Meny
Pressmeddelande - 2013-10-01

Visning av styrd borrning under Fältskärsleden 

Dag: onsdag 1 oktober kl 13.00 – 13.30 
Plats: Fältskärsleden/Nygatan i Gävle 
 
Gästrike Vatten lägger ny huvudvattenledning i Gävle för att avlasta befintlig huvudvattenledning. Sträckningen blir från vattenverket norr om stan till de östra stadsdelarna, Fältskärsleden/Nygatan, längs befintliga spårområden, under Staketgatan och Fältskärsleden. Den nya huvudvattenledningen kommer att försörja Bomhus, Andersberg samt södra/centrala Gävle med vatten. 
 
Arbetet sker med styrd borrning under mark. En metod där man slipper traditionell grävning. På Fältskärsleden (vid sidan av parkeringen resecentrum/nygatan) kan man följa arbetet på nära håll och se vad det innebär. Enklast tar man sig dit från motsatt håll, från södra Skeppsbron. 

Ledningen blir totalt 2,2 km och ska vara driftsatt i december 2013 med återställningsarbeten våren 2014. Den ersätter den gamla huvudvattenledningen på Näringen som är från -60 talet. Den ledningen blir kvar med avlastas som huvudvattenledning. 

Arbetet är ett av Gästrike Vattens större arbeten under 2013 och ingår i det planerade ledningsförnyelsearbetet i Gävle. Avsikten är att bättre säkra upp vattenförsörjningen för framtiden. Totalt är det en investering på 19 miljoner kronor.

För information på plats, kontakta
Bengt Falk, VA ingenjör Gästrike Vatten, 026-17 51 05

Sidan skapad 2013-12-30 13:53:28