmart
Röd: Brist på vatten och/eller bevattningsförbud


 
 
Aktuell lägesbild per kommun 2018-07-09
Gävle
Rött läge
I Totra, Bergby och Axmar by. Restriktioner för vattenanvändning gäller tills vidare.
Gult läge i övriga delar av Gävle kommun
Risk för vattenbrist. Var vattensmart och spara  vatten!

Hofors
 
Grönt läge
Liten risk för vattenbrist.

Ockelbo

Gult läge
Risk för vattenbrist. Var vattensmart och spara  vatten!
Älvkarleby
Gult läge
Risk för vattenbrist. Var vattensmart och spara  vatten!
Östhammar
Rött läge
Restriktioner för vattenanvändning gäller för hela Östhammars kommun tills vidare. Den ökade förbrukningen till följd av värmeböljan förstärker de problem som redan finns med den begränsande vattentillgången.


 

Sidan skapad 2017-06-19 19:58:31
Senast ändrad 2018-07-20 08:15:12