Vattenrapporten 2018

Aktuellt läge för vattenförsörjningen inom Gästrike Vatten, 2018-10-01
Efter ett framgångsrikt arbete med att laga läckor kan vi nu lätta på bevattningsförbudet i Östhammar. Grundvattennivåerna i Östhammar är dock fortsatt låga och kan komma att sjunka ytterligare något innan höstens påfyllning startar under oktober-november månad.
I Gävle, Hofors och Älvkarleby kommun finns för närvarande ingen risk för vattenbrist men vi uppmanar ändå våra kunder att använda dricksvattnet smart då grundvattennivåerna har sjunkit under sommaren.
I Ockelbo kommun är grundvattennivåerna låga med risk för vattenbrist. Normalt sker påfyllningen av grundvatten i dessa magasin först under senvinter-vår  och vi uppmanar därför boende att fortsätta vara vattensmarta.Länkar
Aktuell grundvattennivå, SGU
SMHI har tagit fram tjänsten "Risk för vattenbrist" i samarbete med SGU. Tjänsten underlättar för kommuner, länsstyrelser, verksamheter och allmänhet att förbereda och anpassa sig inför en eventuell vattenbrist. Tjänsten gäller för både grundvatten och ytvatten (sjöar och vattendrag). 

 

Färgen talar om hur mycket vatten vi har

Grön: Liten risk för vattenbrist
Gul: Risk finns, uppmaning om att spara vatten genom att vara vattensmart
Röd: Brist på vatten och/eller bevattningsförbud


 
 
Kort summering av sommarens vattenläge per kommun 2018-10-01
Gävle
Grönt läge
Tillgången på grundvatten är god för Gävle och Valbo tack vare påfyllning genom filteranläggningen vid Gavleån. Hög förbrukning främst under maj månad ledde till svårighet att distribuera tillräckligt med dricksvatten i ledningsnätet och datumbevattning infördes under en begränsad period.
Hög förbrukning under juli månad i Hamrångefjärden, Totra, Bergby och Norrsundet föranledde även här bevattningsförbud under en kortare period.
För Hedesunda har grundvattennivåerna varit låga men stabila under hela perioden.

Hofors
Grönt läge
I Hofors nyttjas mestadels ytvatten från Hyen. Kapaciteten har varit god under hela sommaren med avseende på tillgång av råvatten, kapacitet i vattenverk och ledningsnät.
Ockelbo
Gult läge
Grundvattennivåerna är låga och uppmaning till sparsamhet med dricksvattnet gäller fortsatt.
Påfyllning av grundvattenmagasinen sker främst under vinter/vår.
Älvkarleby
Grönt läge
Grundvattennivåerna har generellt varit något högre än föregående år och inga restriktioner för vattenanvändningen har utfärdats.
Östhammar
Gult läge
Den torra och varma sommaren tillsammans med hög förbrukning i början av sommaren ledde till låga grundvattennivåer och bevattningsförbud har gällt under hela sommaren. Återfyllning av grundvattenmagasinen startar normalt under oktober-november och fortgår under vinter och vår.
Bevattningsförbudet avslutas 1 oktober. Vattensituationen är dock fortsatt ansträngd så boende uppmanas att vara vattensmarta.


 

Sidan skapad 2017-06-19 19:58:31
Senast ändrad 2018-10-01 14:42:53