Vattenrapporten 2019 

Aktuellt läge för vattenförsörjningen inom Gästrike Vatten, 2019-02-27
Under flera år har de varma och torra somrarna lett till låga grundvattennivåer över hela Sverige. I och med detta har restriktioner införts på flera ställen gällande vattenanvändning.

Grundvattennivåerna i Ockelbo och Östhammars kommuner är fortsatt låga och vi har ett så kallat "gult läge", vilket innebär att det finns risk för vattenbrist framöver. Påfyllningen av grundvatten har varit liten under hösten och vintern. Även i Gävle kommun är grundvattennivån låg och vi övergår nu även här till "gult läge".
Vanligtvis sker en påfyllning av grundvattenmagasinen vid snösmältning och nederbörd senare på våren. Vi kommer därför att göra en ny bedömning av grundvattennivåerna och vid behov även införa ytterligare vattenrestriktioner.

Vi bevakar grundvattennivåerna och informerar löpande vid lägesförändringar. 
Tills vidare vill vi dock uppmana alla våra kunder att fortsätta vara vattensmarta.Länkar
Aktuell grundvattennivå, SGU »

Nulägesbild, SMHI »

Tjänsten "Risk för vattenbrist", SMHI »
SMHI har tagit fram tjänsten "Risk för vattenbrist" i samarbete med SGU. Tjänsten underlättar för kommuner, länsstyrelser, verksamheter och allmänhet att förbereda och anpassa sig inför en eventuell vattenbrist. Tjänsten gäller för både grundvatten och ytvatten (sjöar och vattendrag). 

 

Färgen talar om hur mycket vatten vi har

Grön: Liten risk för vattenbrist
Gul: Risk finns, uppmaning om att spara vatten genom att vara vattensmart
Röd: Brist på vatten och/eller bevattningsförbud


 
 
Vattenläget, 190227
Gävle
Gult läge
Grundvattennivåerna är låga och uppmaning till sparsamhet med dricksvattnet gäller fortsatt.
Påfyllning av grundvattenmagasinen sker främst under vinter/vår.
Hofors
Grönt läge
I Hofors nyttjas mestadels ytvatten från Hyen. Kapaciteten har varit god under hela sommaren med avseende på tillgång av råvatten, kapacitet i vattenverk och ledningsnät.
Ockelbo
Gult läge
Grundvattennivåerna är låga och uppmaning till sparsamhet med dricksvattnet gäller fortsatt.
Påfyllning av grundvattenmagasinen sker främst under vinter/vår.
Älvkarleby
Grönt läge
Grundvattennivåerna var generellt något högre 2018 än föregående år och inga restriktioner för vattenanvändningen har utfärdats.
Östhammar
Gult läge
Den torra och varma sommaren tillsammans med hög förbrukning i början av sommaren 2018 ledde till låga grundvattennivåer och bevattningsförbud har gällt under hela sommaren. Återfyllning av grundvattenmagasinen startar normalt under oktober-november och fortgår under vinter och vår.
Vattensituationen är dock fortsatt ansträngd så boende uppmanas att vara vattensmarta.


 

Sidan skapad 2017-06-19 19:58:31
Senast ändrad 2019-03-04 11:04:34