Vattenrapporten

​Här får du den senaste uppdateringen om vattenläget i varje kommun. 
Vattenrapporten uppdateras varje måndag under hela sommaren. Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice »Färgen talar om hur mycket vatten vi har

Grön: Liten risk för vattenbrist
Gul: Risk finns, uppmaning om att spara vatten genom att vara vattensmart
Röd: Brist på vatten och bevattningsförbudKlicka på kartan för att öppna en större pdf.

 

Uppdaterad lägesbild 2017-08-14
 

Gävle: Vi har fortfarande låga grundvattennivåer i Gävle kommun. I Gävle så hjälper vår filteranläggning som vattnar Gävle-Valboåsen med renat ytvatten från Gavleån oss att få en stabilare grundvattennivå.
Läs mer om anläggningen här »
I Hedesunda, Totra och Axmar är grundvattennivåerna sjunkande. Kommande månaders nederbörd och vattenförbrukning avgör om vi hamnar i ett läge som kan kräva restriktioner för vattenanvändning. Hjälp till genom att fortsätta använda vattnet smart!

 


Hofors: Vi bedömer att risken är mycket liten på grund av att det främst är ytvatten som vi gör dricksvatten av.

 

Ockelbo: Grundvattennivån är fortfarande mycket låg. Nulägesbedömningen är att alla orter är påverkade. Vi utreder och övervakar nivåerna extra nu och blir det någon förändring så talar vi om det. Till dess ska du fortsätta att spara vatten!

 

Älvkarleby: Fortfarande låg grundvattennivå. Provsvaren efter branden är godkända. Nu kan vi använda alla brunnar igen och därmed fördela vårt vattenuttag. Grundvattennivån är fortfarande låg och vi behöver fortfarande använda vattnet smart. Det var när ett växthus brann i vattenskyddsområdet i Älvkarleby i vintras som det fanns en föroreningsrisk, vi har tagit extra prover som nu visar att det inte finns någon förorening i vattentäkten.
Vi övervakar nivåerna extra nu och blir det någon förändring så talar vi om det. Till dess ska du fortsätta att spara vatten!

 

Östhammar: Bevattningsförbud i hela Östhammars kommun från den 20 juni. Grundvattennivåerna är fortfarande väldigt låga och situationen är ansträngd. Alla behöver hjälpas åt att spara på vattnet nu! De låga nivåerna beror på att det inte har regnat eller snöat tillräckligt under de gånga åren för att grundvattenmagasinen i marken ska fyllas på ordentligt. 
Det kommunala dricksvattnet ska i första hand användas till mat, dryck och hygien. Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till att spara på grundvattnet så att det räcker till sjukhus, förskolor, äldreboenden och vardagslivet hemma. Läs mer om bevattningsförbudet här » 
Läs mer om vad vi gör i Östhammar nu här »​ 

 

Läs tidigare lägesbilder här »
 

SMHI:s Risk för vattenbrist

SMHI har tagit fram tjänsten "Risk för vattenbrist" i samarbete med SGU. Tjänsten ska underlätta för kommuner, länsstyrelser, verksamheter och allmänhet att förbereda och anpassa sig inför en eventuell vattenbrist. Tjänsten gäller för både grundvatten och ytvatten (sjöar och vattendrag). Läs mer om tjänsten här »

 
Sidan skapad 2017-06-19 19:58:31
Senast ändrad 2017-08-14 10:32:19