Vår vision

För ett samhälle med friskt dricksvatten, rena sjöar och hav med tillgång till långsiktigt hållbara och innovativa vattentjänster.

Mål

Gästrike Vattens strategiska verksamhetsmål för perioden 2019:


Invånare och kunder har förtroende för våra VA-tjänster

Vi har en driftsäker VA-försörjning och säkra leveranser av god kvalitet till invånare och kunder i samtliga kommuner. Även god tillgänglighet och tydlig information som ger god service.

Vi är en attraktiv arbetsgivare
Vi har en god organisatorisk och social arbetsmiljö där medarbetare trivs och kan utvecklas. Förutsättningar finns för ett aktivt ledarskap och medarbetarskap.  
 
Vi har en långsiktigt hållbar VA-försörjning
Vi har en låg miljöpåverkan, god hushållning av resurser och en robust vattenförsörjning. Vi tillgodoser dagens behov och kan möta tillväxt, utan att äventyra kommande generationers möjligheter.  
 
Vi har en ekonomi i balans
Vi har rätt nivå på brukningsavgift och anläggningsavgift utifrån ett femårsperspektiv. 
 
Sidan skapad 2014-03-25 09:04:17
Senast ändrad 2019-02-13 11:24:39